SINIFÖĞRETMENİM.COM

Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise Tüm Dersler © 2022 Üyelik Gerektirmez

• Birinin fiziksel (dış) görünüşünden bahsederken (saç yapısı ve rengi, göz rengi, kilosu ve boyu vb.) belli soru ve cümle kalıpları kullanılır.

- What does he/she look like?

- He/she is tall and slim. He/she has got wavy dark hair and brown eyes.

• Birinin kişilik özelliğinden bahsederken de;

- What is he/she like?

- He/she is honest and punctual.

MAKING COMPARISONS – COMPARATIVE ADJECTIVES

İki şey karşılaştırılırken sıfatlar kullanılır ve karşılaştırma cümlelerinde bu kullanılan sıfatların hece sayıları önemlidir.

• Tek heceli sıfatların sonuna “-er” eki getirilir ve bu cümleye “daha” anlamı katar.

old → older small → smaller fast → faster

• İki veya daha fazla heceli sıfatların önüne “more” kelime getirilir ve bu cümleye “daha” anlamı katar.

beautiful → more beautiful generous → more generous stubborn → more stubborn

Note 1: Tek heceli sıfatlarda sıfat “sessiz harf + y” şeklinde bitiyorsa, bu sıfatın sonuna “-er” eki getirilirken “-y” düşer ve yerine “-ier” eki getirilir.

azy → lazier funny → funnier easy → easier

Note 2: Tek heceli sıfatlarda sıfat “sesli harf + sessiz harf” şeklinde bitiyorsa, sıfatın sonundaki sessiz harf çift yazılır ve ardından “-er” eki getirilir.

big → bigger fat → fatter slim → slimmer

Bazı sıfatlar düzensizdir. Bu sıfatlarda kısa ya da uzun sıfatlardaki kurallar uygulanmaz. Bu sıfatlar cümlede “daha” anlamında kullanılacağı zaman sıfat tamamen değişir ve değişirken belli bir kuralı yoktur.

good → better bad → worse little → less many/much → more far → farther/further

*Karşılaştırma cümlelerinde sıfatlardan sonra mutlaka “than” ifadesi kullanılır.

Example:

Erzurum is colder than Antalya.

Sema is slimmer than Aysun.

My sister is funnier than my brother.

My father is more stubborn than my mother.

Defne’s English is better than Okan’s.