SINIFÖĞRETMENİM.COM

Sınıf Öğretmenim | Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise Tüm Dersler © 2020 Güvenli Site
Şiir dili her şeyin üstündedir Amaç iyi ve güzel şiir yazmaktır. Kendilerine özgü bir imge düzenleri vardır. Şiiri, soylu bir sanat olarak kabul ederler. İçsel, bireyci bir yaklaşımla insanı anlatırlar. En değerli şey dizedir. Şiirde biçim kaygısı ve ahenk önemlidir. Hece ölçüsünü kullanırlar. Sembolizmden etkilenmişlerdir. Gizemciik, simgecilik, bireysellik esastır. İmge ve çağrışımlardan yararlanmışlardır. Ruh, aşk, ölüm, masal, rüya temalarını çokça işlemişlerdir.

TEMSİLCİLER: Cahit Sıtkı Tarancı Necip Fazıl Kısakürek Ahmet Muhip Dıranas Ahmet Hamdi Tanpınar