SINIFÖĞRETMENİM.COM

Sınıf Öğretmenim | Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise Tüm Dersler © 2021 Güvenli Site
1.*Çalışmalarının karşılığında ücret alırlar.

*Aralarında ast-üst ilişkisi vardır.

*Gönüllü çalışırlar.

*Çalışma saatleri bellidir.

Yukarıda sayılan özelliklerden kaç tanesi resmi kurumlara ait özelliklerdendir?

A)1                   B)2             C)3             D)4

2.Aşağıdakilerden hangisi kan bağışı kampanyaları düzenler?

A)                                               B)                                      C)                           D)

 

3.Sivil toplum örgütleri ile ilgili hangisi doğrudur?

A)Para toplayarak devlete yardım ederler.

B)Sivil toplum örgütlerine üye olabilmek için 18 yaşını doldurmak gerekir.

C)Üniversite mezunu olma şartı vardır.

D)Sivil toplum örgütleri gönüllü çalışır.

4.Aşağıdakilerden hangisi eğitim alanında çalışan resmi kurumlara örnek verilemez?

A)Lise                  B)Üniversite               C)Dispanser             D)Ortaokul

5.Kızılay'ın eski adı nedir?

A)Hilal-i Ambar              B)Hilal-i Ahmer          C)Kırmızıay            D)Hilal

6.Aşağıdakilerden hangisi  kimsesiz çocuklara eğitim verir?

A)Türk Kalp Vakfı            B)Altı Nokta Körler Derneği       C)Yeşilay         D)Darüşşafaka

7.Resmi kurumlarda çalışanlara ne ad verilir?

A)Gönüllü            B)Memur                   C)İşçi                    D)Hizmetçi

8.Aşağıdakilerden hangisi zararlı alışkanlıklarla mücadele eder?

A)                                        B)                                              C)                                D)

9.Devlet sürekli olan bazı ihtiyaçları karşılamak için kurumlar kurmuştur.

Aşağıda bu kurumların hangi alanlarda çalıştıkları verilmiştir.Buna göre hangi kurumun alanı yanlış verilmiştir?

A)Hastane-Sağlık

B)Emniyet Müdürlüğü-Eğitim

C)Okullar-Güvenlik

D)Devlet Su İşleri-Çevre

10.-Şehir içi yolları onarmak

-Konutların su ihtiyacını karşılamak

Hangi kurumun görevidir?

A)Muhtarlık            B)Mahkeme         C)Polis      D)Belediye

11.Türkiye'nin çölleşmemesi için uğraşlar veren sivil toplum örgütü hangisidir?

A) TEGV                B)Kızılay              C)TEMA          D)Türk Kalp Vakfı

12.Ülkemizdeki faaliyet gösteren okulların bağlı olduğu kuruluş hangisidir?

A)Milli Eğitim Bakanlığı        B)Valilik          C)Belediye           D)Muhtarlık

13)Tüketici haklarının korunmasında ve yasalaşmasında rol alan sivil toplum kuruluşu hangisidir?

A)ÇEKÜL         B)TÜKODER        C)ÇEVKO          D)TEMA

14)Ambalaj atıklarının değerlendirilmesi ve çevrenin korunması alanında rol alan sivil toplum kuruluşu hangisidir?

A)Darüşşafaka           B)ÇEKÜL        C)SHÇEK       D)ÇEVKO

15)Aşağıdakilerden hangisi resmi kurumdur?

A)YEŞİLAY   B)ÇEKÜL    C)TEV    D)SHÇEK

Attachments:
FileSitemiz zararlı içerik barındırmaz.Kırık linkleri yorum bölümüne yazarak bildiriniz.
Download this file (yenimicrosoftofficewordbelgesi.zip)Testi indir