SINIFÖĞRETMENİM.COM

Sınıf Öğretmenim | Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise Tüm Dersler © 2020 Güvenli Site
Soru 1

Aşağıda 19. yy'da dünya politikasına yön veren devletlerin genel politikaları verilmiştir:

- 19. yy'daki en güçlü devlettir. Ayrıca dünyanın en büyük sömürgelerine sahiptir.

- 1848 İhtilali sonrası ülkede İkinci Cumhuriyet ilan edilmiştir.

- Osmanlı Devleti gibi çok uluslu yapıya sahip olduğundan Fransız ihtilalinin sonuçlarını kendisi için tehlike olarak görmüştür.

- 19.yy'ın ortalarından itibaren Orta Asya pamuğunu ele geçirmek için Türk devletleri üzerine yürümüştür.

Yukarıdaki bilgiler aşağıdaki devletlerle eşleştirildiğinde hangi devlet dışarıda kalır?

A) İngiltere 
B) Fransa
C) Avusturya - Macaristan
D) Rusya
E) Almanya

 

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi 31 Mart Vakası'nın sonuçlarından biridir?

A) II. Abdulhamid tahttan indirildi.
B) Osmanlı'da siyasî istikrar sağlandı.
C) Osmanlı'da ordu güçlendi.
D) Kapitülasyonlar kaldırıldı.
E) Veraset sistemi değiştirildi.

 

Soru 3

● İncil’in, Latince'den Avrupa dillerine çevrilmesiyle kiliseye ve din adamlarına olan güvenin sarsılması

● Deney ve gözleme dayalı pozitif bilimlerin ilerlemesi

Verilen durumlar aşağıdaki gelişmelerden hangisinin neticesinde yaşanmıştır?

A) Haçlı Seferleri
B) Coğrafi Keşifler
C) Rönesans Hareketi
D) Reform Hareketi
E) Aydınlanma Çağı

 

Soru 4

Paris Antlaşması’nın bazı maddeleri şunlardır;

Karadeniz tarafsız hâle getirilecektir.

 Boğazlar tüm devletlerin ticaret gemilerine açık, savaş gemilerine kapalı tutulacaktır.

Karadeniz kıyılarında tersane ve donanma bulundurulması yasaklanmıştır.

Bu maddelere bağlı olarak Karadeniz hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşmak mümkün değildir?

A) Silahsızlandırılması kabul edilmiştir.
B) Uluslararası gücün yönetimi altına bırakılmıştır.
C) Ticari hayat devam ettirilmeye çalışılmıştır.
D) Osmanlı Devleti ve Rusya’nın egemenlik hakları sınırlandırılmıştır.
E) Avrupalı devletlerin çıkarları korunmuştur.

 

Soru 5

Otuz Yıl Savaşları sonucunda Katolik müttefikler ile Protestanlar arasında Westphalia Barışı imzalanmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi Westphalia Antlaşması'nın sonuçlarından biri değildir?

A) Avrupa halkına mezhep seçme özgürlüğünün tanınması
B) Protestanlığı ortadan kaldırmaya yönelik çalışmaların son bulması
C) Hollanda, İsviçre ve Portekiz gibi devletlerin bağımsızlığının kabul görmesi
D) Almanya'nın siyasal birliğini tamamlaması
E) Modern devletler hukukunun temelinin atılması
Devamı eketdir.

Attachments:
FileSitemiz zararlı içerik barındırmaz.Kırık linkleri yorum bölümüne yazarak bildiriniz.
Download this file (ogmmateryal-3715666.pdf)11. Sınıf Tarih Tüm Üniteler Cevap Anahtarlı 100 Soru Testi - 111. Sınıf Tarih Tüm Üniteler Cevap Anahtarlı 100 Soru Testi - 1