SINIFÖĞRETMENİM.COM

Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise Tüm Dersler © 2022 Üyelik Gerektirmez

Mezopotamya: Yunancada iki nehir arası anlamına gelir. Fırat ile Dicle nehirleri arasında kalan bölgeye denir. Tarih boyunca Mezopotamya'da birçok devlet kurulmuştur.Sümerler, Babiller, Asurlar.
 
ASURLAR
Başkentleri Ninova’dır.
 
En önemli hükümdarları Asurbanipal’dır.
 
Ticaretle uǧraşmışlar ve büyük bir ticaret imparatorluǧu kurmuşlardır.
Ticaret için geldikleri Anadolu’ya yazıyı getirmişler ve Anadolu’nun tarih çaǧlarına girmesini saǧlamışlardır.
Karum adı verilen ticaret merkezleri kurmuşlardır.
Karum: Asurlular zamanında Anadolu’da kurulan küçük pazar yerlerine verilen ad.
Kayseri Kültepe’de Asurlulara ait kil tabletler bulunmuştur.
Asurlular;
Ilk kütüphaneyi kurdular.
 
Ilk arşivcilik faaliyetlerini başlattılar.