SINIFÖĞRETMENİM.COM

Sınıf Öğretmenim | Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise Tüm Dersler © 2021 Güvenli Site
Kurtuluş Savaşı’nın etkilerinin sürdüğü dönemde ortaya çıkmış, dünyadaki milliyetçilik akımından etkilenmişlerdir. Anadolu halkının hayatını, sanat anlayışını, kültürünü ve zevklerini şiirlerinde konu olarak ele aldılar. Milli kültüre yöneldiler. Şiirde ahenk, ses akışı ve yapı özellikleri bakımından öz şiir anlayışına yakındırlar. Halk şiiri nazım biçimlerini ve hece ölçüsünü kullandılar. Nazım birimi olarak dörtlüğü benimsediler. Yalın, sade, süssüz bir anlatımları vardır. Kültür Haftası, Hisar, Çınaraltı, Ağaç şiirlerini yayımladıkları dergilerdir. TEMSİLCİLER: Arif Nihat Asya Kemalettin Kamu Orhan Şaik Gökyay Ahmet Kutsi Tecer Zeki Ömer Defne

Beş Hececiler Anadolu halkı, memleket sevgisi ve kahramanlık gibi temalara öncelik veren şairler, 1. Dünya Savaşı yıllarında yazmaya başlamışlardır. TEMSİLCİLER: Orhan Seyfi Orhon Faruk Nafiz Çamlıbel Halit Fahri Ozansoy Enis Behiç Koryürek Yusuf Ziya Ortaç