SINIFÖĞRETMENİM.COM

Sınıf Öğretmenim | Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise Tüm Dersler © 2020 Güvenli Site
Soru 1

Aşağıdaki orbitallerden hangisinin enerjisi daha büyüktür?

A) 2p
B) 3s
C) 4f
D) 5p
E) 6s

Soru 4

27 oC sıcaklıktaki sabit miktardaki gazın sıcaklığı 127 oC'a çıkarılırken hacmi yarıya düşürülürse basıncı ne olur?

A)  4 katına yükselir.
B)  54P'den 127P'ye yükselir.
C)  8P'den 3P'ye düşer.
D)  3P'den 8P'ye yükselir.
E)  Gazın basıncı değişmez.

Soru 55

KBr tuzunun 25 oC' deki  sulu çözeltisiyle ilgili

   I.    K+ iyonları hidroliz olur.

   II.   Br¯ iyonları hidroliz olur.

   III.  Sulu çözeltisinin pH değeri 7'dir.

yargılarından hangisi veya hangileri doğrudur?

A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) Yalnız III.
D) II ve III.
E) I, II ve III.

Soru 97

X, Y, Z, L elementlerinden ikisi 2. periyot, diğer ikisi 5. periyotta yer almaktadır.

Bu elementlerden ikisi 2A, diğer ikisi 7A grubunda bulunmaktadır. Atom yarıçapı en büyük olan Y, elektron ilgisi en fazla olan L, hidrojenli bileşiklerinin asidik kuvveti en büyük olan ise X’dir.

Buna göre bu elementlerin çekirdek yüklerinin küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) X < Y < Z < L
B) X < Y < Z < L
C) Z < L < Y < X
D) L < X < Y < Z
E) L < X < Y < Z
Devamı ektedir.

Attachments:
FileSitemiz zararlı içerik barındırmaz.Kırık linkleri yorum bölümüne yazarak bildiriniz.
Download this file (ogmmateryal-3150807.pdf)11. Sınıf İngilizce Tüm Üniteler Cevap Anahtarlı 100 Soru Testi - 111. Sınıf İngilizce Tüm Üniteler Cevap Anahtarlı 100 Soru Testi - 1