SINIFÖĞRETMENİM.COM

Sınıf Öğretmenim | Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise Tüm Dersler © 2020 Güvenli Site1.  İl MEM Stratejik Planlama Takvimi

Stratejik planlama hazırlık sürecinde Bakanlığımızın ön çalışmalarının ardından, İl Milli Eğitim Müdürlükleri Eylül-Aralık 2018 döneminde planlama hazırlık faaliyetlerini tamamlayacaklardır. Öncelikle, İl Milli Eğitim Müdürlükleri bünyesinde Stratejik Planlama Üst Kurulu oluşturularak Strateji Geliştirme Şubesi AR-GE Birimi koordinasyonunda İl MEM Stratejik Planlama Ekibi kurulacak ve üst kurul ile ekip üyelerinin bilgileri Eylül 2018 tarihinde Strateji Geliştirme Başkanlığına bildirilecektir. Bildirimin görevlendirme tarihinden sonra 15 gün içinde yapılması gerekmektedir. İl Millî Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki Stratejik Planlama Üst Kurulunun ve Stratejik Planlama Ekibinin EK-2’te belirtilen “İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Plan Hazırlama Takvimi” çerçevesinde oluşturacağı çalışma takvimi de aynı tarihe kadar Başkanlığa bildirilecektir.

2.İlçe MEM ve Okul/Kurum Stratejik Planlama Takvimi

Okul ve kurumlarımızın stratejik planlama ekipleri Ekim 2018’te kurulacaktır.  Kurulan ekiplere Kasım-Aralık 2018 tarihleri arasında İl MEM Ar-Ge Birimleri Stratejik Plan Ekipleri tarafından stratejik planlama eğitimleri verilecektir. (EK-3)

İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile okul ve kurumlar, Kurumsal Tarihçe, Uygulanmakta Olan Stratejik Planın Değerlendirilmesi, Mevzuat Analizi, Üst Politika Belgeleri Analizi, Faaliyet Alanları İle Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi, Paydaş Analizi, Kuruluş İçi Analiz, PESTLE Analizi, GZFT Analizi ve Tespitlerin ve İhtiyaçların Belirlenmesi içeriklerinden oluşan Durum Analizi ile üst politika belgelerinin tespiti ve gelişim alanlarını içeren çalışmalarını 15 Kasım 2018 tarihine kadar tamamlayacaklardır.

Misyon, vizyon, temel değerler, temalar, stratejik amaçlar, stratejik hedefler, performans göstergeleri, stratejiler, faaliyet ve projelerin belirlenmesi adımlarını içeren Geleceğe Yönelim aşaması ise en geç 20 Aralık 2018 tarihinde tamamlanacak ve incelenmek üzere İl MEM Strateji Geliştirme Şubesi Ar-Ge birimlerine Aralık 2018’de gönderilecektir.

İl Millî Eğitim Müdürlükleri AR-GE Birimleri Araştırma, Stratejik Planlama ve Kalite Geliştirme Ekipleri tarafından, ilçe milli eğitim müdürlükleri ile okul ve kurumlara stratejik planlama konusunda rehberlik ve danışmanlık hizmeti sağlanacaktır.

İlçe millî eğitim müdürlükleri ile okul ve kurumların stratejik planları, İl Millî Eğitim Müdürlükleri AR-GE Birimleri Araştırma, Stratejik Planlama ve Kalite Geliştirme Ekipleri tarafından incelenerek, hedefler bağlamında İl Millî Eğitim Müdürlüklerinin stratejik planlarında gerekli düzeltme çalışmaları yapılacaktır.

Okulların stratejik planlarının, öğretmenler kurulu toplantısı ile Okul Aile Birliği Genel Kurul Toplantısında onaylanması veya kurul kararı doğrultusunda revize işleminin yapılması gerekmektedir.

İlçe millî eğitim müdürlükleri ile okul ve kurumlardan gelen stratejik planlar, Aralık 2018 döneminde İl Millî Eğitim Müdürlükleri AR-GE Birimleri tarafından incelenecektir. İncelenen planlar, Ocak 2019’da ilçe millî eğitim müdürlükleri için kaymakamlıklar tarafından, okullar/kurumlar için ise ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından onaylandıktan sonra kurumların internet sitelerinde yayımlanacaktır.

Kamu İdareleri İçin Stratejik Plan Hazırlama Kılavuzu (26 Şubat 2018) için TIKLAYINIZ.

Açıklamalı Stratejik Plan Taslağı için TIKLAYINIZ.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Plan Taslağı için TIKLAYINIZ.

Okulöncesi Stratejik Plan Taslağı için TIKLAYINIZ.

İlkokul Stratejik Plan Taslağı için TIKLAYINIZ.

Ortaokul Stratejik Plan Taslağı için TIKLAYINIZ.

Lise Stratejik Plan Taslağı için TIKLAYINIZ.

BİLSEM Stratejik Plan Taslağı için TIKLAYINIZ.

Halk Eğitim Merkezi Stratejik Plan Taslağı için TIKLAYINIZ.

RAM (Rehb. Araş. Merk.) Stratejik Plan Taslağı için TIKLAYINIZ.

Mesleki Eğitim Merkezi Stratejik Plan Taslağı için TIKLAYINIZ.

Stratejik Plan Değerlendirme ve Kontrol Listesi için TIKLAYINIZ.

Paydaş Anketi Soruları Örneği için TIKLAYINIZ.

Attachments:
FileSitemiz zararlı içerik barındırmaz.Kırık linkleri yorum bölümüne yazarak bildiriniz.
Download this file (2019-2023_Okul_Kurumlar_YYin_Stratejik_Plan_TaslaY (1).doc)Okul Kurum Stratejik Plan Taslağıİndir
Download this file (Genelge.pdf)Stratejik Plan Genelgesiİndir
Download this file (MEB Stratejik Plan Hazırlık Programı.doc)Stratejik Plan Hazırlık Programıİndir
Download this file (Stratejik Plan Okul Ekibi.rar)Stratejik Plan Okul Ekibiİndir
Download this file (Stratejik Plan Strateji Kurulu.rar)Stratejik Plan Strateji Kuruluİndir