SINIFÖĞRETMENİM.COM

Sınıf Öğretmenim | Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise Tüm Dersler © 2020 Güvenli Site
……………………….. İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

 

………………………………

 

 

2010–2011 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci başarısını arttırmak, aynı zamanda öğrenci-öğretmen-veli işbirliğini üst düzeyde sağlamak amacıyla aşağıdaki gündem maddeleri ile ……. sınıf öğretmeni olarak ……../…./2010 Perşembe günü saat 16:00’da ………. sınıfında veli toplantısı yapmak istiyorum.

 

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

 

 

…….09.2010

 

………………………..

Sınıf Öğretmeni

 

GÜNDEM :

 

1.          Toplantının  açılışı,

2.         Geçttiğimiz yıl eğitim ve öğretim faaliyetlerinin değerlendirilmesi,

3.         Öğrencilerin evde hazırlıkları,

4.         Okula zamanında gelme alışkanlıkları,

5.         Temizlik ve tertip, düzen alışkanlıkları,

6.         Öğrenci  başarısını  arttırma yollarının  konuşulması:

  • Planlı  ders  çalışılmaması,  haftalık  ders  programına  göre   ertesi  güne hazırlanması,
  • Çocuğa , eğitimin  önemi  hakkında   velisi  tarafından  bilgi verilmemesi, özendirilmesi,
  • Velinin  çocuğu  ile  yeterince  ilgilenmesi,

7.         Beslenme ve sağlık kurallarına uyma alışkanlıkları,

8.         Kişisel görüşmeler,

9.         Okul ihtiyaçları hakkında bilgilendirme,

10.     Dilek ve Temenniler

 

 

....09.2010

…………………

Okul Müdürü