SINIFÖĞRETMENİM.COM #HayatEveSığar

Sınıf Öğretmenim | Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise Tüm Dersler © 2020


BİYOLOJİ DERSİ NASIL ÇALIŞILIR?

Biyoloji öğretmen rehberliğinde çalışılması gereken bir derstir. Bu sebeple ders derste öğrenilmelidir. Öğrenci dersi dikkatle dinlemeli ve gerekli notları almalıdır.

Aynı gün tekrar yapmalıdır. Testler verildiği günde çözülmelidir.

Bu ders, şekil ve şemalarla çalışılmalıdır. Çalışırken özet çıkarılmalı, terimler unutulmamalıdır.

Resim olmadan bir konunun anlatılması ne kadar zorsa anlaşılması da o kadar zordur. Bu sebeple anlamayı kolaylaştırmak için resimlerle çalışılmalıdır

Bilgilerin kalıcılığını arttırmak için konularla ilgili yapılmış deneyleri okumak da faydalıdır.

Öğrenci konuyu iyice anladığına inandığı zaman bu konuyu pekiştirmek için sorulara yönelmelidir.

Biyoloji konuları birbiriyle bağlantılı konulardır. Bir konu iyice anlaşılmadan yeni bir konuya geçilmemelidir.

Biyoloji soruları bilgiyle birlikte yorum da gerektirdiğinden bol soru çözülerek yorum yeteneği kazanılmalıdır.

BİYOLOJİ SORULARI NASIL ÇÖZÜLÜR?

Biyoloji sorusu çözülürken önce soru cümlesi, daha sonra anlatım metni okunmalıdır. Böylece zaman kaybedilmemiş olur.

Sorularda anahtar kelime aranmalıdır. Anahtar kelime sorunun çözümünde ayırt edici nitelikte olan kelimedir.

Sorular çözülürken sadece bir konu düşünülmemeli, konular arasında bağıntılar kurularak sorular çözülmelidir.