SINIFÖĞRETMENİM.COM

Sınıf Öğretmenim | Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise Tüm Dersler © 2020 Güvenli Site
SENE BAŞI İŞ VE İŞLEMLER ve 31 AĞUSTOS 2020 TARİHİNDE BAŞLAYACAK

“EĞİTİM PROGRAMI” AYRINTILARI

 

 1. 31 Ağustos 2020-18 Eylül 2020 tarihleri arasında Uzaktan Eğitim yöntemi ile 2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine ait eksik konu ve kazanımlara yönelik “Eğitim Programı” uygulamasına başlanacaktır.
 2. Canlı Ders uygulamasının başlatılabilmesi için e-okul yönetim bilgi sistemine sınıf, şube ve öğretmen tanımlamalarının gerçekleştirilmesi.
 3. Tüm sınıf öğretmenlerinin ve sınıf şube rehber öğretmenlerinin veli whatsapp gruplarını 28 Ağustos 2020 tarihine kadar kurulması velilerin bilgilendirilmesi
 4. İnternet bağlantısı olmayan sınıflar için sınıf rehber öğretmenleri tarafından öğrencilerin aranması 31 Ağustos 2020-04 Eylül 2020
 5. 2019-2020 eğitim öğretim yılında yüz yüze işlenemeyen ve öğrencilerin bir üst sınıfta hazırbulunuşluk düzeylerini etkileyebilecek öğrenme eksikliklerinin giderilmesine öncelik verilecektir.
 6. Bakanlığımızca geçtiğimiz eğitim öğretim yılının ikinci dönemine ait derslerin üst sınıflardaki konu ve kazanımlarına temel teşkil eden “kritik konu ve kazanımlar” belirlenerek derslere ait programlar hazırlanmıştır. İlgili kademe, sınıf ve ders adına göre bölümlenmiş programlara Bakanlığımızın http://mufredat.meb.gov.tr/2019-20ikincidonem.html internet adresinden ulaşılabilir.
 7. Geçtiğimiz eğitim öğretim yılının ikinci dönemine ait derslerin kritik konu ve kazanımlarına dair ders içerik videoları, TRT EBA İlkokul TV, TRT EBA Ortaokul TV ve TRT EBA Lise TV kanallarında yayımlanacaktır.
 8. EBA üzerinden sunulacak altyapıyla, açık kaynaklı diğer platformlar ve özel okulların kendi oluşturdukları platformlar üzerinden tüm öğretmenler tarafından Canlı Ders uygulamaları gerçekleştirilebilecektir.
 9. Canlı Ders uygulamaları öğrencilerin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında devam edecekleri sınıfın öğretmenleri tarafından yapılacaktır.
 10. Canlı Ders uygulamaları yoluyla yapılacak eğitimlerde, öğretmenlerimize örnek olması için Bakanlığımızca elektronik ortamda çok sayıda etkinlik örneği hazırlanmıştır. Etkinlik örneklerine http://mufredat.meb.gov.tr/2019-20ikincidonem.html internet adresinden ulaşılabilir.
 11. Öğretmenlerimiz “ilgili dersin düzenlenen programında yer alan kazanımlara öğrencilerin ulaşmaları kaydıyla” sözü edilen etkinlik örneklerini okulun ve/veya öğrencinin durumuna göre doğrudan kullanabilecek, uyarlayabilecek ve/veya esinlenerek kendi etkinliğini hazırlayıp uygulayabileceklerdir.
 12. Yüz yüze eğitim başladığında 23 Mart 2020 tarihinden sürdürülen eğitimlerin amacına ulaşıp ulaşmadığı sınıf öğretmenleri veya branş öğretmenleri tarafından değerlendirilecektir. Üst sınıftaki kazanım/kazanımlara temel teşkil eden alt sınıf kazanımlarının öğrencilere edindirilemediği ve öğrenme eksikliğinin devam ettiğinin tespit edilmesi durumunda önce alt sınıfa ait konu ve kazanım/kazanımlar işlenecek sonrasında yeni konu ve kazanım/kazanımlara devam edilecektir.
 13.  Bu amaçla Bakanlığımızca hazırlanan derslere ait program haritalarından yararlanılacaktır. Derslere göre hazırlanan program haritalarına Bakanlığımız Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının web sayfasından ulaşılabilecektir.
 14. e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi veri girişlerinde özellikle öğrencilerinin bilgi girişlerinin 3 Eylül 2020 tarihine kadar eksiksiz olarak yapılması
 15. Evde yâda hastanede eğitim alan öğrenciler için öğretmen görevlendirmelerinin ivedilikle yapılması
 16. İlkokullarda yetiştirme programının 3. Sınıflarda uygulanacak olması sebebi ile İYEP resmi web sitesinin etkin bir şekilde takip edilmesi İYEP kapsamında yapılacak iş ve işlemlerin sene başında öğretmen kurulu ve sınıf zümreleri toplantısında gündeme alınması
 17. Yatılı Bölge Ortaokullarının pansiyonlarında; Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan “Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu” doğrultusunda gerekli önlemlerin alınması, belletici ve nöbetçi belletici öğretmen görevlendirmelerinin zamanında yapılması e-pansiyon modülündeki verileri güncel tutulması pansiyonlu okulların “Okulum Temiz” başvurusunun kontrol edilmesi