SINIFÖĞRETMENİM.COM #HayatEveSığar

Sınıf Öğretmenim | Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise Tüm Dersler © 2020


TÜRKÇE DERSİ NASIL ÇALIŞILIR?

Türkçe sorularının % 66’i anlam, %34’i bilgiyi yorumlama sorularıdır. Bu sebeple öğrenci bol kitap okumalı ve gazete dergi makalelerini yorumlamalıdır.

Bol soru çözmelidir. Soru çözme işi zevkli bir uğraş haline getirilmelidir.

Yeni öğrenilen konularla ilgili testler bir gün sonra mutlaka çözülmelidir. Öğrenci konuyu gerçekten öğrenip öğrenmediğini ancak o zaman görebilir.

Sınav gününe kadar her gün, bir ders seansında 20 soruyu geçmemek koşulu ile paragraf soruları çözülmelidir.

Paragraf soruları çözülürken, doğru cevap göz önünde bulundurularak, yapılan yanlışın neden yapıldığı araştırılmalıdır.

TÜRKÇE SORULARI NASIL ÇÖZÜLÜR?

Uzun paragrafı sorulardan ürküp sıkılmayınız. Çünkü bu sorular kolay sorulardır ve cevap paragrafın içine sıkıştırılmıştır.

Sözcük – anlam sorularında sözcük tek başına düşünülmemelidir. Sözcük cümlede anlam kazandığı için cümle okunmalıdır.

Cümle – anlam sorularında cümlenin anlamı çerçevesi çok iyi belirlenip dışına çıkılmamalıdır.

Cümle çok iyi anlaşıldıktan sonra şıklara geçilmelidir. Önce soru kökü okunmalı, sonra soruyla ilgili bölüme geçilmelidir.

Paragraf sorularında “ana fikir” isteniyorsa cevap genellikle ya paragrafın başında ya da sonundadır. nsi-language:TR;mso-fareast-language: TR;mso-bidi-language:AR-SA'>Sorular çözülürken sadece bir konu düşünülmemeli, konular arasında bağıntılar kurularak sorular çözülmelidir.