SINIFÖĞRETMENİM.COM #HayatEveSığar

Sınıf Öğretmenim | Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise Tüm Dersler © 2020


5.  Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerin hangileri zıt anlamlı değildir?

 

       A) Sevdiğim ve sevmediğim şeyler aynı sayıdadır.

       B) Arkada kalan öğrenciler öndekileri rahatsız ediyordu.

       C) Soğuk havalarda hepimiz sıcak içecekler tüketmeliyiz.

       D) Gençler toplu taşıma araçlarında yaşlılara yer vermelidir.

 

 6.  “Derin” kelimesi hangi seçenekte mecaz anlamda kullanılmıştır?

 

       A) Bu denizin suyu çok derin.

       B) Yolda yürürken derin bir kuyu gördük.

       C) O, denizin derinliklerinde batık gemiyi arıyor.

       D) O uzmanlık alanında derin bilgilere sahip.

 

 7.  Çocukluktan öğretilmelidir doğa ve canlı sevgisi.

       Çocuk, doğanın yaratıcı tarafından insanlığa hediye edildiğini ve onu koruması gerektiğini bilmeli. Ağacı sevdiği gibi hayvanları da sevmeli. Onların da can taşıdığını, aileleri olduğunu unutmamalı. Bu gibi gü zellikler öncelikle küçük yaşta eğitim verilmesiyle sağlanır.

 

       Parçaya göre aşağıdaki atasözlerinden hangisi  uygun olur?

 

       A) Hareket olmayan yerde bereket olmaz.

       B) Ağaç yaşken eğilir.

       C) Davul bile dengi dengine çalar.

       D) Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez.

 

 8.  Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin aldığı ek diğerlerinden farklıdır?

 

       A) Bu yıl tarladan verim alamadık.

       B) Giyim sektörü hızla gelişiyor.

       C) Sınıftaki yerim çok güzel bence.

       D) Seçim çalışmaları devam ediyor.

 

 9.  Aşağıdakilerden hangisi bir “tanım” cümlesidir?

 

       A) Dünya aydınlık olsaydı sanat olmaz

       B) Hiçbir sanatçı gerçekten vazgeçemez.

       C) Gerçek bilgi, yaparak ve denenerek öğrenilir.

       D) Özgürlük, kişinin kendi iradesiyle karar vermesidir.

 

 10.  Bir gazete, radyo ve televizyon muhabirinin yaptığı araştırma ve soruşturma sonucunda hazırlamış olduğu yazı veya programa röportaj denir.

 

          Bu parçada altı çizili sözcüklerden hangisi isim (ad) değildir?

 

          A) gazete                                    B) televizyon

          C) hazırlamış                   D) röportaj

 11.  “Bataklıklar, yaz aylarında fokur fokur kaynar. Kirli ve pistir. Kokudan yanına yaklaşılmaz. Çürümüş

          saz, çürümüş ot, kamış, çürümüş toprak kokar. Kışın ise duru, pırıl pırıl taşkın bir sudur. Bataklıklar geçildikten sonra, sürülmüş tarlalara gelinir.”

 

          Yukarıdaki paragrafta aşağıdaki duyulardan hangisi yoktur?

 

          A) Dokunma              B)  İşitme

          C) Koklama                D) Görme

 

 12.  1. Bu fotoğraf ben lisedeyken çekilmiş.

          2. Boyum uzun görünsün diye parmaklarımın üzerine yükselmişim.

          3. Lise arkadaşlarımın çoğuyla hala görüşüyorum.

          4. Hatta birkaçıyla aynı işi yapıyoruz.

 

          Yukarıda numaralandırılmış cümlelerden hangisinde amaç – sonuç anlamı vardır?

 

          A) 1                 B)  2               C) 3                 D) 4

 13.  Annem Biz de sizinle beraber gelelim. dedikten sonra ayakkabılarını giydi.

 

          Bu cümlede tırnak içine alınması gereken sözcük veya sözcük grubu aşağıdakilerden hangi-

          sidir?

 

          A) Annem    

          B) Dedikten sonra

          C) Biz de sizinle beraber gelelim.

          D) Ayakkabılarını giydi.

 

 14.  “Bir gün bu delikten bir tarla faresi çıktı.” cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı

          yoktur?

 

          A) Ne zaman?                      B) Ne?  

          C) Neyi?                              D) Nereden?

 15.             DENİZLERİN ARMAĞANLARI

 

          Deniz bir yaşam kaynağıdır. Aldığımız her nefeste denizin payı var; yaşamak için ihtiyaç duyduğu-

          muz oksijenin %75’i denizlerden gelmekte. Deniz yaşamı korur, hayat kurtarır. İnsanoğlunu

          zararlı morötesi ışınlardan koruyan ozon tabakasını oluşturur. Kanser ilaçlarının % 65’i deniz can-

          lılarından ve bitkilerinden yapılmaktadır.Deniz yuvadır. Denizde yaklaşık 300–500 milyon

          deniz organizması yaşar. Dünya nüfusunun nere deyse yarısı hayatlarını deniz kıyısındaki kentler-

          de sürdürmektedir. Deniz geçim kaynağıdır. Birçok ülke, milli gelirinin

          yaklaşık %30’unu balıkçılık, deniz taşımacılığı, tu rizm ve benzer endüstri dalları aracılığıyla deniz-

          den kazanır.

          Deniz yeryüzünde tamamen keşfedilmemiş tek yerdir. İnsanlar denizlerin %10’undan daha azını

          keşfetmiştir. Uzaya giden insanların sayısı denizin derinliklerine gitmeye cesaret edenlerin sayısın dan fazladır. Ancak aynı zamanda Dünya'nın en büyük çöp kutusudur!

 

          Aşağıdakilerden hangisi denizlerden sağlanan bir geçim faaliyeti değildir?

 

          A) Balıkçılık                           B) Deniz taşımacılığı

          C) Uzay araştırmaları             D) Yaz turizmi