SINIFÖĞRETMENİM.COM

Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise Tüm Dersler © 2020 Üyelik GerektirmezNÖBETÇİ MÜDÜR YARDIMCISININ GÖREVLERİ

 • Okulda nöbetçi ekibin amiridir.
 • Düzenlenen nöbet çizelgesi ve mevzuatlar doğrultusunda nöbetçi ekibin görev yapmasını sağlar.
 • Nöbetçi personelin hizmetlerini ve okul saatini kontrol eder.
 • Öğrencilere duyurulacak konuları, sabah ya da öğle ders başlangıçlarında öğrencileri sıraya alarak duyuru ve açıklamaları yapar.
 • Geç gelen öğrenciler ile kurul kararları doğrultusunda ilgilenir.
 • Geç kalmayı adet haline getiren öğrencileri disiplin kuruluna sevk edilmek üzere okul müdürüne bildirir.
 • Derse geç giren, gelmeyen ya da erken çıkan öğretmenlerin takibini yapar, okul müdürüne bildirir.
 • Nöbetçi öğrencilerin çalışmalarını sağlar.
 • Hizmetlilere verilmiş olan görevleri dışında oluşabilecek günlük çalışmalarını organize eder, kontrolünü yapar.
 • Olağanüstü hallerde (deprem, sel, yangın, ve doğal afet, öğrenci olayları, iş kazası, yaralanma vb. ) anında ilk önlemleri alır, okul müdürüne ve ilgili makamlara haber verir. Görevlileri kontrol eder. Tüm personel bu konuda nöbetçi müdür yardımcısının vereceği emri yerine getirmekle yükümlüdür.
 • Nöbet başlangıcında ve bitiminde heyetle beraber durum tespitleri yapar, özellikle sabahleyin gerekli kontrollerden sonra aksak ve eksik işlerle ilgili tedbirleri de alarak nöbet defterini yazar ve imzalarlar.
 • Bütün çalışmalarında okul müdürüne karşı sorumludur. Yaptığı çalışmalar ve gördüğü eksikliklerle ilgili raporunu okul müdürüne verir.
 • Okulun günlük güvenliğinden, kapı giriş ve çıkışlarının kontrolünden sorumludur.
 • Kış aylarında okul ısısının normal seviyede olmasını, ısı sistemi ile ilgili olacak problemleri ilgili müdür yardımcısına ve görevlisine bildirmek, kazan dairesinin günlük kontrolünü yapmak.
 • Bahçe temizliği ile ilgili günlük yapılacak işlerin yapılmasını sağlamak.
 • Nöbetçi  öğretmenlerin nöbet görevlerini aksatmadan yürütmelerini sağlamak.
 • İhtiyaç halinde bütün personel nöbetçi  müdür  yardımcısının vereceği görevleri yerine getirir.
 • Okul müdürünün vereceği diğer işleri yapar.