SINIFÖĞRETMENİM.COM

Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise Tüm Dersler © 2019 Üyelik Gerektirmez1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ”ulama” yoktur?

A) Geçen yıl eylülde okullar açıldı.

B) Salondan yemek odasına geçilir.

C) Çağımızın icatları,insana parmak ısırtır.

D) Heceler,harflerin sayısına göre ayrılır.

 

2. Aşağıdaki kelimelerin hangisinde sert sessiz yumuşaması vardır?

A) Topumuz                  B)Gücümüz

C) Sepetimiz                  D) Parkımız

 

3. Sonunda süreksiz sert ünsüzlerden(p,ç,t,k) biri bulunan sözcük, ünlü ile başlayan bir ek aldığında sondaki ses yumuşar.

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi bu kurala uymaz?

A)  koç                     B) çanak

C)  tabak                  D) araç

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz benzeşmesi yoktur?

A) Seni gördükçe bir arkadaşımı hatırlıyorum.

B) Bize dostça davranmaya çalışırdı.

C) Kuşçu, çocuklara öfkeyle bağırdı.

D) Gerçekleri öğrenmenin zamanı geldi.

 

5. “Avukata söyle nafile beklemesin .” Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime ile aynı anlama gelen bir kelime kullanılmıştır?

A) İki gündür boş yere onu arıyoruz.

B) Kesinlikle aranıza girmek istemem.

C) Nihayet aradığım kitabı onda buldum.

D) Ne yazık ki bundan böyle beraber olamayız.

 

6. Kokmak” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?

A) Dün pişirdiğimiz yemekler kokmuş.

B) Her gelişimde üzeri başka parfüm kokuyor.

C) Ortalık yine savaş kokuyor.

D) Yemekler mis gibi kokuyordu.

 

7. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimelerin hangisi gerçek anlamıyla kullanılmıştır?

A) Hatalarını yüzüne vurmaktan zevk alıyor.

B) Atlı adam, yol ağzında durdu.

C) Onun burnu çok büyüdü.

D) Çuvalı sırtlayıp yokuşu tırmanmaya başladı.

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yuva” sözcüğü yan anlamı ile kullanılmıştır?

A) Ağaçtaki yuvayı yere attı.

B) Kardeşim yuvaya gidiyor.

C) Yuvada beş yavru kuş var.

D) Kırlangıç,yuvasını çamurdan yapar.

 

9. Aşağıdaki cümlelerde bulunan altı çizili kelimelerden hangisi somuttur?

A)Bu kez de bana dostluğunu kanıtla, benim iyi yürekli can dostum.

B)Bu düşünceler giderek kafamı daha çok kurcalıyordu.

C)Gönlünden bana verebileceğinden fazlasını isteyecek değilim ya...

D)Rüzgâr  iyice şiddetlenmiş,üşümeye başlamıştık.

10. Aşağıdaki cümlelerin hagisinde “topluluk adı” kullanılmamıştır?

A) Çocuklar, kapıdan ayrılmayın sakın!

B) Bu yıl, bizim takımdan hiç ümitli değilim.

C) Ailemiz cuma günleri yemekte toplanıyor.

D) Sınavla ilgili karar kurul tarafından verile­cek.

 

11. Aşağıdaki dizelerin hangisinde durum(hal) eki alan bir sözcük kullanılmamıştır?

A) Ana başta taç imiş

B) Her derde ilaç imiş

C) Bir evlat pir olsa da

D) Anaya muhtaç imiş

 

12. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi “belirtme durum eki” almıştır?

A) Sınıfı gerçekten çok güzelmiş.

B) Televizyonu sen mi kapattın?

C) Kalbi çok temizmiş.

D) Öğretmeni onu çok severdi.

 

13. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi köktür?

A) Dutluk                      B ) Yurttaş

C ) Yavrucak                  D ) Balık

 

14. Aşağıdaki kelimelerden hangisi yapısına göre diğerlerinden farklıdır?

A)  Öğrenciler                              B) Meslektaş

C)   Tazı                                      D) Kazı

 

15. Aşağıdaki isimlerden hangisi fiilden türemiştir?

A) Koşu     B) Kitaplık     C) Duvarcı    D) Bademcik

 

  1. Sınava birçok öğrenci girdi.
  2. Hepsi de geziye katılıyor.
  3. O çocuğu hiç sevmedim.
  4. Polis, onları dün yakalamış.

16. Yukarıdaki cümlelerin hangi ikisinde zamir kullanılmıştır?

A) I. ile II.                      B) I. ile III.

C) II. ile IV.                   D) III. ile IV.

 

17. Aşağıdakilerin hangisinde kişi zamiri vardır?

A) Bu konuyu herkes biliyor.

B) Bütün gün onu aradım.

C) Beriki neden çalışmamış.

D) Şuraya bir okul yapılacak.

 

18. yağmurun yağmasını dört gözle bekliyorum ...... suyumuzun bitmesinden korkuyorum.

Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) fakat B) ama C) çünkü  D) ne var ki

 

 

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?

A) Çocuğun kipriği katlanmıştı.

B) Sizden herhangi bir şey istemiyorum.

C) Sıkıntılar artarda geliyordu.

D) Onlar için bir kaç hediye aldım.

 

 

 

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük hem yapım hem de çekim eki almıştır?

A) Bence çok iyi bir başlangıç yaptın.

B) Balkonda bir süre çocukları seyrettim.

C) Onunla yazılı bir anlaşmamız var.

D) İlacı kullanınca hızla iyileştim.

 

1) İnsan hata yapa yapa hata yapmamayı öğrenir.

2) Kendine güvenen insan hata yapmaz.

3) Doğruların fazlalığı insanı mutlu eder.

4) Yanlışlar insanı doğruya ulaştırır.

21. Yukarıdaki cümlelerin hangileri anlamca aynı yöndedir?

A)1-2       B) 2-3      C)  3-4       D) 1-4

 

22. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi ‘ne ekersen onu biçersin’ atasözüyle aynı anlama gelir?

A) Ne oldum dememeli ne olacağım demeli.

B) Ne doğrarsan aşına o çıkar kaşığına.

C) Nerde birlik orada dirlik.

D) Nerede hareket orada bereket.

 

23. “Yaşanmış ya da yaşanabilir olayların yer ve zamana bağlı olarak anlatıldığı kısa yazı türüdür.” Tanımı yapılan yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hatıra(anı)                      B) Masal                                         C) Öykü(hikaye)                  D) Roman

 

24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel anlatım söz konusudur?

A) Karadeniz bölgesi her mevsim yağış alır.

B) Kitap okumak alışkanlıkların en güzelidir.

C) En güzel renk mavidir bence.

D) yaptığı resimler çok güzel olmuş.

 

25. Anneler yılın bir gününde hatırlanır sadece; oysa...

Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülemez?

A) anne sevgisi bir güne sığdırılacak kadar küçük değildir.

B) içten bir gülücük onları mutlu eder.

C) onları yılın her günü hatırlamalıyız.

D) annelerimiz aklıdan hiç çıkarılmayacak kadar kutsal varlıklardır.

 

26. Uzak çok uzağız şimdi ışıktan

      Çocuk sesinden, gül ve sarmaşıktan

      Dönmeyen gemiler olduk açıktan,

      Adımızı soran, arayan var mı?

Yukarıdaki dörtlükte şair kendisini neye benzetmiştir?

A) Işık       B) Çocuk         C) Gül         D) Gemi

 

27. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de”nin yazımı doğrudur?

A) Bu konu kitapta yoktu.

B) Can’da ödevini yapmamış.

C) Arkadaşımda bizimle gelmişti.

D) Yol da beni gördü ama selam vermedi.

 

28. Merdivenden bakarım

      Sakız olur akarım

      Fare yanımdan geçse

      Gölgesinden korkarım

Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) “a,a,b,a” şeklinde kafiyelenmiştir.

B) Zengin kafiye vardır.

C) Redif kullanılmıştır.

D) Yarım kafiye vardır.

 

29. Aşağıdaki cümlelerin hangisi amaç-sonuç cümlesidir?

A) Derse hazırlanmadığı için konuyu anlayamadı.

B) Param yetmediği için ayakkabıyı alamadım.

C) Baharın gelmesiyle ağaçlar çiçek açtı.

D) Sınavı kazanmak için çok çalışıyoruz.

 

30.  Tozlu yolları arşınladık

        Çıktık yüce tepelere

        Hepimiz umutluyduk

        Gelmiştik mutlu günlere

Yukarıdaki dörtlükte kaç sıfat vardır?

A) 1          B) 2         C) 3         D) 4

 

 

31.  “O” sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde sıfat olarak kullanılmıştır?

A) O dürüst ve sözünü sakınmayan biridir.

B) O güldü; ama en son ben güleceğim.

C) O yıllarda İzmir bu kadar büyük değildi.

D) O mu kırdı salonun camını?

 

32. “Bahçe kapısının anahtarı kaybolmuş.” Cümlesindeki isim tamlamasının türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zincirleme isim tamlaması

B) Takısız isim tamlaması

C) Belirtili isim tamlaması

D) Belirtisiz isim tamlaması

 

Herkes mesleğinde ve hayatında birçok karanlık yoldan geçmeye mecburdur. Ancak bu yolları elinde bir ışık olmadan geçmeye çalışmaktansa, başkalarının tecrübe meşalelerinden faydalanarak yürümek daha kolay ve karlı değil midir?

33. Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden bahsedilmektedir?

 

A) Gelecekte başarılı olmak için genç yaşta bir mesleğe atılmak gerekir.

B) Hayat, uzun ve zor bir yoldur.

C) Hayatı daha kolay bir hale getirmek için başkalarının tecrübelerinden yararlanmak gerekir

D) Herkes, mesleğinde ve hayatında birçok karanlık yoldan geçer.Comments  

 
0 #4 madagasjar 2018-09-30 20:40
hadi bakalım 2018 oldu 2018 den yorum yazanlar belli olacak. Hatırıma CEMALİYEV. 8) :zzz :P
Quote
 
 
+1 #3 m.semih 2016-04-15 09:30
:cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :-) ;-) :oops: :oops: :oops: :oops: :cry: :o :zzz :zzz :roll:
Quote
 
 
0 #2 azra asya 2016-04-01 10:29
:lol: :-) :lol: :-)
Quote