SINIFÖĞRETMENİM.COM

Sınıf Öğretmenim | Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise Tüm Dersler © 2021 Güvenli Site
Garipçilerin şiiri basite indirgemelerine tepki olarak doğmuştur. 2. Yenicilere göre şiirde hikâyeci anlatım yolu terk edilmelidir. Çünkü şiir, hikâye değildir. Anlatım kapalı ve soyut olmalıdır. Söyleyiş anlamdan daha önemlidir. İmge ve söz sanatlarına önem vermişlerdir. Şiirin üslubu, konuşma dilinden uzak, özgün ve mantık dokusundan arındırılmış olmalıdır. Şiir; felsefi anlayış, mutlak gerçeği bulma ve problemlere çözüm üretme sanatı değildir. Ahlaki değerle erdem, gerçek gibi değerler, şiirin amacı olmamalıdır. Şiirde ahenk, ölçü ve kafiye ile değil; musiki ve anlatım zenginliğiyle sağlanmalıdır. Özellikle insanı aşırı bir soyutlama ile anlatmayı amaç edinmişlerdir. İçsel, bireyci bir şiir anlayışıdır. Modern çağda yaşayan bireyin topluma ve kendisine yabancılaşması, bunalım, yalnızlık gibi temalar öne çıkmıştır. Sürrealizm öne çıkmıştır.

TEMSİLCİLER: Cemal Süreya Edip Cansever Sezai Karakoç Ece Ayhan Turgut Uyar İlhan Berk Ülkü Tamer