SINIFÖĞRETMENİM.COM #HayatEveSığar

Sınıf Öğretmenim | Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise Tüm Dersler © 2020


KİMYA DERSİ NASIL ÇALIŞILIR?

Kavramlar iyi anlaşılmalıdır. Bir kavram veya bilgi tam öğrenilmeden kesinlikle bir başkasına geçilmemelidir.

Anlaşılmayan konular öğretmene hemen sorulmalıdır. Daha sonra bu konularla ilgili soru çözülmelidir.

Zorlandığınız tüm konuları iyice öğrendikten sonra problem çözmeye geçilmelidir.

Kimya konuları ezberlenmemelidir. İşlenen konular anında somut örneklerle açıklanmalıdır.

Öğrenci işlenmiş konuları örneklerle açıklayabilmelidir. Bunu yapabilmek için de konuları örneklerle çalışmalıdır.

Soruların genelde sayısal ağırlıklı değil de yorum ağırlıklı olduğunu unutmamalıdır.

KİMYA SORULARI NASIL ÇÖZÜLÜR?

Sorunun köküne dikkat edilmeli ( ....olabilir, ......kesinlikle doğrudur, ......oda koşulunda, .............normal koşul gibi.)

Bütün kelimeler üzerinde durulmalı, tüm veriler kullanılmalıdır.

Önce soru kökü okunmalıdır. Daha sonra soru köküyle ilgili bölüm okunmalıdır. ayal edilmeli), bu da uygun bir şekilde desteklenerek çözüm şekli belirlenmeli ve çözüme gidilmelidir.

 

Öğrenci, soruları daha önceki sorulara benzeterek çözmeye çalışmamalı, onun yerine sorunun ilgili olduğu konu hakkındaki bilgilerini yorumlamalıdır.

Soru çözerken yaşanan başarısızlık öğrenciyi yıldırmamalı, öğrenci soru çözmeye devam etmelidir.