SINIFÖĞRETMENİM.COM

Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise Tüm Dersler © 2022 Üyelik Gerektirmez

Mezopotamya: Yunancada iki nehir arası anlamına gelir. Fırat ile Dicle nehirleri arasında kalan bölgeye denir. Tarih boyunca Mezopotamya'da birçok devlet kurulmuştur.Sümerler, Babiller, Asurlar.
 
SÜMERLER:
Şehir devletleri halinde yaşamışlardır.
 
Ülke "patesi" adı verilen krallar tarafından yönetilmiştir. Yazıyı icat etmişler ve ilk yazılı kanunları yapmışlardır. Yazının icadı tarihin ve Ilk Çaǧ'ın başlangıcıdır.
Tekerleǧi icat ederek ulaşımı kolaylaştırmışlardır.
 
Ziggurat adı verilen tapınakları yapmışlar, bu tapınakları ibadet dışında; depo, okul ve rasathane olarak da kullanmışlardır.
Ay takvimini icat etmişlerdir.
 
Gılgamış ve Yaradılış Destanları Sümerlere aittir.
 
Sümerlerin;
Gözlemevi kurmaları Gökyüzünü incelemeleri Ay takvimini icat etmeleri
astronomi bilimi ile uǧraştıklarının göstergesidir.