SINIFÖĞRETMENİM.COM

Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise Tüm Dersler © 2017 Üyelik Gerektirmez


1-Vücudumuz kaç bölümden oluşmuştur?

     a) 4                    b) 2                  c) 3

2-Yürümemizi ve koşmamızı sağlayan organ aşağıdakilerden hangisidir?

    a) Ellerimiz        b)Bacaklarımız ve ayaklarımız      c) Gövdemiz.

3-Yeteri ve uygun besinler almamıza ne denir?

    a)Sağlıklı ve dengeli beslenme.   B) Şişmanlama     c) Beslenme.

4-Beslenmek için aldığımız ( yediğimiz ) çeşitli maddelere ne denir?

    a) İlaç                b) Vitamin                     c) Besin 

5-Bulaşıcı hastalıklara yakalanmamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

    a) Spor yapmalıyız           b)Aşı olmalıyız                c)Çok yemek yemeliyiz. 

6-İlk yardımı kimler yapmalıdır?

    a)Büyüklerimiz            b) Sağlıklı olanlar          c) İlkyardım bilgisi olanlar

7- Aşağıdaki hastalıklardan hangisi çocuk hastalığıdır ?

     a) Boğmaca            b) Verem                      c) Kanser    

8-Aşağıdakilerden hangisi kuduz mikrobunu bulaştırmaz ?

     a ) Köpek                      b) Kedi                   c) Kuş    

9- Doktorun yazdığı ilaçlar nereden alınır?

     a) Bakkaldan                b) Eczahaneden               c) Kırtasiyeciden

10-Doktorun ilaçları yazdığı kağıda ne denir?

     a) Reçete                      b) Mektup                         c) Dilekçe.

11-Aşağıdakilerden hangisi sağlık  kuruluşu değildir ?      

     a ) Sağlık Ocağı              b) Stadyum                    c) Dispanser

12-Saçların görevi nedir?                                                                                        

     a) Başımızın dik durmasını sağlar    b)Başımızı sıcak ve soğuktan  korur    c) Hastalıktan korur

13-Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a)Dişlerimizi iğne,çöp gibi araçlarla temizlemek                                                                                 

b)Dişlerimizi doğru ve kuralına uygun fırça

      c)Fındık,ceviz gibi sert maddeleri dişlerimizle kırıp yemek

14-Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde vücudumuzun bölümleri doğru olarak verilmiştir?

    a)Baş,gövde,parmak ve eller    b)Gövde,kollar,boyun     c)Baş,gövde,kollar ve bacaklar

15-Eczahane için verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

      a)Hastaların muayene edildiği yerdir.             B)İlaçların hazırlanıp satıldığı yerdir.

                                                       c)Aşı yapılan yerdir.

 

Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerleri tamamlayınız.

 

16- Doktorun verdiği ilaçları ……………………………….   kullanmalıyız

17- Her türlü yiyecekten yeterli miktarda yemeye ………………………   ……………..   denir.

18-Doktorun ilaçları yazdığı kağıda ……………………..  denir.

19- Başımızı örten kıllara   ……………..     denir.

20- Kızamık hastalığı mikrobu  ……………………. yolu ile bulaşır.

 

Aşağıdaki cümleler doğru ise başına “D” yanlış ise “Y” harfi koyunuz

 

21- (     ) Sağlıklı olmak için hava durumuna göre giyinmeliyiz.

22- (     ) Açıkta satılan yiyecekleri yememeliyiz.

23- (     ) Sağlığımız için her çeşit yiyecekten yemeliyiz.

24- (     ) Tifo mikrobu solunumla bulaşır.

25- (     ) Büyüklerimizin ilaçlarını da kullanabiliriz.


Benzer İçerikler: