SINIFÖĞRETMENİM.COM

Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise Tüm Dersler © 2020 Üyelik GerektirmezFİZİK DERSİ NASIL ÇALIŞILIR?

Öğrenci önce dersi derste dikkatlice dinlemeli, dersten sonra tekrar yapmalı sonra da soru çözmeye geçmelidir.

Fizik dersi üç duyuya hitap ettiği için öğrenci çalışırken görme, duyma ve dokunma duyularından en az ikisini kullanmalıdır.

Öğrenci konunun detaylarını çalışmadan önce, konunun ana başlıklarını ve alt başlıklarını kavramalıdır.

Öğrenci dersi iyi dinlemeli ve devamsızlık yapmamalıdır.

Öğrenci sabırlı olmalıdır. Konu işlendikten sonra sorular hemen yapılamayabilir. Bu sebeple verilen test ve ödevler mutlaka yapılmalıdır.

Öğrenci doğru bilgiyi edinmeye ve bu doğru bilgiyi doğru bir şekilde gözlemleyerek yorumlamaya çalışmalıdır.

FİZİK SORULARI NASIL ÇÖZÜLÜR?

Soruyu çözmeden önce metin çok iyi okunup anlaşılmalıdır. Soru anlaşıldıktan sonra çözüme geçilmelidir.

Verilenler bir kenara yazılmalı ve gerekirse şekil çizilmelidir. Daha sonra uygun formül ve bilgileri kullanarak dikkatlice soru çözülmelidir.

Soruda verilen olay mümkün olduğunca yaşanmalı (hayal edilmeli), bu da uygun bir şekilde desteklenerek çözüm şekli belirlenmeli ve çözüme gidilmelidir.

Öğrenci, soruları daha önceki sorulara benzeterek çözmeye çalışmamalı, onun yerine sorunun ilgili olduğu konu hakkındaki bilgilerini yorumlamalıdır.

Soru çözerken yaşanan başarısızlık öğrenciyi yıldırmamalı, öğrenci soru çözmeye devam etmelidir.