SINIFÖĞRETMENİM.COM

Sınıf Öğretmenim | Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise Tüm Dersler © 2020 Güvenli Site
Soru 1

Kimyasal türler arası etkileşimlerle ilgili;

I. Bağın sağlamlığına göre sınıflandırılır.

II. Atomlar arası bağların hepsi güçlü etkileşimlerdir.

III. Moleküller arası bağların hepsi zayıf etkileşimlerdir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve III.
D) II ve III.
E) I, II ve III

Soru 51

     I.    Yazın sıcak havayı daha sıcak hissetmemiz.

     II.    Yazın soğuk su şişesinin dışının buğulanması.

     III.   Kışın rüzğarlı havalarda daha soğuk hissetmemiz.

 Yukarıdakilerden hangileri bağıl nemin yüksek olmasıyla açıklanabilir?

A) Yalnız l
B) Yalnız ll
C) l ve ll
D) l ve lll
E) l, ll ve lll
Soru 76 Kimyada güvenlik önlemleri ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?A) Cıva vücut ile temas ettiğinde toksik etki gösterir.
B) Amonyak deri ve solunum yolunda tahrişe yol açan çok zehirli bir gazdır.
C) Hidroklorik asit başka temizlik maddeleriyle karıştırıldığında yakıcı ve zehirleyici özelliği artarak ölüme yol açabilir.
D) Aseton kolayca tutuşabilen özelliğe sahiptir.
E) Etil alkol deri ile temasında derin yanıklara neden olur.

Soru 99

Periyodik sistemde aynı grupta bulunan elementler için;

I. değerlik elektron sayısı,

II. katman sayısı,

III. kütle numarası

niceliklerinden hangileri genellikle aynıdır?

A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve II.
D) I ve III.
E) II ve III.
Devamı ektedir.