SINIFÖĞRETMENİM.COM

Sınıf Öğretmenim | Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise Tüm Dersler © 2020 Güvenli Site
Ellem Büllem Oyunu

Çocuklar yere otururlar. İçlerinden biri ebe seçilir. Ebe, oturan çocuklara eliyle dokunarak aşağıdaki tekerlemeyi sayışma gibi söyler. Son hece söylenirken ebe hangi çocuğa dokunmuşsa o çocuğu sorguya çeker.

 

Ellem büllem

Epelek sepelek

 

Sarı kızın satması

Kara koyunun dolması

 

Al bunu çek bunu

 

Ebe     : Hamam önüne vardın mı ?

Çocuk : Vardım.

 

Ebe      : Benim devemi gördün mü ?

Çocuk  : Gördüm.

 

Ebe      : Çullu muydu, çulsuz muydu ?

Çocuk  : Çulluydu.

Ebe      : Benim devem çulsuzdu, bilemedin.

Ebe     : Yolda tavuk gördün mü ?

Çocuk : Gördüm.

 

Ebe     : Ak mıydı, kara mıydı ?

Çocuk : Karaydı.

Ebe     : Benim tavuğum ak idi, bilemedin.

 

Ebe     : Develerime tuzlu su mu içirdin, tuzsuz su mu ?

Çocuk : Tuzlu su içirdim.

Ebe     : Vah vah benim develerimin ciğerlerini yakmışsın ha !… ve çocuğu kovalamaya başlar, çocuk kaçar. Yakalanan çocuk ebe olur. Yakalayamazsa ebeliği devam eder. Oyun böylece sürdürülür.