SINIFÖĞRETMENİM.COM

Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise Tüm Dersler © 2018 Üyelik Gerektirmez


    *       27/6/1983 18090  Aday Memurlarin Yetistirilmelerine Dair Genel Yönetmelik
    *       6/7/2005 25867  Askerlik Yükümlülüğünü Millî Eğitim Bakanlığı Emrinde Öğretmen Olarak Yerine Getirecekler Hakkında Yönetmelik
    *       30/11/1982 17884  Aslî Devlet Memurluğuna Atananların Yemin Merasimi Yönetmeliği
    *       2/12/2006 26364  Bakanlıklar ve Başbakanlık Bağlı Kuruluşları Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığına Giriş ve Avrupa Birliği Uzmanlığı YeterliK Sınavlarının Usul ve Esasaları Hakkında Yönetmelik
    *       22/2/2005 25735  Bakanlıklara Bağlı ve Bakanlıklarla İlgili Kurumlarda Öğrencilerin Yapacakları Staj Çalışmalarını Düzenleme Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
    *       30/7/2006 26244  Bakıma Muhtaç Özürlülere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliği
    *       30/7/2006 26244  Bakıma Muhtaç Özürlülere Yönelik Resmî Kurum ve Kuruluşlar Bakım Merkezleri Yönetmeliği
    *       30/7/2006 26244  Bakıma Muhtaç Özürlülerin Tesbiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik
          11/2/2000 1175  Bakü Türk Anadolu Lisesi Yönetmeliği
    *       7/6/2006 26191  Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
    *       27/4/2004 25445    Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
    *       19/12/2007 26735  Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
    *       7/2/1983 17952  Birden Fazla Kamu Kurum ve Kuruluşlarını İlgilendiren Soruşturmalarda Görevlendirilecek Müfettişlerin Görevlendirme Biçimine İlişkin Yönetmelik
    *       19/6/2004 25497  Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) Türkiye Millî Komisyonu Yönetmeliği
    *       27/9/2008 27010  Cemaat Vakıfları Yönetim Kurulu Seçimlerinin Seçim Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
    *       14/1/2008 26756  Çıraklık Eğitimi Uygulaması Yapılmayan Meslek Dallarında Meslekî Belgelerin Verilmesine İlişkin Yönetmelik
    *       24/10/1998 23503  Çocuk Trafik Eğitim Parkları Yönetmeliği
    *       6/4/2004 25425  Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırıllma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
    *       30/9/2001 24539  Çocuk ve Gençlik Merkezleri Yönetmeliği
    *       6/3/2007 26454  Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik
    *       17/7/2006 26231  Dernek, Vakıf, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık ve Benzeri Teşekküllere Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Bütçelerinden Yardım Yapılması Hakkında Yönetmelik
    *       31/3/2005 25772  Dernekler Yönetmeliği
    *       5/5/2005 25806  Derneklerin İzinle Kurabileceği Tesisler Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
    *       16/5/1988 19816  Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
    *       27/10/1971 13999  Devlet Binaları İşletme, Bakım, Onarım Yönetmeliği
    *       2/12/2006 26364  Devlet Cenaze Törenleri Yönetmeliği
    *       31/1/1974 14785  Devlet Memurları Geçici Süreli Görevlendirme Yönetmeliği
    *       18/10/1986 19255  Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği
    *       11/12/1986 19308  Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği
    *       3/12/1974 15081  Devlet Memurlarının Çekilmelerinde Devir ve Teslim Süreleri Hakkında Yönetmelik
    *       12/1/1983 17926  Devlet Memurlarının Şikâyet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik
    *       11/8/1973 14622  Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği
    *       25/6/1983 18088  Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik
    *       13/8/1983 18134  Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve Miktarlarının Tespiti, Takibi, Amirlerinin Sorumlulukları, Yapılacak Diğer İşlemler Hakkında Yönetmelik
    *       12/2/1986 19017  Diplomatik Temsilciliklerde Diplomatik Statüyü, Konsolosluklarda Konsolosluk Memuru Statüsünü Haiz Personel İle İlgili Protokol Esasları Hakkında Yönetmelik
    *       24/10/1982 17848  Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik
    *       16/12/2004 25672  Diş Protezciliği Dalında Kalfalık Belgesi Sahiplerine Diş Protez Teknisyenliği Meslek Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik
    *       12/8/1985 18840  Egitim Kurumlari Ögretmen ve Yöneticilerine Yüksek Ögretim Kurumlarinca Yaptirilacak Hizmet Içi Egitim Yönetmeligi
    *       23/12/2003 25325  Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
    *       8/8/1983 18129  Elektrik Tesisatçıları Hakkında Yönetmelik
    *       6/1/2005 25692  Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
    *       8/6/2001 24426  Eskimiş, Solmuş, Yırtılmış ve Kullanılamayacak Duruma Gelmiş Bayrakların Yok Edilmesi Usul Ve Esaslarını Gösterir Yönetmelik
YENİ   *       19/12/2010 27790  Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşlarınca Yapılacak Mesleki Eğitim Uygulamalarının Düzenlenmesine Dair Yönetmelik
    *       13/3/1975 15176  Fazla Çalışmanın Uygulama Esaslarını Gösterir Yönetmelik
    *       17/5/2006 26171  Fikir ve Sanat Eserlerinin Kayıt ve Tescili Hakkında Yönetmelik
YENİ   *       6/11/2010 27751  Fikrî Haklar Ortak Veri Tabanı Yönetmeliği
    *       31/3/2003 25065  Galatasaray Lisesi ve Galatasaray İlköğretim Okulu Yönetmeliği
    *       22/4/2007 26501  Gemiadamı Yetiştirme Kursları Yönetmeliği
    *       8/7/2005 25869  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulüpleri Yönetmeliği
    *       2/9/2005 142  Gençlik ve Spor Kulüpleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
    *       8/6/2005 25839  Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği
    *       14/11/2002 24936  Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik
    *       12/4/2000 24018  Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği
    *       6/11/2008 27046  Güzel Sanatlar Eğitimi Yönetmeliği
    *       5/8/1963 11472  Güzel Sanatlarda Fevkalade İstidat Gösteren Çocukların Devlet Tarafından Yetiştirilmesi Hakkındaki Yönetmelik
    *       21/10/2008 27031  İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
    *       27/4/2001 24385  İl Millî Eğitim Disiplin Kurulları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
    *       23/11/2003 25298  İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarının Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik
        *   0/12/2007 2603  İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Aidat ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği
        *   0/12/2008 2615-EK  İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Bütçe Muhasebe ve Alım Yönetmeliği
        *   0/12/2007 2603  İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı İkraz Yönetmeliği
        *   0/12/2008 2615-EK  İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Personel ve İdari İşler Yönetmeliği
        *   0/12/2008 2615-EK  İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Satış ve Kiraya Verme Yönetmeliği
    *       10/7/2008 26932  İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği
    *       11/11/2006 26343  İnsan Hakları Eğitimi Ulusal Komitesi Yönetmeliği
YENİ   *       7/11/2010 27752  İnternet Alan Adları Yönetmeliği
    *       1/11/2007 26687  İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik
    *       28/12/2008 27094  İstanbul Validebağ Sağlık Meslek Lisesi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
    *       7/3/2008 26809  İstiklal Marşının Kabul Edildiği Günü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Hakkında Yönetmelik
    *       6/4/2004 25425  2004  İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği
    *       19/8/2006 26264  İşaret Dili Tercümanlığı Hizmeti Verecek Personelin Yetiştirilmesi İle Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik
    *       10/8/2005 25902    İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik
    *       13/5/1984 18400  Kadro İhdası, Serbest Bırakma ve Kadro Değişikliği ile Kadroların Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
    *       3/5/2002 24744  Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik
    *       13/4/2005 25785  Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
    *       31/7/2009 27305  Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik
    *       26/5/2006 26179  Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
    *       2/10/2006 26307  Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik
    *       10/10/2006 26315  Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik
    *       26/4/2006 26150  Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkkında Yönetmelik
    *       23/9/1984 18524  Kamu Konutları Yönetmeliği
    *       19/9/2009 27354  Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
    *       9/8/2009 27314  Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
    *       8/12/1987 19658  Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Çocuk Bakımevleri Hakkında Yönetmelik
    *       23/1/2007 26412  Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik
    *       25/10/1982 17849  Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik
    *       18/4/1999 23670  Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik
    *       11/8/1999 23783  Kamu Personeli ve Bunların Emeklilerinin Yurt Dışında Tedavilerine İlişkin Yönetmelik
    *       23/6/2007 26561  Kamu Personelinin Yabancı Dil Bilgisi Seviyesinin Tespitine Dair Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
    *       19/10/2006 26324  Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
    *       24/11/2006 26356  Kamulaştırma Davalarında Bilirkişi Olarak Görev Yapacakların Nitelikleri ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik
    *       18/4/2009 27204  Kız Teknik Öğretim Okullarına Bağlı Kreş Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
    *       30/5/2006 26183  Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmelik
    *       19/4/1983 18023  Limit Dışı Kalan Vekâlet Ücretlerinin Dağıtım Esasları Hakkında Yönetmelik
    *       5/4/1982 17655  Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Törenler Yönetmeliği
    *       15/11/1990 20696  Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik
    *       9/10/1991 2268  91  Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği
    *       6/2/1981 17243  Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmelik
    *       31/12/2005 26040  Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği
    *       30/12/2008 27096  Meslekî Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği
    *       30/4/1995 22273  Mesleki Eğitim Merkezlerinde Parasız Yatılı Çırak Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlar ile Pansiyonların Yönetimi Yönetmeliği
    *       22/5/2002 24762  Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi İçindeki Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İşyerlerindeki Eğitim, Uygulama ve Stajlarına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
    *       3/7/2002 24804  Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği
    *       27/11/2007 26713  Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
    *       17/2/2006 26083  Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
    *       22/10/2001 24561  Millî Eğitim Bakanlığı Açık İlköğretim Okulu Yönetmeliği
    *       14/12/2005 26023  Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi Yönetmeliği
        *   30/1/1995 2423  Millî Eğitim Bakanlığı Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik
        *   0/11/2006 2590  Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
    *       5/11/1999 23867  Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu Liseleri Yönetmeliği
    *       6/9/1998 23455  Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu Öğretmen Liseleri Yönetmeliği
    *       4/5/2005 25805  Millî Eğitim Bakanlığı Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
    *       5/3/2004 25393  Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği
    *       31/12/2009 27449  Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği
    *       3/6/1991 20890  Millî Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
    *       20/10/2006 26325  Millî Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmelerinde Üretimi Teşvik Primi Dağıtımı, Parça Başı Üretim, Atölye ve Tesislerin Özel Sektörle İşbirliği Yapılarak İşletilmesi Hakkında Yönetmelik
    *       30/3/2004 25418  Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Araçları İnceleme Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yönetmelik
    *       18/4/2006 26143  Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Hizmetleri (Akşam Sanat Okulu) Müdürlükleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
        *   21/11/1983 2152  Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları ve Öğrencileri Spor Yarışmaları Ödül Yönetmeliği
    *       13/8/2009 27318  Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik
    *       23/10/1983 18200  Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Müzesi Yönetmeliği
    *       15/8/2009 27320  Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
    *       9/10/2001 24548  Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında Görevli Personelin Yurt İçinde Hizmetiçi Eğitim Yoluyla Yetiştirilmeleri Hakkında Yönetmelik
    *       10/1/1999 23579  Millî Eğitim Bakanlığı Fen Liseleri Yönetmeliği
    *       7/1/1997 22870  Millî Eğitim Bakanlığı Gençlik ve İzcilik Eğitim Tesisleri Yönetmeliği
    *       16/6/2009 27260  Millî Eğitim Bakanlığı Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri Yönetmeliği
        *   24/10/1994 2417  Millî Eğitim Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği
YENİ       *   0/5/2010 2632  Millî Eğitim Bakanlığı Hukuk Müşavirliği Yönetmeliği
    *       7/12/1981 17537  Millî Eğitim Bakanlığı İle Diğer Bakanlıklara Bağlı Okullardaki Görevlilerle Öğrencilerin Kılık Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelik
    *       27/8/2003 225  Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği
    *       13/8/1999 23785  Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği
    *       13/1/2005 25699  Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği
    *       31/7/2009 27305  Millî Eğitim Bakanlığı İmam-Hatip Liseleri Yönetmeliği
YENİ   *       1/7/2010 27628  Millî Eğitim Bakanlığı İzcilik Yönetmeliği
    *       9/8/2006 26254  Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Tanıtım Yönetmeliği
    *       21/5/1977 15943  Millî Eğitim Bakanlığı Kurumlarında Sözleşmeli veya Ek Ders Görevi İle Görevlendirilecek Uzman ve Usta Öğreticiler Hakkında Yönetmelik
    *       24/12/2005 26033  Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî Açık Öğretim Lisesi Yönetmeliği
        *   10/10/1983 2149  Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Açıköğretim Okulu Yönetmeliği
    *       24/8/2007 26623  Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitim Merkezleri Ödül ve Disiplin Yönetmeliği
    *       18/1/1995 22175  Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği
    *       22/8/2001 24501  Millî Eğitim Bakanlığı Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği
    *       31/5/2005 25831  Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği
    *       8/12/2004 25664  Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği
    *       19/1/2007 26408  Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği
    *       31/7/2009 27305  Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği
        *   0/12/2005 2579  Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Evleri, Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulları, Öğretmen Lokalleri ve Sosyal Tesisler Yönetmeliği
    *       28/12/2005 26037  Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmeni Yetiştirme Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
YENİ   *       6/5/2010 27573  Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
    *       17/11/2003 25292  Millî Eğitim Bakanlığı Özel Akşam Liseleri Yönetmeliği
    *       21/10/2009 27383  Millî Eğitim Bakanlığı Özel Dershaneler Yönetmeliği
YENİ   *       6/1/2011 27807  Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği
    *       23/10/2009 27385  Millî Eğitim Bakanlığı Özel Hizmet İçi Eğitim Merkezleri Yönetmeliği
        *   0/3/2009 2618  Millî Eğitim Bakanlığı Özel Kurslar Tip Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
YENİ   *       6/2/2010 27485  Millî Eğitim Bakanlığı Özel Kurslar Yönetmeliği
    *       22/7/2005 25883  Millî Eğitim Bakanlığı Özel Okullar Çerçeve Yönetmeliği
        *   0/3/2009 2618  Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğrenci Etüt Eğitim Merkezi Tip Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
    *       22/7/2005 25883  Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğrenci Etüt Eğitim Merkezleri Yönetmeliği
    *       8/3/2008 26810  Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği
        *   0/3/2009 2618  Millî Eğitim Bakanlığı Özel, Özel Eğitim Kursları Tip Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
        *   0/3/2009 2618  Millî Eğitim Bakanlığı Özel, Özel Eğitim Okulları Çerçeve Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
    *       4/3/2006 26098  Millî Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
    *       17/4/2001 24376  Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği
    *       28/12/2008 27094  Millî Eğitim Bakanlığı Sağlık Eğitim Merkezleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
    *       28/12/2008 27094  Millî Eğitim Bakanlığı Sağlık İşleri İl Başkanlıkları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
    *       3/6/1991 20890  Millî Eğitim Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği
    *       17/11/2003 25292  Millî Eğitim Bakanlığı Sosyal Bilimler Liseleri Yönetmeliği
    *       26/12/1995 22505  Millî Eğitim Bakanlığı Sosyal ve Kültürel Yarışmalar Yönetmeliği
    *       31/1/1993 21482  Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği
    *       15/4/2000 24021  Millî Eğitim Bakanlığı Taşımalı İlköğretim Yönetmeliği
        *   30/8/1993 2389  Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Yayım Yönetmeliği
    *       3/10/1993 21717  Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği
    *       20/8/1999 23792  Millî Eğitim Bakanlığı Yabancı Dil Ağırlıklı Liseler Yönetmeliği
    *       31/5/2006 26184  Millî Eğitim Bakanlığı Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Yönetmeliği
    *       30/4/1995 22273  Millî Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Enstitüsü Yönetmeliği
YENİ   *       21/5/2010 27587  Millî Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği
    *       23/3/1983 17996  Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları ve Eğitim Araçları Satış İşleri Yönetmeliği
    *       25/2/1982 17616  Millî Eğitim Bakanlığı Yayınlarının Standartlaştırılması ve Numaralandırılmasına İlişkin Yönetmelik
    *       1/7/2003 25155  Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Atama, Değerlendirme, Görevde Yükselme ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
    *       16/2/2007 26436  Millî Eğitim Bakanlığı Yurt Dışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personelin Seçimine İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
YENİ   *       19/12/2010 27790  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerinin Öğretmenleri ile Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Beden Eğitimi, Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmelik
    *       7/2/1986 19012  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Bazı Okullarda Sözleşmeli Olarak Görevlendirilecek Yabancı Uyruklu Öğretmenlerin Nitelikleri ve Seçimlerine Dair Yönetmelik
    *       2/4/1993 21540  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlara Ait Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği
    *       30/10/1983 18206  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeliği
    *       10/8/1999 23782  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik
    *       17/4/2009 27203  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okullarda Enerji Yöneticisi Görevlendirilmesine İlişkin Yönetmelik
    *       8/9/1995 22398  Millî Eğitim Şûrası Yönetmeliği
    *       2/2/1980 16888  Millî Güvenlik Bilgisi Öğretimi Yönetmeliği
    *       17/10/2009 27379  Millî Savunma Bakanlığı Sevk Tehiri İşlemleri Yönetmeliği
    *       3/2/1987 19361  Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği
    *       31/12/2005 26040  Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
    *       18/1/1993 21469  Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelik
          10/8/1999 23782  Norm Kadro Uygulama Klavuzu.
    *       20/12/1966 12482  Nöbetçi Memurlarının Görev Ve Sorumluluklari İle Çalışma Şekillerini Gösterir Yönetmelik
    *       17/9/1986 19224  Okul; Kreş, Spor, Yurt Ve Sağlık Tesisleri İle Bilimsel Araştırma Ve Geliştirme Faaliyetlerinde Bulunan Kurum ve Kuruluşlara Yapılacak Bağış ve Yardımlar Hakkında Yönetmelik v
    *       8/6/2004 25486    Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği
    *       28/8/2007 26627  Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği
    *       28/8/2007 26627  Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
    *       1/4/1991 20832  Okul Spor Kulüpleri Yönetmeliği
    *       18/4/2009 27204  Okulların Merasim Geçişi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
    *       22/8/1996 22735  Orman Haftası ve Ağaç Bayramı Yönetmeliği
    *       8/11/1989 20336  Ortaokul ve Orta Öğretim Kurumlarındaki Öğrencilerin Ders Dışı Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik
    *       13/8/1992 21314  Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Devlet Tarafından Karşılanması ve Yeşil Kart Uygulaması Hakkında Yönetmelik
        *   16/12/1985 2201  Öğrencilerle İlgili Bazı Basılı Evrakın Millî Eğitim Bakanlığınca Hazırlanması, Bastırılması Ve Satılması Hakkında Yönetmelik
    *       3/1/1990 20391  Öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yüksek Öğretim Kurumlarında Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Yönetmelik
        *   0/4/2006 2583  Öğretmen ve Öğrencilerin Grup Halinde Yurt Dışına Tertip Edeceği Gezilerle İlgili Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
    *       4/3/2009 27159  Öğretmeni Yetiştirme Merkezi Disiplin Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
    *       26/11/1992 21417  Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği
    *       13/8/2005 25905  Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği
    *       15/10/1999 23847  Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmeliği
        *   0/3/2009 2618  Özel Dershaneler Tip Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
    *       31/5/2006 26184  Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği
    *       2/5/2006 26156  Özel Mesleki Rehabilitasyon Merkezleri Hakkında Yönetmelik
        *   0/3/2009 2618  Özel Okullar Çerçeve Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
    *       3/12/2004 25659  Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği
    *       11/2/2009 27138  Özel Öğretim Kurumları Öğrenci ve Kursiyer Ücretleri Tespit ve Tahsil Yönetmeliği
        *   0/3/2009 2618  Özel Öğretim Kurumlarına Yapılacak Mali Yardım Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
    *       11/2/2009 27138  Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz veya Burslu Okutulacak Öğrenci ve Kursiyerler Hakkında Yönetmelik
    *       9/7/2009 27283  Özürlü Bireylere Uygulanacak Destek Eğitim Programları ve Eğitim Giderlerinin Karşılanmasına Dair Yönetmelik
    *       16/9/2004 25585  Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelik
YENİ   *       16/12/2010 27787  Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik
    *       29/1/2008 26771  Pratik Eğitimin Verileceği İşyerleri ve Bunların Denetimine İlişkin Yönetmelik
    *       21/9/1973 14662  Resmî Bayramlar ve Anma Günlerinde Anıtlara Konulacak Çelenklerin Hazırlanma, Taşınma ve Sunulması Hakkında Yönetmelik
    *       20/6/2006 26204  Resmî İstatistiklerde Veri Gizliliği ve Gizli Veri Güvenliğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
    *       12/9/1984 18513  Resmi Mühür Yönetmeliği
    *       2/12/2004 25658  Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
YENİ   *       3/11/2010 27748  956  Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik
    *       7/12/2001 24606  Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliği
    *       18/2/2006 26804  Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
    *       26/9/2006 26301  Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik
    *       18/1/2007 26407  Taşınır Mal Yönetmeliği
    *       14/4/2006 26139  Türk İşaret Dili Sisteminin Oluşturulması ve Uygulanmasına Yönelik Usul ve Esasların Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik
    *       22/2/1993 21504  Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik
    *       5/12/2003 25307  Türk Vatandaşlarının Günlük Yaşamlarında Geleneksel Olarak Kullandıkları Farklı Dil ve Lehçelerin Öğrenilmesi Hakkında Yönetmelik
YENİ   *       6/4/2010 27544  Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
YENİ   *       13/4/2010 27551  Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programına İlişkin Yönetmelik
    *       10/10/2006 26315  Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Tarafından Desteklenen veya Yürütülen Bilim ve Toplum Proje ve Etkinliklerine İlişkin Yönetmelik
    *       1/4/2006 26126  Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Bilgi Edinme Hakkı Uygulama Yönetmeliği
    *       13/4/1991 20844  Türkiye Çocuk Çevre Kulüpleri Yönetmeliği
    *       2/10/2005 25954  Türkiye İzcilik Federasyonu İzcilik Yönetmeliği
    *       30/4/1985 18740  Türkiye'de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Yönetmelik
    *       5/10/2007 26664  Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik
    *       1/10/1981 17475  Ulusal ve Resmî Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliği
    *       3/4/2004 25422  Umuma Açık Yerler ve İçkili Yerler ile Resmî veya Özel Öğretim Kurumları Arasındaki Uzaklıkların Belirlenmesine Dair Yönetmelik
    *       27/9/2008 27010  Vakıflar Yönetmeliği
    *       28/12/2008 27094  Validebağ Sağlık Kurumu Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
YENİ   *       16/12/2010 27787  Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik
    *       22/4/2006 26147  Yapılarda Özürlülerin Kullanımına Yönelik Proje Tadili Komisyonları Teşkili, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
    *       27/12/1999 23919  Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik
    *       13/6/1973 14563  Yatılı Bölge Okulları İle Özel Eğitime Muhtaç Çocuklara Mahsus Okulların Döner Sermaye Yönetmeliği
YENİ   *       7/10/2010 27722  Yedek Personel Erteleme Yönetmeliği
    *       3/3/2004 25391  Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği
YENİ   *       24/12/2010 27795  Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
YENİ   *       6/11/2010 27751  Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği
    *       13/1/2007 26402  Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelik
    *       24/8/2004 25563  Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Burs-Kredi Yönetmeliği
    *       22/12/1993 21796  Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği
    *       22/12/1993 21796  Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliği
    *       13/1/1996 22522  Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Varlıklar ve Tüketim Malzemesi Yönetmeliği
    *       17/12/1997 23203  Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Katkı Kredisi Yönetmeliği
    *       18/1/1997 22881  Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliği
    *       11/1/1996 22520  Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Kurul Toplantısına Katılacak Öğrenci Temsilcilerinin Seçimine Dair Yönetmelik
    *       13/12/1983 18250  Yüksek Öğretim Kurumlarının Bakanlıklar İle Onlara Bağlı Kurum ve Kuruluşlardan Yararlanma Yönetmeliği
    *       24/8/2003 25209  18 Mart Şehitler Günü ve 19 Eylül Gaziler Gününde Yapılacak Törenler Hakkında Yönetmelik
    *       22/10/1967 12757  222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa Göre Açılacak Yetiştirici ve Tamamlayıcı Sınıflar ve Kurslar Yönetmeliği
    *       11/2/1967 12525  222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa Göre Kurulması Gereken Gezici Okul ve Gezici Öğretmenlikler Yönetmeliği
    *       24/4/2009 27209  4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (e) Bendine Göre Yapılacak Alımlarda Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik
YENİ   *       6/11/2010 27751  65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşları ile Özürlü ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında YönetmelikBenzer İçerikler:
Şu anda 320 ziyaretçi çevrimiçi