SINIFÖĞRETMENİM.COM

Sınıf Öğretmenim | Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise Tüm Dersler © 2021 Güvenli Site
AMAÇ:

Madde 1. Öğrencilere okulda ve iş hayatında iş bölümünün yararını göstermek, buna alıştırmak ve bu alanda gelişmelerine yardımcı olmak.

Madde 2. Sosyal kulüp çalışmalarında öğrencilere dayanışma ve yardımlaşma alışkanlığı kazandırmak.

Madde 3. Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkarmak.

Madde 4. Toplum ve okul kurallarına uygun olarak kitap okuma alışkanlığını kazandırmak.

Madde 5. Kitaplıklardan ve kitaplardan yararlanma yollarını öğretmek.

Madde 6. Öğrencilerin araştırmaya yönelik çalışmalar yapmasını sağlamak.

KAPSAM:

Madde 7. Bu iç yönetmelik  Karapınar İlköğretim Okulu’nun Kütüphanecilik kulübünün çalışmalarını kapsar.

 

GENEL HÜKÜMLER:

Madde 8. Kulüp bütün üyeleriyle toplantı yaparak çalışmaları değerlendirir. İlk toplantısında yıllık çalışma programını hazırlayarak Sosyal kulüpler, rehber öğretmenler kuruluna sunar.

Madde 9. Kulüp toplantısı başkanın çağrısı üzerine yapılır. Toplantı salt çoğunluk ile yapılır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu iki oy kabul edilir.

Madde 10. Kulüp yönetim kurulu haftada bir kere toplanır ve çalışmaları değerlendirir.

Madde 11. Kulübün ilk toplantısında yürürlükte bulunan kulüp iç yönetmeliğinde değişiklik yapılması teklifi olursa görüşülür, karara bağlanır. Bu karar kulüp rehber öğretmeni aracılığı ile rehber öğretmenler kurulunda görüşüldükten sonra müdürün onayı ile yürürlüğe girer.

Madde 12. Kulüp rehber öğretmeni kulübün toplantısına gözlemci olarak katılır. Danışman olarak kendisinden faydalanılır.

Madde 13. Kulübün bütün toplantıları demokratik kurallar içinde yürütülür.

Madde 14. Bu yönetmeliği okul müdürü yönetir. (Devamı ektedir.)

Attachments:
FileSitemiz zararlı içerik barındırmaz.Kırık linkleri yorum bölümüne yazarak bildiriniz.
Download this file (kutuphanecilil.zip)kutuphanecilil.zip