SINIFÖĞRETMENİM.COM

Sınıf Öğretmenim | Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise Tüm Dersler © 2021 Güvenli Site




KÜMELER
KÜME:

  • Kümeyi oluşturan nesnelere kümenin elemanları denir.
  • Bir kümenin elemanlarının küme içinde yer değiştirmesi kümeyi değiştirmez.
  • Kümede her eleman bir kez yazılır.

Küme matematiğin tanımlayamadığı bir kavramdır.Eşya, canlı ve kavramların her birine nesne diyelim.Küme deyince, nesnelerden oluşan topluluk akla gelmelidir.Kümeye iyi tanımlanmış nesneler topluluğu diyebiliriz.

 

Sınıfımızdaki gözlüklü öğrenciler, haftanın günleri birer küme oluşturur. Fakat Türkiye’nin bazı illeri, yılın bazı ayları bir küme değildir.

 

Bir kümenin belirtilebilmesi için kümeyi oluşturan nesnelerin herkes tarafından aynı şekilde anlaşılması gerekir. Örneğin; “5 hayvan adı yazın” denildiğinde yazılabilcek küme, yazacak kişiye bağlı olarak değişecektir. Topluluğun elemanları net bir şekilde belirlenemediği için bir küme oluşmaz.

 

Küme genel olarak A, B, C gibi büyük harflerle gösterilir. Bir x elemanı A kümesinin elemanı ise bunu x Î A biçiminde yazar “x elemanıdır A” diye okuruz. Eğer bir x elemanı A kümesinin elemanı değilse bunu x Ï A biçiminde yazar ve “x elemanı değildir A” diye okuruz.

s(A): A kümesinin eleman sayısı

A = {a,b,c} = {c,a,b} = {b,c,a} ...

A = {a,a,b,1,2,1} = {a,b,1,2}

KÜMELERİN GÖSTERİMİ:

1.Liste Yöntemi ile Gösterme:

Kümenin elemanlarının {   } sembolü içine, aralarında virgül olacak şekilde yazılmasıdır.

Örnek: A = {0,1,2,3,4,5}   ,   B = {a,b,c,d}

2.Ortak Özellik Yöntemi ile Gösterme:

Kümenin elemanları arasında ortak bir özellik varsa bu özellik belirtilerek kümenin gösterimine ortak özellik yöntemi ile gösterme denir. A = {x|...} veya A = {x: ....} biçiminde yazılır.

Örnek: A = {x| x<6 , x Î N}

3.Şema (Venn Diagramı) ile Gösterme:

Kümenin elemanlarının kapalı bir eğri içerisinde, her elemanın yanında bir nokta olacak şekilde yazılmasıdır.

Ödevin tamamı ektedir.

Attachments:
FileSitemiz zararlı içerik barındırmaz.Kırık linkleri yorum bölümüne yazarak bildiriniz.
Download this file (kumeler-4351-.doc)KümelerYıllık Ödev