SINIFÖĞRETMENİM.COM

Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise Tüm Dersler © 2017 Üyelik Gerektirmez


MALAZGİRT SAVAŞI (1071)

Büyük Selçuklular'da Çağrı Bey ve Tuğrul Bey öldükten sonra tahta Çağrı Bey'in oğlu Alparslan geçmiştir. Bu dönemde Bizans, Selçukluların ilerleyişini durdurmak istiyordu. Bu yüzden tekrar Türklere saldırmıştır.

Türk akınlarını durdurmak için harekete geçen Romen Diojen komutasındaki Bizans ordusu ile Alp Arslan komutasındaki Selçuklu ordusu Malazgirt Ovası'nda karşılaştılar. Bizans ordusu ağır bir yenil­giye uğradı (1071).

Böylece;

  • Türkler Anadolu kapılarını kendilerine açmıştır.
  • Anadolu'nun Türkleşme süreci başlamıştır. Türkiye tarihi başladı.
  • Bizans vergiye bağlanmıştır.
  • Türkler boylar halinde Anadolu'ya gelerek yerleşmeye başladılar.
  • Anadolu'da ilk Türk beylikleri kurulmaya başlamıştır.
  • Haçlı Seferleri'ne zemin hazırlanmıştır.
  • Selçuklu Devleti'nin İslâm dünyasındaki saygınlığı artmıştır.

Benzer İçerikler: