SINIFÖĞRETMENİM.COM

Sınıf Öğretmenim | Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise Tüm Dersler © 2021 Güvenli Site
Eski halk şairleri okuma-yazma bilmez geleneksel usta-çırak ilişkisi içinde yetişirken günümüz halk şairlerinin çoğu okuma yazma bilmektedir. Eskiden “cönk”lerle ve sözlü gelenekle yayılan halk şiiri bu asırda radyo, televizyon, gazete, dergi gibi yayın araçlarıyla her kesimden insana ulaşabilmektedir. Eski dönemlerde aşk, ölüm gurbet vb. konular işlenirken değişim ve gelişime paralel olarak konular da artmış bunun tabii sonucu olarak halk şairleri de bu konulara uzak durmamıştır İşçi sorunu, yoksulluk gibi yeni ve güncel konulara da yer vermişlerdir. Bu asırda folklor çalışmaları, üniversitelerin “halkbilimi” dersleri koymaları, halk edebiyatının desteklenmesi bu geleneğin devamını sağlamada önemli bir paya sahiptir. Sivas, Erzurum, Kars, Konya, Kayseri gibi illerde düzenlenen “ÂĢık Bayramları” da halk edebiyatının unutulmasını önleyen önemli unsurlardandır. Bu dönemde şairler, yapısal değişikliklere gitmemişler, geleneksel biçim ve türleri devam ettirmişlerdir. Konuşma dilinden uzaklaşmamışlar, yalın bir anlatımı tercih etmişlerdir. Şiirler büyük ölçüde saz eşliğinde söylenmeye devam etmiştir.

TEMSİLCİLER: Âşık Veysel Şatıroğlu Karslı Murat Çobanoğlu Âşık Mahzuni Şerif Şeref Taşlıova Abdurrahim Karakoç Âşık Feymani Âşık Reyhanî