SINIFÖĞRETMENİM.COM

Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise Tüm Dersler © 2020 Üyelik GerektirmezAVCI ADAM
Bir lider seçilir. Bu lider, herhangi bir yöne
doğru yürür ve " Kim benimle ördek ( Ayı,Tilki,
Geyik ) avlamaya gelir ?" der. Bütün çocuklar
arkasına dizilir ve aynı şekilde lider (avcıyı)
izlerler. Avcı dönüp hepsini görünce silahını
onlara çevirir ve " Bumm " der. Bunun üzerine
ayaktaki çocuklar koşarak kendi yerlerine
otururlar. Kim yerine önce oturmuşsa bir dahaki
sefere o lider ( Avcı ) olur

BEKÇİ KÖPEĞİ
Bir yere bir cisim ( Nesne ) konur. Yanında
gözleri kapalı bir bekçi köpeği durur. Diğer
öğrencilerden birisi sessizce nesneyi oradan
almaya çalışır. Eğer köpeğin haberi olmadan onu
alabilirse, bir dahaki oyun için "Bekçi Köpeği"
olur. Eşya alırken köpek farkına varırsa "hav
hav" diyerek arkadaşını yakalar. O zaman yeni
bir bekçi köpeği seçilir.

ÜÇ KÜÇÜK KUZU
...Bir çocuk ( Büyük Kurt ) sınıfın önünde ve
ayaktadır. Diğerleri yerlerinde oturmuştur.
Kurt, sıraların arasında dolaşır. Üç küçük
kuzunun ellerine vurur ve yine sınıfın önüne
gelerek ; "hurr, hurr" der. Bu kelimeler ile
birlikte ellerine vurulan üç kuzunun yerlerini
değiştirmesi gerekir. Kurt da bu kuzulardan
birinin yerine oturmaya çalışır. Ayakta kalan
kuzu bir sonraki oyun için Kurt olur. Oyun
böylece devam eder.

KİM SAKLADI
Bütün öğrenciler yerlerinde otururlar. Bir
öğrenci kara tahtanın önüne getirilir.
Diğerlerine arkası dönüktür ve gözlerini
kapatır. Diğer bir çocuğu sınıfta bir yere
saklar veya dışarı çıkarırlar. Öbür çocuklar da
yerlerini değiştirerek karışık otururlar. Bundan
sonra tahtada bekleyen öğrenciye "Kim saklandı
?" derler. Gözlerini yuman çocuk arkasını
dönerek kimin dışarıya çıktığını veya
saklandığını bulmaya çalışır. Bulamazsa ebe
değiştirilir ve böylece oyun devam eder.


SİNCAP VE CEVİZ
Bütün öğrenciler yerlerinde otururlar. Bir
öğrenci sincap olur ve ceviz olarak eline
silgiyi alır. Diğer öğrenciler, başlarını
sıralarının üzerine koyarlar ( Uyuyormuş gibi ).
Yalnız bir elleri, avuçları açık olarak
yandadır. Sincap, cevizle arkadaşlarının
arasında dolaşırken, Cevizi ( Silgiyi ) bir
arkadaşının eline bırakır ve yerine oturmak
üzere kaçar. Yerine ulaşıncaya kadar
yakalanamazsa kurtulur. Eline ceviz konulan
öğrenci sincabı yakalayamazsa kendisi bir
sonraki oyun için sincap olur.


ALİ KUTUDA
Bütün çocuklar sıra aralarındaki boşluklarda
ayakta dururlar. Öğretmen ; "Ali kutuda." dediği
zaman herkes çömelik vaziyet alır. "Ali kutudan
çıktı." deyince herkes ayağa kalkar. Öğretmen bu
tempo ile giderken bazı komutlarda değişiklik
yapar. Bu değişiklikte yanlış yapanlar yerlerine
otururlar. En sona kalan sınıfın birincisi olur.


GÜLME OYUNU
Çocuklar halka olurlar, bir ebe seçilir. Ebe
eline bir top alır, topu havaya atar. Top yere
düşünceye kadar bütün çocuklar gülerler. Top
yere düşünce bütün çocuklar susarlar. Top
havadayken gülmeyen, yada top yere düşünce
susmayan çocuk, oyun dışı kalır.
Bu oyunda topu yukarı atacak çocuk bulunamazsa,
ebenin görevini öğretmen üstlenir.

MISIR PATLATMA
Çocukların halka olup, yere çömelmeleri istenir.
Öğretmen mısır patlatmak için yapılan işlemleri
hikâyeleştirerek anlatır. Çocuklar da
anlatılanları, hareketlerle gösterirler.
Mısırlar patlamaya başladığında öğretmen “pat”
diyerek, ayağa kalkar ve çocukların da aynı
şekilde ayağa kalkması söylenir. Öğretmen bazen
onları yanıltmak için “pat” demeden ayağa
kalkar. Öğretmenle birlikte ayağa kalkanlar,
yanıldıkları için oyun dışı kalırlar.


UYKUCU HOROZ
Tüm çocuklar yumurta olup, yere otururlar. Uyur
gibidirler ve gözlerini açmazlar. Öğretmen tek
tek başlarına dokunur. Başına dokunulan çocuk,
sessizce kalkar ve öğretmenin peşinden gelir.
Son çocuk kalana kadar, öğretmen çocukların
başlarına dokunarak kaldırır. Sona kalan çocuğun
etrafında sessizce halka olunur. Ve birden,
“uykucu horoz, uykucu horoz kalk artık!” diye
bağırırlar. Uykucu horoz arkadaşlarını
yakalamaya çalışır.

MİKROP
Sayışmacayla seçilen çocuk mikrop olur.
Arkadaşlarına dokunarak onlara hastalık
bulaştırmaya çalışır. Diğerleri de mikroptan
kaçmaya çalışırlar. Hastalık kapan çocuk, hasta
rolü yaparak yere oturur. En sona kalan çocuk
diğer oyunda mikrop rolünü alır.

ÇORAPLAR - AYAKKABILAR
Sınıf iki eşit gruba ayrılır. Oyun alanının bir
başına ve bir de sonuna ikişer daire çizilir.
Çocuklar çoraplarını çıkarıp ilk daire içine
koyarlar. İkinci dairenin içine de
ayakkabılarını koyarlar. Yarışma başlayınca
çocuklar sırayla ilk önce ilk daireye giderek
çoraplarını, ikinci daireye giderek
ayakkabılarını doğru bir şekilde giyerek,
sıranın arkasına geçer, yerini arkadaşına
bırakır. Oyun her çocuk yarışana kadar devam
eder.

DUDAK OKUMA
Çocuklar öğretmeni rahatlıkla görebilecekleri
biçimde otururlar. Öğretmen ses çıkarmadan
sadece dudaklarını oynatarak bir şeyler
söylerken çocuklar da öğretmenin ne söylediğini
anlamaya çalışırlar.

NE SESİ?
“Ne sesi?” oyunu için masalara geçilip,
sandalyelere oturulur. Çocuklar gözlerini,
masaya yatarak kapatırlar. Bu sırada, onlara
çeşitli sesler dinletilir. (Anahtar sesi, alkış,
tef, kapı açma vb.) Bu seslerin neye ait
olduğunu tahmin etmeleri istenir. Sesler hızlı
yavaş, ince–kalın vb. şekillerde çıkarılarak,
oyun zenginleştirilir.

BÜYÜ-KÜÇÜL
Öğretmen “büyü büyü büyü” dedikçe çocuklar
bedenleriyle büyürler, “küçül küçül küçül”
dedikçe bedenleriyle en küçük hali alırlar.

MEKTUP VAR
Çocuklar halka olurlar ya da dağınık biçimde
yerleşirler. Bir ebe seçilir. Ebe, elindeki
zarfla halka dışında dönerek**“mektup var,
mektup var “**diye bağırır. Zarfı bir
arkadaşının arkasına bırakır. Arkasına zarf
bırakılan çocuk, “postacı, zarfını düşürdün!”
der ve yağ satarım oyunundaki gibi kovalamaca
başlar.

ŞAPKA
Çocuklar halka olurlar. Bir şapka müzik
eşliğinde kafadan kafaya dolaşır. Müzik
durduğunda şapka kimdeyse bir şarkı söyler.

YUVARLANMA
Çocuklar 3-4’lü gruplara ayrılarak, halı
üzerinde yuvarlanmaları söylenir. Oyun
başlangıcında onlara “Şimdi kendinizi bir lastik
top olarak düşünün ve sizi birisi yuvarlıyor”
ifadesi kullanılarak oyuna başlanır. Oyun
bitiminde çocuklara sorular yöneltilip(top gibi
yuvarlanırken neler hissettin, seni kim
yuvarlıyordu, nereye gidiyordun, nasıl bir
toptun, hangi renkteydin? vb.) duygu ve
düşünceleri dinlenir.

SU TAŞIMA YARIŞI
Sınıf iki gruba ayrılır. Her gruba bir bardak ve
kova verilir. Sıra ile bardakları doldurup,
karşıdaki kovaya boşaltmaları söylenir. Kovasını
ilk dolduran grup, oyunu kazanır

BONCUK TOPLAMA
“Boncuk Toplama” oyununda çocuklar ikili eş
yapılır ve ellerine birer plastik bardak
verilir. Halı üzerine renkli boncuklar
serpiştirilir. Çocuklar boncukları toplayıp,
bardağa koyarlar. Bardağını boncukla ilk
dolduran, oyunu kazanır.

MISIR PATLATMA
Çocukların halka olup, yere çömelmeleri istenir.
Öğretmen mısır patlatmak için yapılan işlemleri
hikâyeleştirerek anlatır. Çocuklar da
anlatılanları, hareketlerle gösterirler.
Mısırlar patlamaya başladığında öğretmen “pat”
diyerek, ayağa kalkar ve çocukların da aynı
şekilde ayağa kalkması söylenir. Öğretmen bazen
onları yanıltmak için “pat” demeden ayağa
kalkar. Öğretmenle birlikte ayağa kalkanlar,
yanıldıkları için oyun dışı kalırlar.

GÖRMEDEN GÖZLÜK TAKMA
Büyükçe bir adam başı çizilir. Çocuklara bu
adamın iyi göremediği ve gözlüğe ihtiyacı olduğu
belirtilir ve hazırlanmış gözlük resmini uygun
şekilde yerleştirmeleri istenir. Çocuklar sıra
ile gelirler ve gözleri kapalı olarak, resme
gözlük yerleştirmeye çalışırlar. Arkadaşları da
sözel yönergelerle ona yardımcı olurlar.

1, 2, 3, 4, BOM!
Çocuklardan 1–10 arası sayıları sayarken**5 ve
10 yerine “bom” demeleri istenir. Her çocuk sayı
saymaya teşvik edilir, gerekli durumlarda yardım
edilir.

KİM YOK OYUNU
Çocuklar yere oturtulur. İçlerinden birini ebe
seçerler. Ebe başını öğretmenin kucağına koyar,
gözlerini yumar. ( çocuk gözünü, bir başka yerde
de yumabilir ) Öğretmen, ebeye sezdirmeden, bir
çocuğu işaretle dışarıya çıkartır. Ebe gözlerini
açar; Öğretmen ebeye "Kim yok ?" diye sorar.
Çocuk bilirse ebelikten kurtulur. Adı bilinen
çocuk ebe olur. Ebe, üç ad saydığı halde
bilemezse yeniden ebe olur, yumulur.

PANDUF EŞLEME
Çocuklar oyun alanında yerde otururlar. Tüm
panduflar ortaya toplanır. Panduf çiftleri
birbirinden ayrılarak karışık bir görüntü
oluşturulur. Sayışmaca ile iki çocuk seçilir.
Başla komutuyla müzik eşliğinde çocuklar
pandufları eşleştirerek kendi alanlarına
biriktirirler. Panduflar tükenince her iki
çocuğun da birikimi sayılır. Fazla eşleştirme
yapan alkışlanır.[/align[/align]

AYNA OYUNU
Bir çocuk "ayna" olur. Başka bir çocuk da
karşısına geçer, ayna olan çocuğun yaptığı
devinimleri öykünerek aynısını yapar. Güldürücü
devinimler çocukların daha çok hoşuna gider.
Nasıl devinimler yapılacağı konusunda çocuk
özgür bırakılmalıdır. İstenirse, bir çocuk ayna
olduğunda, tüm çocuklar karşısına geçip onun
devinimlerini öykünmeyle yaparlar.

GÜLME OYUNU
Çocuklar halka olurlar, bir ebe seçilir. Ebe
eline bir top alır, topu havaya atar. Top yere
düşünceye kadar bütün çocuklar gülerler. Top
yere düşünce bütün çocuklar susarlar. Top
havadayken gülmeyen, yada top yere düşünce
susmayan çocuk, oyun dışı kalır.
Bu oyunda topu yukarı atacak çocuk bulunamazsa,
ebenin görevini öğretmen üstlenir.

BONCUK TOPLAMA
“Boncuk Toplama” oyunu için, sınıftaki çocuklar
üçerli gruplara ayrılır. Gruptaki çocuklara
renkleri kırmızı, sarı ve mavi olan birer bardak
verilir. Halı üzerine büyükçe bir daire
çizilerek, içine kırmızı, sarı, mavi boncuklar,
karışık olarak dökülür. Gruptakiler
bardaklarının rengindeki boncukları, tek tek
hızla toplayıp, dökmeden gelerek, belirlenen
kavanoza boşaltırlar. İlk tamamlayan oyunu
kazanır. Oyun diğer grupların da aynı şekilde
oynamasıyla sona erer.

ALİ KUTUDA
Bütün çocuklar sıra aralarındaki boşluklarda
ayakta dururlar. Öğretmen ; "Ali kutuda." dediği
zaman herkes çömelik vaziyet alır. "Ali kutudan
çıktı." deyince herkes ayağa kalkar. Öğretmen bu
tempo ile giderken bazı komutlarda değişiklik
yapar. Bu değişiklikte yanlış yapanlar yerlerine
otururlar. En sona kalan sınıfın birincisi olur.

EŞYA VE YER
Bütün çocuklar sıralarında otururlar. Öğretmen
bunlardan 6-8 tanesini çağırarak yazı tahtasının
önünde yüzleri arkadaşlarına dönük olarak tutar
ve hepsine bir isim verir. ( Örneğin ; Renkler,
Kuş isimleri, Şehir ismi veya oyuncak isimleri
gibi ) Bundan sonra oturanlar sıralarının
üzerine başlarını koyarak gözlerini kaparlar.
Öğretmen tahtadakilerin yerlerini değiştirir.
Bundan sonra herkes bakar, bir kaç gönüllü
istenir. Bu gönüllüler arkadaşlarının yer ve
isimlerine göre onları tekrar dizerler.

SİNCAP VE CEVİZ
Bütün öğrenciler yerlerinde otururlar. Bir
öğrenci sincap olur ve ceviz olarak eline
silgiyi alır. Diğer öğrenciler, başlarını
sıralarının üzerine koyarlar ( Uyuyormuş gibi ).
Yanlız bir elleri, avuçları açık olarak
yandadır. Sincap, cevizle arkadaşlarının
arasında dolaşırken, Cevizi ( Silgiyi ) bir
arkadaşının eline bırakır ve yerine oturmak
üzere kaçar. Yerine ulaşıncaya kadar
yakalanamazsa kurtulur. Eline ceviz konulan
öğrenci sincabı yakalayamazsa kendisi bir
sonraki oyun için sincap olur.

KİM SAKLADI
Bütün öğrenciler yerlerinde otururlar. Bir
öğrenci kara tahtanın önüne getirilir.
Diğerlerine arkası dönüktür ve gözlerini
kapatır. Diğer bir çocuğu sınıfta bir yere
saklar veya dışarı çıkarırlar. Öbür çocuklar da
yerlerini değiştirerek karışık otururlar. Bundan
sonra tahtada bekleyen öğrenciye "Kim saklandı
?" derler. Gözlerini yuman çocuk arkasını
dönerek kimin dışarıya çıktığını veya
saklandığını bulmaya çalışır. Bulamazsa ebe
değiştirilir ve böylece oyun devam eder.

ÜÇ KÜÇÜK KUZU
Bir çocuk ( Büyük Kurt ) sınıfın önünde ve
ayaktadır. Diğerleri yerlerinde oturmuştur.
Kurt, sıraların arasında dolaşır. Üç küçük
kuzunun ellerine vurur ve yine sınıfın önüne
gelerek ; "hurr, hurr" der. Bu kelimeler ile
birlikte ellerine vurulan üç kuzunun yerlerini
değiştirmesi gerekir. Kurt da bu kuzulardan
birinin yerine oturmaya çalışır. Ayakta kalan
kuzu bir sonraki oyun için Kurt olur. Oyun
böylece devam eder.

MEYVE SEPETİ
Bir öğrenci sınıfın önünde durur. Diğerleri
yerlerinde otururlar ve hepsine 4 çeşit meyve
ismi verilir. Öndeki öğrenci " Elmalar " deyince
adı elma olanlar ayağa kalkar, yerlerini
değiştirir. Bu arada ayaktaki oyuncu kendine bir
yer bulmaya çalışır. İkincide başka grup meyve
ismini söyler. Bu kez de bu meyveler yer
değiştirir. Eğer ebe " Meyve Sepeti " derse her
cins meyvenin yerlerini değiştirmesi gerekir.

KARŞILA VE GEÇ
Öğretmen sınıfın önünde ve ortadadır. İki elinde
birer silgi veya fasulye torbası tutar. Sağ ve
sol gerisinde iki öğrenci vardır. İşaret
verildiğinde bu iki öğrenci öğretmenin elindeki
silgileri alır ve sıraların yanında koşuya
başlar. Bu öğrenciler arkada karşılaşırlar.
Öğretmene silgiyi önce getiren oyunu kazanır.

BEKÇİ KÖPEĞİ
Bir yere bir cisim ( Nesne ) konur. Yanında
gözleri kapalı bir bekçi köpeği durur. Diğer
öğrencilerden birisi sessizce nesneyi oradan
almaya çalışır. Eğer köpeğin haberi olmadan onu
alabilirse, bir dahaki oyun için "Bekçi Köpeği"
olur. Eşya alırken köpek farkına varırsa "hav
hav" diyerek arkadaşını yakalar. O zaman yeni
bir bekçi köpeği seçilir.

AVCI ADAM
Bir lider seçilir. Bu lider, herhangi bir yöne
doğru yürür ve " Kim benimle ördek ( Ayı,Tilki,
Geyik ) avlamaya gelir ?" der. Bütün çocuklar
arkasına dizilir ve aynı şekilde lider (avcıyı)
izlerler. Avcı dönüp hepsini görünce silahını
onlara çevirir ve " Bumm " der. Bunun üzerine
ayaktaki çocuklar koşarak kendi yerlerine
otururlar. Kim yerine önce oturmuşsa bir dahaki
sefere o lider ( Avcı ) olur

FASÜLYE TORBASINI BULMA
Çocuklar elleri arkada olmak üzere omuz omuza
bir daire yapar. Bir çocuk ortadadır. Birisine
bir fasulye torbası verilir. Dairedeki
öğrenciler bunu elden ele verirler. Ortadaki
öğrenci fasulye torbasının nerede ( kimde )
olduğunu bulmaya çalışır. Eğer tahmini çok uzun
sürerse başka bir oyuncu ile değiştirilir.

Attachments:
FileSitemiz zararlı içerik barındırmaz.Kırık linkleri yorum bölümüne yazarak bildiriniz.
Download this file (snfiivebaheoyunlar.zip)İndir