SINIFÖĞRETMENİM.COM

Sınıf Öğretmenim | Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise Tüm Dersler © 2020 Güvenli Site
Toplantı Tarihi:17.02.20..
Toplantı Yeri: Ana Sınıfı
Toplantı Saati:12.30
Toplantıya Katılan: .....................

GÜNDEM

1. Açılış
2. I.Dönemin değerlendirilmesi
3. Yıllık ve günlük planların değerlendirilmesi.
4. Ders araç ve gereçlerinin özenle kullanılmasının sağlanması.
5. Anasınıfı velileriyle olan toplantılarının değerlendirilmesi.
6. Öğretim yöntemlerinin tespiti.
7. Ev ödevlerinin öğrenci seviyelerine göre olması ve fazla zaman almaması.
8. Yıl sonu gösterileri.
9. Ölçme ve değerlendirme.
10. Uygulama çalışmalarıyla ilgili değerlendirmeler.
11. Dilek ve temenniler.

TUTANAK
1- Toplantı ............. başkanlığında anasınıfında 12.30’da başladı.
2- Öğrencilerin I.dönem beceri ve etkinlik çalışmalarının istenilen düzeyde olduğu ..............tarafından belirtildi.
3- Yıllık plan yapılmış,günlük planlarda her gün yapılmakta olduğu görüldü.
4- Öğrencinin, okul, sınıf ve kendi ders araç ve gereçlerini düzenli, tertipli ve ekonomik bir şekilde kullanabilmesi için, önceden kazandırılmak istenen davranışların pekiştirilmeye çalışılmasına, bu konuda aile ile iş birliğine gidilmesi gerektiği belirlendi.
5- Öğrenci velileriyle gerektiği zaman toplantılar yapılıp,olumlu sonuçlar alındığı görüldü.
6- Öğrencinin ders esnasında konuyu tamamen irdeleyerek anlaması, öğrenciye söz hakkı verilerek anlamadığı noktaların tespiti, gerektiğinde konunun önemli noktalarının tekrar edilmesinin öğrenmeyi kolaylaştıracağı konuşuldu.
7- Öğrencilerin gün içinde bilgi, beceri ve davranışları pekiştirebilmeleri ve kalıcı olabilmesi için fazla zaman almamak şartıyla, eğlenceye yönelik boyama,kavram çalışmaları,
Türkçe –Dil etkinlikleri kısa ev ödevi olarak verilmesinin faydalı olacağını söylenildi.
8- Yıl sonunda yapılacak olan anasınıfı gösterilerinin provalarına nisan ayında başlanmasına .................. ve ................ tarafından kararlaştırıldı.
9- Öğürencilere alınan amaç ve kazanımların değerlendirmesinde,bireysel farklılıklar dikkate alınarak,öğrencilerin bir etkinlikte değil,bütün etkinliklere göre bir bütün olarak değerlendirilmesi esas alındı.
10- II.Dönem çalışmalarında da düşük seviyede olanların üzerine daha fazla durulmasına dikkat edilerek,tüm öğrenciler 1.sınıfa hazır olacak şekilde olacaktır.
11- Başkan ............... başarı dilekleriyle toplantıya son verildi.ANA SINIFI ÖĞRETMENİ                                       OKUL MÜDÜRÜ


ANASINIFI II.DÖNEM ZÜMRE TOPLANTISI
ALINAN KARARLAR

1) Öğrencilerin I.dönem beceri ve etkinlik çalışmalarının istenilen düzeyde olduğu ............tarafından belirtilmesine,
2) Öğrencinin, okul, sınıf ve kendi ders araç ve gereçlerini düzenli, tertipli ve ekonomik bir şekilde kullanabilmesi için, önceden kazandırılmak istenen davranışların pekiştirilmeye çalışılmasına, bu konuda aile ile iş birliğine gidilmesine,
3) Öğrencinin ders esnasında konuyu tamamen irdeleyerek anlaması, öğrenciye söz hakkı verilerek anlamadığı noktaların tespiti, gerektiğinde konunun önemli noktalarının tekrar edilmesine,
4) Öğrencilerin gün içinde bilgi, beceri ve davranışları pekiştirebilmeleri ve kalıcı olabilmesi için fazla zaman almamak şartıyla, eğlenceye yönelik boyama,kavram çalışmaları,
Türkçe –Dil etkinlikleri kısa ev ödevi olarak verilmesine,
5) yıl sonunda yapılacak anasınıfı gösterilerinin provalarına Nisan ayında başlanmasına,
6) Öğürencilere alınan amaç ve kazanımların değerlendirmesinde,bireysel farklılıklar dikkate alınarak,öğrencilerin bir etkinlikte değil,bütün etkinliklere göre bir bütün olarak değerlendirilmesine,
7) II.Dönem çalışmalarında da düşük seviyede olanların üzerine daha fazla durulmasına,
karar verilmiştir.