Get Adobe Flash player
Daha Fazla İçerik...

Sözcükte Küçültme Eki Soruları
1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde küçültme eki almış bir sözcük vardır?
A) Minik çocuk koştu.
B) Askerler yavaşça ilerliyorlardı.  √
C) Babama kitaplık aldıracağım.
D) Zafer oyuncaklarını sakladı.2. "Yavrucak yağmurdan sırılsıklam olmuştu." Tümcesindeki küçültme eki aşağıdakilerden hangi anlamı kazandırmıştır?
A) Küçültme
B) Sevgi
C) Acıma    √
D) Sevimlilik

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde küçültme eki yoktur?
A) Kızcağız durmadan ağlıyordu.
B) Bebek durmadan ağlıyordu. √
C) Minicik elleriyle yazı yazıyordu.
D) Biz birazcık yemek yedik.4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde küçültme eki vardır?
A) Rabia öksüz bir kızdı.
B) Annesi kısacık bir hikaye anlatmıştı.  √
C) Anne köpek yavrusunu ağzında taşıyordu.
D) Onu hiç acımadan terketmişti.

Sözcükte Mecaz Anlam Soruları
1. "Yol" sözcüğü aşağıdakilerin hangisnde "mecaz " anlamıyla kullanılmıştır?
A) Bodrum' a deniz yolu ile gittik.
B) Bizim köye asfalt yol yapıldı.
C) Bu yolda neler feda ettim.  √
D) Bu yol bizim köye çıkar.2. Beslemek sözcüğü, aşağıdaki tümcelerin hangisinde, mecaz anlamda kullanılmış?
A) Arkadaşım evinde kuş besliyor.
B) Babam ailemizi besliyor.
C) Kimseye karşı kin beslemiyorum.  √
D) Balık beslemekten hoşlanıyorum.3. Aşağıdakilerin hangisinde mecazlı bir anlatım vardır?
A) Ben en çok seni özleyeceğim.
B) Kırlarda gezmek istiyorum.
C) Tren istasyona gelince çok heyecanlandım.
D) Ovanın yeşil sırtına uzanmış tüm hayvanlar.  √

 

4. Yüzmek" sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?
A) Hergün havuzda yüzüyorum.
B) Kayıklar suda yüzüyor.
C) Bolluk içinde yüzüyor   √
D) Kasap koyunun derisini yüzüyor.5. Aşağıdakilerden hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır?
A) termometre
B) sıra
C) kantin   √
D) dolap6. Aşağıdakilerden hangisinde yazım yanlışı yoktur?
A) O aliyi çok sever.
B) Ayşe'nin babası Doktor olmuş.
C) Sedayı rüyamda gördüm.
D) Amasya'da fuar açılmış.  √7. aşağıdaki sözcüklerin hangisinde deyim kullanılmıştır?
A) Eyvah,dolu yağıyor!
B) Bu gece misafirliğe gidiyor.
C) Köpek yiyecek arıyordu.
D) Arkadaşımçok sulu gözlüydü.  √8. Aşağıdakilerden hangisi atasözü değildir?
A) Sakla samanı gelir zamanı.
B) Komşu komşunun külüne muhtaçtır.
C) İçi içine sığmamak.   √
D) At sahibibnr göre kişner.9. Aşağıdakilerden hangisi atasözü değildir?
A) Sakla samanı gelir zamanı.
B) Komşu komşunun külüne muhtaçtır.
C) İçi içine sığmamak.    √
D) At sahibibnr göre kişner.10. Aşağıdakilerden hangisi atasözü değildir?
A) Sakla samanı gelir zamanı.
B) Komşu komşunun külüne muhtaçtır.
C) İçi içine sığmamak.   √
D) At sahibibnr göre kişner.11. Aşağıdakilerden hangisi atasözü değildir?
A) Sakla samanı gelir zamanı.
B) Komşu komşunun külüne muhtaçtır.
C) İçi içine sığmamak.    √
D) At sahibibnr göre kişner.12. Aşağıdakilerden hangisi atasözü değildir?
A) Sakla samanı gelir zamanı.
B) Komşu komşunun külüne muhtaçtır.
C) İçi içine sığmamak.   √
D) At sahibibnr göre kişner.13. Aşağıdakilerden hangisi atasözü değildir?
A) Sakla samanı gelir zamanı.
B) Komşu komşunun külüne muhtaçtır.
C) İçi içine sığmamak.   √
D) At sahibibnr göre kişner.14. Aşağıdakilerden hangisi atasözü değildir?
A) Sakla samanı gelir zamanı.
B) Komşu komşunun külüne muhtaçtır.
C) İçi içine sığmamak.    √
D) At sahibibnr göre kişner.15. Aşağıdakilerden hangisi atasözü değildir?
A) Sakla samanı gelir zamanı.
B) Komşu komşunun külüne muhtaçtır.
C) İçi içine sığmamak.    √
D) At sahibibnr göre kişner.16. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi atatözüdür?
A) yol göstermek
B) içi içine sığmamak
C) göz çıkarmak
D) ağaç yaşken eğilir.   √17. "kırık" kelimesi hangi cümlede gerçek anlamıyla kullanılmamıştır?
A) Onu göremeyince kalbim kırıldı.   √
B) Okulun camı kırıldı.
C) Bahçedeki odunların hepsi kırıldı.
D) Kırık tabakların hepsini topladık.18. "Demokrasi,insan haklarını koruduğu ve egemenliğin millete ait olmasını sağladığı ................... önemlidir." cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelirse cümle anlamlı olur?
A) aynı
B) için   √
C) rağmen
D) gibiHayal Gücü ve Gizemler Soruları
1. Aşağıdakilerin hangisi eşsesli bir sözcüktür?
A) felaket
B) deprem
C) biz
D) bit   √2. “Onun ........... ............. sana ders olsun.” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) başına gelen   √
B) baş başa gelen
C) başını bekleyen
D) başını dinleyen3. "Bir damla .........,bir........kurtarır" cümlesinde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Su- ışık
B) Kan- can  √
C) Çorba- mercimek
D) Yağmur- şemsiye

 

4. Aşağıdaki kelimelerden hangisi türemiş kelime değildir?
A) Susuz
B) Kitaplıktan
C) Badanacı
D) kayığı  √5. * Aşağıdaki cümlelrin hangisinde, bitişik yazılması gereken “-de” ayrı yazılmıştır?
A) A- Siz defterle birlikte kitap da vereceğim.
B) B- Yaşasın, beni de takıma seçmişler!
C) C- Zor günlerim de hep yanımda olmuştu.   √
D) Yağmurlu havaların da bir güzelliği vardır.6. * Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, noktalama işareti yanlış kullanılmıştır?
A) A- Fatih, bu sınavda da birinci oldu.
B) B- Her gün 07.30’da okula gelir.
C) C- Kurtuluş Savaşı 1919-1922 yılları arasında yapıldı.
D) D- Kaza, Ankara, İstanbul yolunda oldu.   √7. Çiçek açmış ağaçlara bak, ne güzel; Gel bizim olsun, serçelerin neşesi. Gel senimle kırlara çıkalım, gel. Neler vadetmiyor, akarsuyun sesi. * Yukarıdaki şiirde, aşağıdakilerden hangisi anlatılmamıştır?
A) A- Tabiat sevgisi
B) B- Serçelerin neşesi
C) C- Sonbahar mevsimi   √
D) D- Ağaçların güzelliği8. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna nokta(.) konulmalıdır?
A) Öğretmen dedi ki
B) İmdat, yardım edin
C) Test parasını getirdin mi
D) Okulumu çok seviyorum   √9. Tabiat sözcüğünün eş anlamlısı hangisidir?
A) doğa   √
B) yurt
C) sevgi
D) orman10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde topluluk ismi yoktur?
A) Ormanlarımızı korumalıyız.
B) Kuşları çok severim.   √
C) Göçtü kervan ,kaldık dağlar başında.
D) Bir takım kalem aldım.11. Odaya birden postacı geldi.Cümlesinde kaç tane türemiş kelime vardır?
A) 4
B) 3
C) 1   √
D) 212. İnsan ile konuşmak arasında bir ilişki vardır. Aşağıdakilerin hangisinde buna benzer bir ilişki yoktur?
A) Kedi – miyavlamak
B) Kuş – ötmek
C) At – havlamak   √
D) Kuzu – melemek13. "Ucuz" kelimesinin karşıt anlamlısı hangisidir?
A) Kıymetsiz
B) Veresiye
C) Pahalı  √
D) Bedava14. Aşağıdakilerden hangisi deyim değildir?
A) Akıntıya kürek çekmek
B) Dirsek çevirmek
C) Yorulmak   √
D) Ne oldum delisi olmak15. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde küçültme yapılmamıştır?
A) kitapçık
B) babacığım   √
C) yavrucağız
D) kedicik16. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde eylemin gelecekte yapılacağı bildirilmektedir?
A) geliyor
B) geldi
C) geleceğiz   √
D) gelmiş17. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yapı bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) pencere
B) çiçek
C) ağaç
D) varlık   √18. Aşağıdakilerden hangisi birleşik kelime vardır?
A) Hürriyet
B) Yelkovan   √
C) Kargacık burgacık
D) Kitaplarımız

19. "-de" eki aşağıdaki cümlelerin hangisinde yanlış kullanılmıştır?
A) Teknoloji alanında ilerliyoruz.
B) Çiftçi ürününü tarlada bekletmez.
C) Çocukların da fikri sorulmalı.
D) İşte bu okul da okuyorum.   √20. "Çok dikkatli olmak, aldanmamak için çok uyanık olmak" açıklaması verilen deyim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gözünü kan bürümek
B) Gözünü korkutmak
C) Gözünü dört açmak   √
D) Gözünü kapamak21. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi "umut" ifade ediyor?
A) Gülü seven dikenine katlanır.
B) Gün doğmadan neler doğar.
C) Kaza geliyorum demez.
D) Damlaya damlaya göl olur.  √
22. Aşağıdaki kelime gruplarından hangisi arasında sebep sonuç ilişkisi kurulamaz?
A) açlık - yemek - tokluk
B) savaş - anlaşma - barış
C) hırsız - çalma - hapishane
D) insan - konuşma - uyku  √23. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi beş duyu organımızdan herhangi birisiyle algılanamaz?
A) üzüntü   √
B) ses
C) bulut
D) gökkuşağı24. Aşağıdaki cümlelerin hangisi anlamca olumludur?
A) Çağırdığım halde gelmedi
B) Bu sınavda da başarılı değil
C) Bana mektup yazmaz olur mu?  √
D) Hangi sözünü tuttu ki?25. " Doğum gününde güzel bir kitap aldı." Bu cümlede aşağıdaki soruların hangisinin cevabı yoktur?
A) Ne zaman
B) Ne
C) Nerede   √
D) Kim26. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartı yoktur?
A) Yağmur o kadar yağmıştı ki sokaklar okyanusu andırıyordu
B) Erzurum'un soğukları havada uçan kuşu dondurur
C) Günümüzde insanlar birçok batıl inanca sahip   √
D) Çok komik bir filmdi,hepimiz gülmekten kırıldık27. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde devam eden bir eylem vardır?
A) Herkes yaralı adamın yardımına koştu
B) Ben de oraya gittim
C) Yarın okula gideceğim
D) İşçiler fabrikaya gidiyor  √28. Aşağıdaki kelimelerden hangisi anlam ilişkisi yönüyle diğerlerinden farklıdır?
A) Samimi-içten
B) Hürriyet-barış   √
C) Zaman zaman-ara sıra
D) Fark-ayrımDeğerlerimiz Soruları

1. Hangisinin zıt anlamlısı yoktur?
A) iyi   √
B) savaş
C) ağaç
D) yoksul2. Hangi seçenekte deyim yoktur?
A) Boyu uzun aklı kısa olmak
B) Boy fukarası olma
C) Boyu posu yerinde olma
D) Boyu uzasın diye süt içme   √3. Sözcüklerin anlamlarını değiştirmeyen eklere çekim eki denir. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi çekim eki almıştır?
A) Ev-siz
B) Çocuk-lar    √
C) Çiçek-çi
D) Kitap-lık

 

4. ''O gece içime bir kurt düştü'' Cümlesinde hangisi söz konusudur?
A) Kuşkulanma  √
B) Korku
C) Tedbir
D) İstek5. "Onlara yarın akşam gideceğiz." cümlesine en uygun soru aşağıdakilerden hangisidir?
A) Onlara nasıl gideceksiniz?
B) Onlara ne zaman gideceksiniz?   √
C) Onlara niçin gideceksiniz?
D) Onlara neden gideceksiniz?6. " Bu otobüs samsun' a gidiyor." Yandaki tümcede yapılan yazım yanlışı nedir?
A) Tümce sonuna ? konulmalıydı.
B) Otobüs sözcüğünün baş harfi büyük yazılmalıydı.
C) Samsun sözcüğünün baş harfi büyük yazılmalıydı.   √
D) Cümlenin sonuna soru işareti konulmalıdır.7. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde olumsuzluk anlamı vardır?
A) Seninle her istediğin yere gelirim.
B) Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın.   √
C) Ali'yle hangi gün buluşacağımızı unutmuşum.
D) Bu topraklar için can veren Mehmetçik'e şükran duyarız.8. ’’Cahil ‘’ kelimesinin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir.
A) bilgili   √
B) bilgili
C) çalışkan
D) fakir9. Ali dün Etnoğrafya müzesine gitmiş. Cümlesinde aşağıdaki soruların hangilerinin sırasıyla cevapları bulunmaktadır?
A) Kim,nasıl,niçin
B) Ne,ne zaman,nerede
C) Ne,nerede,nasıl
D) Kim,ne zaman,nereye   √10. Aşağıdaki kelimelerden hangisi yanlış yazılmıştır?
A) Alnı
B) Bağırı   √
C) Fikri
D) Şehri11. "O kağıdı çöpe at." cümlesindeki "O" sözcüğünün türü hangisidir?
A) kişi zamiri
B) işaret sıfatı   √
C) işaret zamiri
D) hiçbiri12. "Birlikte sinemaya gideceğiz." cümlesindeki eylemin kişisi ve zamanı hangi seçenekte verilmiştir?
A) geniş zaman- 1. tekil kişi
B) gelecek zaman- 1. çoğul kişi  √
C) gelecek zaman- 1. tekil kişi
D) geçmiş zaman- 1. çooğul kişi13. "Yanına yaklaşmış, bakmış ki köpek" cümlesinde eylem bildiren sözcükler baştan kaçıncı sıradadır?
A) 2-3   √
B) 1-5
C) 2-6
D) 3-714. "On seneden beri ben öğretmenlik yapıyorum." cümlesinde gereksiz kelime hangisidir?
A) seneden
B) beri
C) ben   √
D) öğretmenlik15. Aşağıdaki kelimelerin hangisi soyut anlamlıdır?
A) kalem
B) sevgi   √
C) top
D) ekmek16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pişmanlık duygusu vardır?
A) Ali eve kaçta gelmiş?
B) Son tabağı yemeseydim iyi olacaktı.  √
C) Senin başka işin yok mu?
D) Beni hiç umursamıyorsun.17. ''Buğday-ekmek''arasındaki ilişkiye benzer bir durum aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) süpürge-elektrik
B) üzüm-pekmez   √
C) araba-benzin
D) ağaç-demir18. Aşağıda verilen kuruluşlardan hangisi nitelik olarak diğerlerinden farklıdır?
A) yargı
B) mahkeme
C) adliye
D) hükümet   √19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim yoktur?
A) Onu adam yerine koymuyorlar.
B) Sonunda ona çok ağır konuştum.
C) Marangoz "Bu ağaçtan,kapı olmaz."dedi.   √
D) İçeriye şöyle bir göz attı.20. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "benzerlik" anlamı yoktur?
A) O kıyafetin aynısını arkadaşımda gördüm.
B) Bir tavşan kadar ürkekti.
C) Bana olan davranışları bir arkadaş gibiydi.
D) Dün gece eve çok geç gelmiş.   √21. "bayrak" kelimesi aşağıdakilerden hangisini çağrıştırmaktadır?
A) barş
B) bağımsızlık   √
C) renkler
D) antlaşma22. "İstibal göklerdedir" (Atatürk) sözü için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) özdeyiş
B) terim
C) atasözü
D) deyim   √23. "Ayşenur'un amcası beş gün sonra Almanya'dan ......." cümlesini en uygun şekilde tamamlayan sözcük hangisidir?
A) geldi
B) gelecek
C) gelmedi
D) gelmeli   √24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin anlamı tamamlanmamıştır?
A) Türkler,misafirperver bir millettir
B) Bayram kutlamasına büyük küçük herkes katıldı
C) Birlik ve beraberliğimize zarar verecek davranışlardan   √
D) Sıcak soğuk demeden,gece gündüz çalıştılar25. "Servis saat 10'da....."cümlesinin sonuna aşağıdaki eylemlerden hangisi getirilemez?
A) kalkacak
B) hareket edecek
C) geldi
D) beklemiş   √26. Aşağıdaki eylemlerden hangisinin gerçekleşme zamanı diğerlerinden farklıdır?
A) koştu
B) okudu
C) tamamlamış
D) geliyor   √27. Yavaş yavaş yanıma yaklaştı. Gözleri tuhaf bir hayretle haifçe büyümüştü. Birdenbire, her şeyi anlayıvermiş olmasından korktum. * Yukarıdaki parçaya göre, yazarın korkmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) A- Yavaş yavaş yanına yaklaşılması.
B) B- Karşısındakinin gözlerinin büyümesi.
C) C- O kişiden eskiden de korkması
D) D- Sakladığı bir konunun öğrenilmiş olması.   √28. Normal bir gün olsa, beş dakikalık mesafeydi gittiğim… * Yukarıdaki cümle, aşağıdakilerin hangisiyle sürdürülürse, konuşmanın olumsuz durum içinde devam ettiği anlaşılır?
A) A- Ama o gün beş dakika bile sürmedi.
B) B- Ama o gün yollar bomboştu.
C) C- Ama o gün yarım saat, kara karşı mücadele verdim.   √
D) D- Ama o gün yol daha kısa geldi!29. * Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, eylemin gerçekleşmesi şarta bağlı değildir?
A) A- Susarsanız anlatırım.
B) B- Kitabı geri vermek üzere aldı.
C) C- Film iyiyse ben de giderim.
D) D- Onlar içeride biz ise dışardaydık.   √30. * Aşağıdaki deyimlerden hangisi “karşısındakine diklenip, ona karşı koymak” anlamı taşır?
A) Kafası bozulmak
B) Kafa tutmak   √
C) Kafası kızmak
D) Kafa patlatmak31. * Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, anlamdaş(eşanlamlı) kelimeler bir arada kullanılmıştır?
A) A- Ali, genç ve enerjik bir çocuktur.
B) B- Öğrencilerimiz temiz ve tertiplidir.
C) C- Çektiği çile ve dertler onu çok yıprattı.   √
D) D- Savaşlar bitsin, barış içinde yaşayalım.32. * Aşağıdakilerden hangisi, soyut anlamlı değildir?
A) Üzüntü
B) Sel   √
C) Sevgi
D) Hoşgörü33. * Aşağıdakilerden hangisi, ünlü ile başlayan bir ek alırsa, ses düşmesine uğramaz?
A) - Gelin    √
B) Kahır
C) Nabız
D) Gönül34. * Aşağıdaki kelimelerin hangisi, büyük ünü uyumu kuralına uyar?
A) Seyhan
B) Ceyhan
C) Yenisey    √
D) AsiSağlık ve Çevre Soruları

1. Hangisinde birbiriyle ilişkisiz sözcükler verilmiştir?
A) demir-boru
B) çiçek-demet
C) tahta-cam  √
D) tahta-masa


2. " Gül" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?
A) Doğum gününde sana gül alacağım.
B) Sarı gül ayrılık anlamına geliyormuş.
C) En sevdiğim çiçek kırmızı güldür.
D) Kalbimin gülüsün sen.   √3. Aşağıdaki tümcelerden hangisinin sonuna konulan işaret yanlıştır?
A) O, bir tavşandı.
B) Geç kaldım.
C) Kaç kişi var.   √
D) İmdat!

 

4. Hangisi anlamca daha geniştir?
A) doğa   √
B) çiçek
C) orman
D) ağaçlar5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır?
A) Keşke ben de çiçekleri sevseydim.
B) Annem çiçek sevdiği için ona gül aldım.  √
C) Bugün bahçemize çam ağacı dikeceğiz.
D) Ülkemin ormanlarını çok seviyorum.6. “ Bana suratını asma biraz gül. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gül kelimesi bu cümleyle aynı anlamda kullanılmıştır?
A) Bahçedeki gül biraz fazla büyümüş.
B) Gülleri suladın mı?
C) Sen gülünce güzelleşiyorsun.   √
D) Etrafta çok güzel güller var7. Aşağıdakilerin hangisinde en üstünlük anlamı vardır?
A) O çok güzel şarkı söyler.
B) O iyi bir insandır
C) Dünyanın en iyi romancısıdır   √
D) Hiçbiri8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "geç" sözcüğünün zıt anlamlısı kullanılmıştır?
A) Saat yedide buluşalım.
B) Sabah ilk önce ben uyandım.
C) Eve erken gelin, çocuklar.  √
D) Saat çok geç oldu.9. bahçeye – ağaç –önündeki – diktik - evimizin 1 2 3 4 5 Yukarıdaki sözcüklerin anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturduğumuzda, doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?
A) 2 – 3 – 4 – 1 – 5
B) 2 – 4 - 3 –1 - 5
C) 5 – 3 – 2 – 1 – 4
D) 5 – 3 – 1 - 2 – 4   √10. "Basma bile karne ile satılıyor." cümlesinde kaç tane isim vardır?
A) 1
B) 2  √
C) 3
D) 411. Aşağıdaki sözcüklerin hangisine -lik eki eklendiği zaman soyut isim olur?
A) kalem
B) zeytin
C) genç   √
D) çiçek12. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde hal eki vardır?
A) bilgisayar
B) sandalye
C) masa
D) halıya   √13. "Beyaz-ak" kelimeleri arasındaki anlam ilişkisinin bir benzeri aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) siyah-beyaz
B) önce-sonra
C) kırmızı-al   √
D) geç-erken14. "Geçmek" kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde "vazgeçmek "anlamında kullanılmıştır?
A) Akşam bizim evin önünden sen mi geçtin?
B) Şemsiyesini alır almaz geçip gitti.
C) Meyve alacaktı,çürükleri görünce geçip gitti.   √
D) Bu işin bizden geçtiğini anlamalsın.15. "Duymak" kelimesi aşağıdakilerden hangisinde "yakarış" ifade eden bir cümlede kullanılmıştır?
A) Seni duyamıyorum.
B) Duyun artık doğanın isyanını.   √
C) Çok gürültü olduğu için annemi duyamadım.
D) Dün olanları duydun mu?16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "Merasim"kelimesinin eş anlamlısı kullanılmıştır.
A) Fatih'in düğünü bir başka oldu.
B) Törene yüzlerce davetli katıldı.   √
C) Düğünde yarışmalar da vardı.
D) Sokağın giriş ve çıkışlarında taklar asılıydı.17. Aşağıdaki kelimelerden hangisi eşsesli değildir?
A) diz
B) kar
C) için
D) kiraz   √18. Aşağıdaki deyimlerin hangisinde "atmak " kelimesi sözlük anlamında kullnılmıştır?
A) Dertlerini içine atmak
B) Resimlere göz atmak
C) Elindekileri fırlatıp atmak   √
D) İşe el atmak19. Aşağıdaki eş anlamları verilmiş kelime çiftlerinden hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
A) dinlenme = istirahat
B) zaman = vakit
C) beden = vücut
D) hobi = korku   √20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır?
A) Yaşlı başlı adam salıncakta sallanıyordu.
B) Gitmek veya gitmemek artık sana kalmış.
C) Komşumuz açken tok yatamayız.   √
D) Karanlık odada bir ışık vardı.21. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisinde birleşik sözcük kullanılmıştır?
A) büyük-küçük
B) akşam -sabah
C) ev -konut   √
D) eğri-doğru22. " İçimde derin kasvet,olacakları bekliyordum." cümlesindeki " kasvet" sözcüğününeş anlamlısı hangisidir?
A) korku   √
B) özlem
C) pişmanlık
D) sıkıntı23. Aşağıdakilerden hangisi bir değim değildir?
A) güzel yazmak   √
B) can yakmak
C) kalp kırmak
D) dil yarası24. "dökmek"kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?
A) Sahile kamyonlarla kum dökülüyor
B) Leğendeki suyu lavaboya döktü
C) Artık sonbahar geldi,ağaçlar yapraklarını dökmeye başladı
D) Sınıfın yarısı,zayıf alıp dökülmüş   √25. Aşağıdakilerden hangisi hikaye unsurlarından biri değildir?
A) Zaman
B) Yer
C) Olay
D) Mutlu son   √26. Aşağıdaki ifadelerden hangisinin karşılığı anlam bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) eyvah
B) vay canına
C) barış   √
D) vah vah27. -lik eki aşağıdakilerin hangisinde farklı anlamda bir kelime türetmemiştir?
A) kalemlik
B) kitaplık
C) terlik
D) tebeşirlik   √28. "Baba burnum kanadı ."cümlesindeki ses olayı nedir?
A) ünsüz yumuşaması
B) hece düşmesi   √
C) ünsüz benzeşmesi
D) sert sessizin yumuşamasıReklam

Üye Giriş Formu

Şu anda 581 ziyaretçi çevrimiçi