SINIFÖĞRETMENİM.COM

Sınıf Öğretmenim | Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise Tüm Dersler © 2020 Güvenli Site
ÇOCUK:Günaydın arkadaşlar,

(Sınıfın sıralarından kalkar Çocuk'un yanına gelir. Siyah, dik yakalı giysisi ile yargıca benzemekledir Öğretmen masası, üstüne serilen örtüyle bir yargıç kürsüsü olarak kullanılacaktır. Yargıç masaya geçer, elindeki tokmağı masaya vurur. Sınıf ayağa kalkar.)

ÇOCUK

Oturun arkadaşlar/ Konuşsun davacılar/ Mahkememiz başlasın/ Gerçekler aydınlansın/   (Sınıflan Tutumsuz'u çağırır.)
Gel buraya Tutumsuz /inat elmen lüzumsuz /Şikayetçi çok senden /Kaçmak yok mahkemeden

TUTUMSUZ (Atkısı paltosunun cebinden sarkmış,eldiveninin biri yok, bir ayağında beyaz spor ayakkabı ötekinde siyah ayakkabı, isteksiz arkadaşlarının itelemesi ile öne çıkar.)

Kaçmam ben mahkemeden/ Korkmuyorum kimseden/ Bilmek isterim neden /Şikayetçiler benden

(Bu sırada yine sınıfın içinden Kalem, Silgi, Palto, Suluboya, Defler ve Kumbara'nın ağlamaklı sesleri duyulur,)

YARGIÇ:Çocuklar tanık olsun/Yaklaşsın biraz sanık/Konuşsun davacılar/Açıklansın acılar

TUTUMSUZ (küçümseyerek güler)

Davacılar da kimmiş/K,m bana suçlu demiş/unutmayınız sakın/öfkelenmem çok yakın

ÇOCUK:Bu sözlere kim gülsün/ hem suçlu hem güçlüsün/tutumsuz bir çocuksun

YARGIÇ:Davacı kalem gelsin/dertlerini söylesin

KALEMLelinde ucu kırılmış her tarafı kemirilmiş kocaman bir kalemle gelir)

Şu halime bir bakın/ölümüm hemen yakın/daha dün yepyeniydim/iş yapmadan eskidim

Ezdi ısırdı beni/yerlere attı beni/çöplükteydim az önce /çıktım sizi görünce

Bir resim yapamadan /Bir yazı yazamadan/ Döküldü boyalarım Kırıldı hep uçlarım (Eliyle Tulumsu z'u göstererek)

Davacıyım ben ondan/ Şu tutumsuz çocuktan

TUTUMSUZ  (Omuz silkerek)

Verecekseniz eğer Onun sözüne değer Başka bir şey söylemem /Alt tarafı bir kalem

ÇOCUK   :Zaman yitirmeyelim / Silgiyi dinleyelim

SİLGİ:   Silgi değil lokumdum /Mis gibi idi kokum /Ezdi ısırdı beni/ Yerlere attı beni Bir yanlış silemedim/

Bir hata düzeltmedim/ Kalmadı güzel rengim iş görmeden eskidim (Eliyle ile Tutumsuzu göstererek)

Davacıyım ben ondan/ Şu tutumsuz çocuktan

TUTUMSUZ: Hoşlanmıyor hiç benden/usandım bu silgiden/

ÇOCUK: Pltoyu da görelim /onu da dinleyelim

PALTO: ( Yırtık ,sökük,leke içinde paltosuyla bir çocuk)

Üstüm yemek listesi/cebim çöp tenekesi/(ceplerini boşaltır.Bir sürü ıvır zıvır dökülür yere)

Yırtık sökük her yanı/kopuk tüm düğmelerim/eskici almaz beni/yer bezi yapmaz beni/sahibim sevmez beni/

Kimseler giymez beni(ağlamaya başlar, tutumsuzu göstererek ) Davacıyım ben ondan/şu tutumsuz çocuktan

TUTUMSUZ: (zorla gülümsemeye çalışarak)

Palto biraz kirliyse/çabucak eskidiyse/ne var bunda ne çıkar/paltoya da kim kanar

ÇOCUK: Suluboya suluboya /hemen gelsin buraya

SULUBOYA: (Bir çocuk .içinde boya kalmamış bütün

renkleri birbirine karışmış kocaman bir suluboya kutusu ire gelir.)

Dağları çiçekleri '/Rengârenk böcekleri/Güneşi denizleri/Minimini evleri/Hepsini ben boy ardı m

Mutlulukla yaşardım/ Ne imiş demeyiniz/ Yanılıp içmeyiniz/Şimdi bir çorba m

Bu çocuktan yoruldum(Eliyle Tut um s üz1 u göstererek)

Davacıyım ben ondan/Bu tutumsuz çocuktan
TUTUMSUZ Yetti çektiğim sizden/Sıkıldım hepinizden
ÇOCUK         Davacılar çoğaldı/ geride kimler kaldı/
Konuşmayan kalmasın/  Defter buraya gelsin

DEFTER       (Elinde yırtık sayfaları gelişigüzel koparılmış, karalanmış büyük bir defterle bir çocuk gelir.)

Şişman bir defter idim Umutla Bekler idim

Kirletti ak tenimi / kopardı bedenimi / ağzım burnum çarpıldı /

Kabım ortam kalmadı /kimse dönüp bakmadı   (eliyle davacıyı göstererek)

Davacıyım ben ondan /şu tutumsuz çocuktan

ÇOCUK :Ne dersiniz acaba /utandınız galiba /kumbaraya soralım/o ne diyor bakalım

KUMBARA: (kocaman boş bir kumbara ile gelir)

Bomboştur benim içim /açlıkta öleceğim/ yoktur hiç yiyeceğim/zavallı mideciğim

Bir bayramdı annesi / para attı içime/şıngır şıngırdı sesi /sevinç aktı içime

Öyle bir yutmuşum ki/boğulacaktım sanki

İçim bomboş tamtakır /görenler hurda sanır/
davacıyım ben onda /şu tutumsuz çocuktan (ağlayarak gider)

DAVACILAR: Davacıyız biz ondan/ şu tutumsuz çocuktan

ÇOCUK : İşte hepsi davacı /şu halleri ne acı/

cezalansın bu çocuk/hem de şimdi çarçabuk

DAVACILAR: cezalansın bu çocuk/hem de şimdi çarçabuk

YARGIÇ: (Tokmağı ile masaya vurur)

Davacılar susunuz /konuşacak tutumsuz /kendisini savunsun /yargımız haklı olsun

TUTUMSUZ: (ÇOK UTANMIŞTIR Sıra ile davacılara bakar onlara yaklaşır ,davacılar arkasını döner)

Kabul ettim suçluyum/tutumsuz bir çocuğum/inanın pişman oldum/gerçekten utanç duydum

Beni bağışlarsanız/ Bir fırsat sunarsanız/Tutumlu olacağım /Sözümde duracağım.

İyileşmem demeyin/ Hemen cevap vermeyin/ Cezamı erteleyin            Bir kez daha deneyin

YARGIÇ         (Düşünür. Davacılara bakar. Onların da sessiz onayını alır.)

Pekala öyle olsun/Suçlamalar son bulsun

Tulumlu olacaksan/Sözünde duracaksa n
TUTUMSUZ  Sözümde duracağım/ Tutumlu olacağım
ÇOCUK         Yemişleri bölelim/       Hep birlikle yiyelim

(Çocuklar sevinçle yemişlerini yemeye koyulurlar)          TUTUMSUZ ÇOCUK

ÇOCUK:Günaydın arkadaşlar,
(Sınıfın sıralarından kalkar Çocuk'un yanına gelir. Siyah, dik yakalı giysisi ile yargıca benzemekledir Öğretmen masası, üstüne serilen örtüyle bir yargıç kürsüsü olarak kullanılacaktır. Yargıç masaya geçer, elindeki tokmağı masaya vurur. Sınıf ayağa kalkar.)

ÇOCUK

Oturun arkadaşlar/ Konuşsun davacılar/ Mahkememiz başlasın/ Gerçekler aydınlansın/   (Sınıflan Tutumsuz'u çağırır.)
Gel buraya Tutumsuz /inat elmen lüzumsuz /Şikayetçi çok senden /Kaçmak yok mahkemeden

TUTUMSUZ (Atkısı paltosunun cebinden sarkmış,eldiveninin biri yok, bir ayağında beyaz spor ayakkabı ötekinde siyah ayakkabı, isteksiz arkadaşlarının itelemesi ile öne çıkar.)

Kaçmam ben mahkemeden/ Korkmuyorum kimseden/ Bilmek isterim neden /Şikayetçiler benden

(Bu sırada yine sınıfın içinden Kalem, Silgi, Palto, Suluboya, Defler ve Kumbara'nın ağlamaklı sesleri duyulur,)

YARGIÇ:Çocuklar tanık olsun/Yaklaşsın biraz sanık/Konuşsun davacılar/Açıklansın acılar

TUTUMSUZ (küçümseyerek güler)

Davacılar da kimmiş/K,m bana suçlu demiş/unutmayınız sakın/öfkelenmem çok yakın

ÇOCUK:Bu sözlere kim gülsün/ hem suçlu hem güçlüsün/tutumsuz bir çocuksun

YARGIÇ:Davacı kalem gelsin/dertlerini söylesin

KALEMLelinde ucu kırılmış her tarafı kemirilmiş kocaman bir kalemle gelir)

Şu halime bir bakın/ölümüm hemen yakın/daha dün yepyeniydim/iş yapmadan eskidim

Ezdi ısırdı beni/yerlere attı beni/çöplükteydim az önce /çıktım sizi görünce

Bir resim yapamadan /Bir yazı yazamadan/ Döküldü boyalarım Kırıldı hep uçlarım (Eliyle Tulumsu z'u göstererek)

Davacıyım ben ondan/ Şu tutumsuz çocuktan

TUTUMSUZ  (Omuz silkerek)

Verecekseniz eğer Onun sözüne değer Başka bir şey söylemem /Alt tarafı bir kalem

ÇOCUK   :Zaman yitirmeyelim / Silgiyi dinleyelim

SİLGİ:   Silgi değil lokumdum /Mis gibi idi kokum /Ezdi ısırdı beni/ Yerlere attı beni Bir yanlış silemedim/

Bir hata düzeltmedim/ Kalmadı güzel rengim iş görmeden eskidim (Eliyle ile Tutumsuzu göstererek)

Davacıyım ben ondan/ Şu tutumsuz çocuktan

TUTUMSUZ: Hoşlanmıyor hiç benden/usandım bu silgiden/

ÇOCUK: Pltoyu da görelim /onu da dinleyelim

PALTO: ( Yırtık ,sökük,leke içinde paltosuyla bir çocuk)

Üstüm yemek listesi/cebim çöp tenekesi/(ceplerini boşaltır.Bir sürü ıvır zıvır dökülür yere)

Yırtık sökük her yanı/kopuk tüm düğmelerim/eskici almaz beni/yer bezi yapmaz beni/sahibim sevmez beni/

Kimseler giymez beni(ağlamaya başlar, tutumsuzu göstererek ) Davacıyım ben ondan/şu tutumsuz çocuktan

TUTUMSUZ: (zorla gülümsemeye çalışarak)

Palto biraz kirliyse/çabucak eskidiyse/ne var bunda ne çıkar/paltoya da kim kanar

ÇOCUK: Suluboya suluboya /hemen gelsin buraya

SULUBOYA: (Bir çocuk .içinde boya kalmamış bütün

renkleri birbirine karışmış kocaman bir suluboya kutusu ire gelir.)

Dağları çiçekleri '/Rengârenk böcekleri/Güneşi denizleri/Minimini evleri/Hepsini ben boy ardı m

Mutlulukla yaşardım/ Ne imiş demeyiniz/ Yanılıp içmeyiniz/Şimdi bir çorba m

Bu çocuktan yoruldum(Eliyle Tut um s üz1 u göstererek)

Davacıyım ben ondan/Bu tutumsuz çocuktan
TUTUMSUZ Yetti çektiğim sizden/Sıkıldım hepinizden
ÇOCUK         Davacılar çoğaldı/ geride kimler kaldı/
Konuşmayan kalmasın/  Defter buraya gelsin

DEFTER       (Elinde yırtık sayfaları gelişigüzel koparılmış, karalanmış büyük bir defterle bir çocuk gelir.)

Şişman bir defter idim Umutla Bekler idim

Kirletti ak tenimi / kopardı bedenimi / ağzım burnum çarpıldı /

Kabım ortam kalmadı /kimse dönüp bakmadı   (eliyle davacıyı göstererek)

Davacıyım ben ondan /şu tutumsuz çocuktan

ÇOCUK :Ne dersiniz acaba /utandınız galiba /kumbaraya soralım/o ne diyor bakalım

KUMBARA: (kocaman boş bir kumbara ile gelir)

Bomboştur benim içim /açlıkta öleceğim/ yoktur hiç yiyeceğim/zavallı mideciğim

Bir bayramdı annesi / para attı içime/şıngır şıngırdı sesi /sevinç aktı içime

Öyle bir yutmuşum ki/boğulacaktım sanki

İçim bomboş tamtakır /görenler hurda sanır/
davacıyım ben onda /şu tutumsuz çocuktan (ağlayarak gider)

DAVACILAR: Davacıyız biz ondan/ şu tutumsuz çocuktan

ÇOCUK : İşte hepsi davacı /şu halleri ne acı/

cezalansın bu çocuk/hem de şimdi çarçabuk

DAVACILAR: cezalansın bu çocuk/hem de şimdi çarçabuk

YARGIÇ: (Tokmağı ile masaya vurur)

Davacılar susunuz /konuşacak tutumsuz /kendisini savunsun /yargımız haklı olsun

TUTUMSUZ: (ÇOK UTANMIŞTIR Sıra ile davacılara bakar onlara yaklaşır ,davacılar arkasını döner)

Kabul ettim suçluyum/tutumsuz bir çocuğum/inanın pişman oldum/gerçekten utanç duydum

Beni bağışlarsanız/ Bir fırsat sunarsanız/Tutumlu olacağım /Sözümde duracağım.

İyileşmem demeyin/ Hemen cevap vermeyin/ Cezamı erteleyin            Bir kez daha deneyin

YARGIÇ         (Düşünür. Davacılara bakar. Onların da sessiz onayını alır.)

Pekala öyle olsun/Suçlamalar son bulsun

Tulumlu olacaksan/Sözünde duracaksa n
TUTUMSUZ  Sözümde duracağım/ Tutumlu olacağım
ÇOCUK         Yemişleri bölelim/       Hep birlikle yiyelim

(Çocuklar sevinçle yemişlerini yemeye koyulurlar)

 

 

 

 

TUTUMSUZ ÇOCUK

ÇOCUK:Günaydın arkadaşlar,
(Sınıfın sıralarından kalkar Çocuk'un yanına gelir. Siyah, dik yakalı giysisi ile yargıca benzemekledir Öğretmen masası, üstüne serilen örtüyle bir yargıç kürsüsü olarak kullanılacaktır. Yargıç masaya geçer, elindeki tokmağı masaya vurur. Sınıf ayağa kalkar.)

ÇOCUK

Oturun arkadaşlar/ Konuşsun davacılar/ Mahkememiz başlasın/ Gerçekler aydınlansın/   (Sınıflan Tutumsuz'u çağırır.)
Gel buraya Tutumsuz /inat elmen lüzumsuz /Şikayetçi çok senden /Kaçmak yok mahkemeden

TUTUMSUZ (Atkısı paltosunun cebinden sarkmış,eldiveninin biri yok, bir ayağında beyaz spor ayakkabı ötekinde siyah ayakkabı, isteksiz arkadaşlarının itelemesi ile öne çıkar.)

Kaçmam ben mahkemeden/ Korkmuyorum kimseden/ Bilmek isterim neden /Şikayetçiler benden

(Bu sırada yine sınıfın içinden Kalem, Silgi, Palto, Suluboya, Defler ve Kumbara'nın ağlamaklı sesleri duyulur,)

YARGIÇ:Çocuklar tanık olsun/Yaklaşsın biraz sanık/Konuşsun davacılar/Açıklansın acılar

TUTUMSUZ (küçümseyerek güler)

Davacılar da kimmiş/K,m bana suçlu demiş/unutmayınız sakın/öfkelenmem çok yakın

ÇOCUK:Bu sözlere kim gülsün/ hem suçlu hem güçlüsün/tutumsuz bir çocuksun

YARGIÇ:Davacı kalem gelsin/dertlerini söylesin

KALEMLelinde ucu kırılmış her tarafı kemirilmiş kocaman bir kalemle gelir)

Şu halime bir bakın/ölümüm hemen yakın/daha dün yepyeniydim/iş yapmadan eskidim

Ezdi ısırdı beni/yerlere attı beni/çöplükteydim az önce /çıktım sizi görünce

Bir resim yapamadan /Bir yazı yazamadan/ Döküldü boyalarım Kırıldı hep uçlarım (Eliyle Tulumsu z'u göstererek)

Davacıyım ben ondan/ Şu tutumsuz çocuktan

TUTUMSUZ  (Omuz silkerek)

Verecekseniz eğer Onun sözüne değer Başka bir şey söylemem /Alt tarafı bir kalem

ÇOCUK   :Zaman yitirmeyelim / Silgiyi dinleyelim

SİLGİ:   Silgi değil lokumdum /Mis gibi idi kokum /Ezdi ısırdı beni/ Yerlere attı beni Bir yanlış silemedim/

Bir hata düzeltmedim/ Kalmadı güzel rengim iş görmeden eskidim (Eliyle ile Tutumsuzu göstererek)

Davacıyım ben ondan/ Şu tutumsuz çocuktan

TUTUMSUZ: Hoşlanmıyor hiç benden/usandım bu silgiden/

ÇOCUK: Pltoyu da görelim /onu da dinleyelim

PALTO: ( Yırtık ,sökük,leke içinde paltosuyla bir çocuk)

Üstüm yemek listesi/cebim çöp tenekesi/(ceplerini boşaltır.Bir sürü ıvır zıvır dökülür yere)

Yırtık sökük her yanı/kopuk tüm düğmelerim/eskici almaz beni/yer bezi yapmaz beni/sahibim sevmez beni/

Kimseler giymez beni(ağlamaya başlar, tutumsuzu göstererek ) Davacıyım ben ondan/şu tutumsuz çocuktan

TUTUMSUZ: (zorla gülümsemeye çalışarak)

Palto biraz kirliyse/çabucak eskidiyse/ne var bunda ne çıkar/paltoya da kim kanar

ÇOCUK: Suluboya suluboya /hemen gelsin buraya

SULUBOYA: (Bir çocuk .içinde boya kalmamış bütün

renkleri birbirine karışmış kocaman bir suluboya kutusu ire gelir.)

Dağları çiçekleri '/Rengârenk böcekleri/Güneşi denizleri/Minimini evleri/Hepsini ben boy ardı m

Mutlulukla yaşardım/ Ne imiş demeyiniz/ Yanılıp içmeyiniz/Şimdi bir çorba m

Bu çocuktan yoruldum(Eliyle Tut um s üz1 u göstererek)

Davacıyım ben ondan/Bu tutumsuz çocuktan
TUTUMSUZ Yetti çektiğim sizden/Sıkıldım hepinizden
ÇOCUK         Davacılar çoğaldı/ geride kimler kaldı/
Konuşmayan kalmasın/  Defter buraya gelsin

DEFTER       (Elinde yırtık sayfaları gelişigüzel koparılmış, karalanmış büyük bir defterle bir çocuk gelir.)

Şişman bir defter idim Umutla Bekler idim

Kirletti ak tenimi / kopardı bedenimi / ağzım burnum çarpıldı /

Kabım ortam kalmadı /kimse dönüp bakmadı   (eliyle davacıyı göstererek)

Davacıyım ben ondan /şu tutumsuz çocuktan

ÇOCUK :Ne dersiniz acaba /utandınız galiba /kumbaraya soralım/o ne diyor bakalım

KUMBARA: (kocaman boş bir kumbara ile gelir)

Bomboştur benim içim /açlıkta öleceğim/ yoktur hiç yiyeceğim/zavallı mideciğim

Bir bayramdı annesi / para attı içime/şıngır şıngırdı sesi /sevinç aktı içime

Öyle bir yutmuşum ki/boğulacaktım sanki

İçim bomboş tamtakır /görenler hurda sanır/
davacıyım ben onda /şu tutumsuz çocuktan (ağlayarak gider)

DAVACILAR: Davacıyız biz ondan/ şu tutumsuz çocuktan

ÇOCUK : İşte hepsi davacı /şu halleri ne acı/

cezalansın bu çocuk/hem de şimdi çarçabuk

DAVACILAR: cezalansın bu çocuk/hem de şimdi çarçabuk

YARGIÇ: (Tokmağı ile masaya vurur)

Davacılar susunuz /konuşacak tutumsuz /kendisini savunsun /yargımız haklı olsun

TUTUMSUZ: (ÇOK UTANMIŞTIR Sıra ile davacılara bakar onlara yaklaşır ,davacılar arkasını döner)

Kabul ettim suçluyum/tutumsuz bir çocuğum/inanın pişman oldum/gerçekten utanç duydum

Beni bağışlarsanız/ Bir fırsat sunarsanız/Tutumlu olacağım /Sözümde duracağım.

İyileşmem demeyin/ Hemen cevap vermeyin/ Cezamı erteleyin            Bir kez daha deneyin

YARGIÇ         (Düşünür. Davacılara bakar. Onların da sessiz onayını alır.)

Pekala öyle olsun/Suçlamalar son bulsun

Tulumlu olacaksan/Sözünde duracaksa n
TUTUMSUZ  Sözümde duracağım/ Tutumlu olacağım
ÇOCUK         Yemişleri bölelim/       Hep birlikle yiyelim

(Çocuklar sevinçle yemişlerini yemeye koyulurlar)          TUTUMSUZ ÇOCUK

ÇOCUK:Günaydın arkadaşlar,
(Sınıfın sıralarından kalkar Çocuk'un yanına gelir. Siyah, dik yakalı giysisi ile yargıca benzemekledir Öğretmen masası, üstüne serilen örtüyle bir yargıç kürsüsü olarak kullanılacaktır. Yargıç masaya geçer, elindeki tokmağı masaya vurur. Sınıf ayağa kalkar.)

ÇOCUK

Oturun arkadaşlar/ Konuşsun davacılar/ Mahkememiz başlasın/ Gerçekler aydınlansın/   (Sınıflan Tutumsuz'u çağırır.)
Gel buraya Tutumsuz /inat elmen lüzumsuz /Şikayetçi çok senden /Kaçmak yok mahkemeden

TUTUMSUZ (Atkısı paltosunun cebinden sarkmış,eldiveninin biri yok, bir ayağında beyaz spor ayakkabı ötekinde siyah ayakkabı, isteksiz arkadaşlarının itelemesi ile öne çıkar.)

Kaçmam ben mahkemeden/ Korkmuyorum kimseden/ Bilmek isterim neden /Şikayetçiler benden

(Bu sırada yine sınıfın içinden Kalem, Silgi, Palto, Suluboya, Defler ve Kumbara'nın ağlamaklı sesleri duyulur,)

YARGIÇ:Çocuklar tanık olsun/Yaklaşsın biraz sanık/Konuşsun davacılar/Açıklansın acılar

TUTUMSUZ (küçümseyerek güler)

Davacılar da kimmiş/K,m bana suçlu demiş/unutmayınız sakın/öfkelenmem çok yakın

ÇOCUK:Bu sözlere kim gülsün/ hem suçlu hem güçlüsün/tutumsuz bir çocuksun

YARGIÇ:Davacı kalem gelsin/dertlerini söylesin

KALEMLelinde ucu kırılmış her tarafı kemirilmiş kocaman bir kalemle gelir)

Şu halime bir bakın/ölümüm hemen yakın/daha dün yepyeniydim/iş yapmadan eskidim

Ezdi ısırdı beni/yerlere attı beni/çöplükteydim az önce /çıktım sizi görünce

Bir resim yapamadan /Bir yazı yazamadan/ Döküldü boyalarım Kırıldı hep uçlarım (Eliyle Tulumsu z'u göstererek)

Davacıyım ben ondan/ Şu tutumsuz çocuktan

TUTUMSUZ  (Omuz silkerek)

Verecekseniz eğer Onun sözüne değer Başka bir şey söylemem /Alt tarafı bir kalem

ÇOCUK   :Zaman yitirmeyelim / Silgiyi dinleyelim

SİLGİ:   Silgi değil lokumdum /Mis gibi idi kokum /Ezdi ısırdı beni/ Yerlere attı beni Bir yanlış silemedim/

Bir hata düzeltmedim/ Kalmadı güzel rengim iş görmeden eskidim (Eliyle ile Tutumsuzu göstererek)

Davacıyım ben ondan/ Şu tutumsuz çocuktan

TUTUMSUZ: Hoşlanmıyor hiç benden/usandım bu silgiden/

ÇOCUK: Pltoyu da görelim /onu da dinleyelim

PALTO: ( Yırtık ,sökük,leke içinde paltosuyla bir çocuk)

Üstüm yemek listesi/cebim çöp tenekesi/(ceplerini boşaltır.Bir sürü ıvır zıvır dökülür yere)

Yırtık sökük her yanı/kopuk tüm düğmelerim/eskici almaz beni/yer bezi yapmaz beni/sahibim sevmez beni/

Kimseler giymez beni(ağlamaya başlar, tutumsuzu göstererek ) Davacıyım ben ondan/şu tutumsuz çocuktan

TUTUMSUZ: (zorla gülümsemeye çalışarak)

Palto biraz kirliyse/çabucak eskidiyse/ne var bunda ne çıkar/paltoya da kim kanar

ÇOCUK: Suluboya suluboya /hemen gelsin buraya

SULUBOYA: (Bir çocuk .içinde boya kalmamış bütün

renkleri birbirine karışmış kocaman bir suluboya kutusu ire gelir.)

Dağları çiçekleri '/Rengârenk böcekleri/Güneşi denizleri/Minimini evleri/Hepsini ben boy ardı m

Mutlulukla yaşardım/ Ne imiş demeyiniz/ Yanılıp içmeyiniz/Şimdi bir çorba m

Bu çocuktan yoruldum(Eliyle Tut um s üz1 u göstererek)

Davacıyım ben ondan/Bu tutumsuz çocuktan
TUTUMSUZ Yetti çektiğim sizden/Sıkıldım hepinizden
ÇOCUK         Davacılar çoğaldı/ geride kimler kaldı/
Konuşmayan kalmasın/  Defter buraya gelsin

DEFTER       (Elinde yırtık sayfaları gelişigüzel koparılmış, karalanmış büyük bir defterle bir çocuk gelir.)

Şişman bir defter idim Umutla Bekler idim

Kirletti ak tenimi / kopardı bedenimi / ağzım burnum çarpıldı /

Kabım ortam kalmadı /kimse dönüp bakmadı   (eliyle davacıyı göstererek)

Davacıyım ben ondan /şu tutumsuz çocuktan

ÇOCUK :Ne dersiniz acaba /utandınız galiba /kumbaraya soralım/o ne diyor bakalım

KUMBARA: (kocaman boş bir kumbara ile gelir)

Bomboştur benim içim /açlıkta öleceğim/ yoktur hiç yiyeceğim/zavallı mideciğim

Bir bayramdı annesi / para attı içime/şıngır şıngırdı sesi /sevinç aktı içime

Öyle bir yutmuşum ki/boğulacaktım sanki

İçim bomboş tamtakır /görenler hurda sanır/
davacıyım ben onda /şu tutumsuz çocuktan (ağlayarak gider)

DAVACILAR: Davacıyız biz ondan/ şu tutumsuz çocuktan

ÇOCUK : İşte hepsi davacı /şu halleri ne acı/

cezalansın bu çocuk/hem de şimdi çarçabuk

DAVACILAR: cezalansın bu çocuk/hem de şimdi çarçabuk

YARGIÇ: (Tokmağı ile masaya vurur)

Davacılar susunuz /konuşacak tutumsuz /kendisini savunsun /yargımız haklı olsun

TUTUMSUZ: (ÇOK UTANMIŞTIR Sıra ile davacılara bakar onlara yaklaşır ,davacılar arkasını döner)

Kabul ettim suçluyum/tutumsuz bir çocuğum/inanın pişman oldum/gerçekten utanç duydum

Beni bağışlarsanız/ Bir fırsat sunarsanız/Tutumlu olacağım /Sözümde duracağım.

İyileşmem demeyin/ Hemen cevap vermeyin/ Cezamı erteleyin            Bir kez daha deneyin

YARGIÇ         (Düşünür. Davacılara bakar. Onların da sessiz onayını alır.)

Pekala öyle olsun/Suçlamalar son bulsun

Tulumlu olacaksan/Sözünde duracaksa n
TUTUMSUZ  Sözümde duracağım/ Tutumlu olacağım
ÇOCUK         Yemişleri bölelim/       Hep birlikle yiyelim

(Çocuklar sevinçle yemişlerini yemeye koyulurlar)


Comments  

 
+2 #20 fatmanurAktaş 2017-01-03 20:23
EVETTTTTT :lol: :lol: :lol: :D :lol: :lol:
Quote
 
 
-2 #19 çok uzun 2016-11-16 16:28
x8d4a
Quote