SINIFÖĞRETMENİM.COM

Sınıf Öğretmenim | Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise Tüm Dersler © 2020 Güvenli Site


Basra haricîleri Nehrevan Köprüsünde toplanmış olan Küfe haricî­lerine katılmak üzere Basradan çıkıp Nehrevana yaklaştıkları vakit içlerinden birinin, eşeğe binmiş bir kadını (ki bu kadın Abdullah b. Habbab b.Erette’nin doğumu yaklaşmış bir derecede gebe bulunan karısı veya cariyesi idi) yedeyen bir topluluğa rasladılar. Abdullah b.Habbab’ın boynunda bir Kur’ân asılı idi. Kendisini çağırdılar, şid­detli muamelelerle korkuttuktan sonra aralarında şu konuşma cere­yan etti:

Haricîler—Sen kimsin?

Abdullah—Hz. Peygamber’in sahabelerinden Habbab b.el-Eret’ in oğlu. Abdullah’ım (kendisi, Hz, Ali’nin Medain valisi idi).

Hariciler—Seni korkuttuk,

Abdullah—Evet.

Haricîler—Korkma emin ol, bize babandan duyduğun bir hadis söyle.

Abdullah—Babam, Resulullah’ın “yakında bir fitne kopacaktır ki o fitnede insanın bedeni öldüğü gibi kalbi de ölecektir. İnsan o fitneye mü’min olarak girecek, sabaha kâfir olarak çıkacak. Tersine, kâfir ola­rak girecek nıü’min olarak çıkacak” buyurduğunu duyduğunu bana söylemişti.”

Haricîler—Biz de bunun için sana sorduk. Peki Ebû Bekr ve Ömer haklarında ne dersin?

Abdullah—Hayır ve sena,

Haricîler—Hz. Osman'ın hilâfetinin evveli ve âhiri hakkında ne dersin ?

Abdullah—Evvelinde de âhirinde de hakb idi.

Haricîler—Aİİ b.Ebî Talib hakkında, tahkimden evvel ve sonraki fikrin nedir?

Abdullah—O, Allah’ı sizden daha iyi bilir ve dinindeki ittikası sizden ziyadedir, görüşü de sizden daha açıktır.

Haricîler—Sen havaya uyuyor ve kişileri işleri ile değil, adları ile tanıyorsun. Tanrıya yemin ederiz ki seni görülmedik bir şekilde öldüreceğiz.

Bundan sonra, gebe karısı ile Abdullah’ı alıp kollarım arkalarına bağladılar ve yolda bir hurmalığa vardılar. Abdullah bunlara “ben ehl-i Islâm’ım, öldürülmemi gerektirecek bir harekette bulunmadım. Ayrıca size ilk rastladığımda bana emniyette olduğumu vaad ettiniz” dedi ise de, onlar “senin boynunda, asılı olan kitab bize senin katlini emr ediyor” diyerek Islâmiyete büyük hizmetler etmiş, birçok gazalarda bulunmuş bu mübârek zatı yere yatırıp koyun keser gibi kestiler; karısının da hiçbir suçu yokken onun feryad ve yalvarmalarına bakmadan karnını yararak şehid ettiler ve ayrıca bu kafilede bulunan diğer dört kadını da kestiler.