SINIFÖĞRETMENİM.COM

Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise Tüm Dersler © 2017 Üyelik Gerektirmez


Cimri Vakası

Moğolların 1277 yılında yaptıkları Anadolu katliâmı(Abaka Han Kayseri’den Erzurum'a, kadar olan sahada katliâm yaptırarak en aşağı iki yüz bin kişiyi öldürttü.), Moğollardan bütün bütün nefreti mûcib oldu; bu durumdan istifade eden Karamanoğlu Mehmed Bey, İkinci İzzeddin Keykâvüs'ün oğlu olduğu söylenen Siyavüş adında bir şehzadeyi hükümdar ilân ederek zabtettiği Konya'da tahta oturttu ve bunun adına para bastırdı. Selçuknâmeler bunun şehzade olmadığını kaydederek kendisine Cimri diye ad koydular.

Osmanlılar da Yıldırım Bayezid'in oğullarından olup Edirne'de hükümdar olan şehzade Mustafa'ya Osmanlı tarihleri nasıl Düzme Mustafa diye kaydederlerse Siyavüş'ün de öylece düzme olduğunu Selçuknâmeler yazarlar. Cimri hâdisesi derhal genişledi; buna karşı Giyasüddin Keyhusrev taraftarları ve bu meyanda Sahib Ata Fahreddin Ali kuvvet toplayıp harb ettilerse de mağlup oldular. Çay mevkiinde yapılan bu harpte Sahib Ata'nın iki oğlu maktul düştü. Karamanoğlu, Sahip Ata'nın hazinelerinin bulunduğu Afyon Karahisarı muhasara ettiyse de alamıyarak Konya'ya döndü (23 Zilhicce 677' /1279 Mayıs). Bu durum üzerine Moğollardan yardım isteyen Üçüncü Giyasüddin ile Fahreddin Ali, Moğol kuvvetleri ile birleşerek Konya üzerine yürüdüler. Karamanoğlu Mehmed Bey Konya'dan çıkarak sarp olan Ermenâk taraflarına çekildi; Selçuk ve Moğol kuvvetleri bunları takip ettiler. Kurbağa Hisarı tarafında yapılan kanlı muharebede Mehmed Bey ile kardeşleri ve amcası maktul düştüler; Siyavüş kaçarak kurtuldu. Moğollar Aksaray tarafında çıkan bir isyanı da bastırdılar; Cimri veya Siyavüş tedarik etmiş olduğu yeni kuvvetlerle Borlu taraflarında göründü ve Selçuk hükümdarı bunu Altıntaş taraflarında sıkıştırıp bozdu. Cimri Germiyan Türkmenlerinin yanına kaçtı; ayağına giymiş olduğu kırmızı çizmeden hükümdar olduğu bilindi, Keyhusrev'in yanına getirildi diri diri yüzülerek derisine saman dolduruldu (678 Muharrem / 1279 Haziran). Ord. Prof. İ. Hakkı Uzunçarşılı, Büyük Osmanlı Tarihi, Türk Tarih Kurumu Yayınları : 1/15- 16 OSMANLI TARİHİ (1.Cild) İsmail Hakkı Uzunçarşılı Sayfa | 32


Benzer İçerikler: