SINIFÖĞRETMENİM.COM

Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise Tüm Dersler © 2019 Üyelik GerektirmezSel
Belirli bir bölgeye kısa süre içerisinde çok fazla miktarda yağış düşmesi ya da şiddetli yağışlar ile birlikte karların erimesi, ani, büyük ve düzensiz su akıntılarına, başka bir ifade ile taşkınlara sebep olabilir. Bu taşkınlar sebebiyle etrafındaki toprak tabakasının su altında kalmasına da sel adı verilir. Aşırı yağışların yanı sıra, yerleşim yerlerindeki atık su ve boşaltma kanallarının da yetersiz olması sellerin oluşmasına ya da etkisinin fazla olmasına sebep olabilir. Ayrıca kuvvetli rüzgârların deniz suyunu karaya doğru hareket ettirmesi de sellere sebep olabilir.

Seller, bol yağış alan, denize yakın ve eğimi yüksek olan alanlarda daha sık görülür. Yerleşim yerlerinin sel suları altında kalması can ve mal kayıplarına neden olur. Gerekli önlemler alındığı takdirde bu kayıplar en aza indirilebilir. Sellerin olumsuz etkilerini en aza indirmek için:
 Akarsu ve dere yataklarına ev, otel gibi yerleșim alanları yapılmamalıdır.
 Atık su ve boşaltma kanalları yeteri kadar büyük olmalı ve temiz tutulmalıdır.
 Akarsu yatakları temizlenmeli ve genişletilmelidir.
 Sel tehlikesi bulunan eğimli alanlarda teraslama ve ağaçlandırma çalışmaları
yapılmalıdır.