SINIFÖĞRETMENİM.COM

Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise Tüm Dersler © 2018 Üyelik Gerektirmez


………………. OKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

            ………….

 

             …………  İlköğretim Okulu 1.Sınıf öğretmenleri olarak  13.02.20.. tarihinde 2. yarıyıl Zümre Öğretmenler Kurulu toplantısı yapmak istiyoruz.

          Gereğini bilgilerinize arz ederiz.

 

 

 

 

                   

                ……………..                                               ……………………..

          1/A SINIF ÖĞRETMENİ                         1/B SINIF ÖĞRETMENİ

 

 

 

       GÜNDEM MADDELERİ  :

1. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

2. İlköğretim Kurumlar Yönetmeliğinin incelenmesi

3. Birinci dönem yapılmış olan Zümre Öğretmenler Kurulu toplantı tutanağının okunması ve tekrar değerlendirilmesi.

4. Birinci dönemin eğitim-öğretim açısından değerlendirilmesi.

5. İkinci dönemde yapılacak çalışmaların genel çerçevesinin belirlenmesi.

6. Okumaya geçmemiş öğrenciler için yapılacak çalışmaların belirlenmesi.

7. e-okul hakkında bilgi alışverişi ve yapılacak çalışmaların sıraya konması. 

8. Öğrencilerin ders araç gereçleri ve temizlik hakkında görüşülmesi.

9. Sınıf kitaplıklarının oluşturulması , kitaplığı zenginleştirme yolarının belirlenmesi

10.Veli toplantılarının belirlenmesi ve okul-aile işbirliğinin önemi hakkında.

11.Dilek ve temenniler

 

 

12.02.20..

 

……

                                                    Okul Müdür Yrd.

 

200..-20.. EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ………… İLKÖĞRETİM OKULU 2.DÖNEM 1.SINIFLAR ZÜMRE ÖĞRETMENLER  KURULU TOPLANTI  TUTANAĞI

 

           13.02.20.. Tarihinde ……. İlköğretim Okulu öğretmenler odasında okul müdürü yardımcısı ……….. başkanlığında,  sınıf öğretmeni  ………. ve …………. toplantı yerinde hazır bulundukları görülerek; gündem maddelerine geçildi.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı söylendi.

 

           İlköğretim Kurumlar Yönetmeliği sınıf öğretmeni …………. tarafından okundu. Birinci döneme ait “Zümre Öğretmenler Toplantı Tutanağı” sınıf öğretmeni …………..tarafından okundu. Toplantıda alınmış olan kararların ne kadar uygulandığı üzerine konuşuldu.Yapılan ve yapılamayanlar hakkında her iki öğretmende görüşlerini bildirdi.

 

            Birinci yarıyıl olarak 1-A sınıfı olarak bütün sesleri vererek ses çalışmasının bitirildiğini okumaya büyük bir çoğunluğun geçtiğini ,bir kısmının geçmediğini 3-4 öğrencinin de durumunun çok kötü olduğunu belirtti. 1-B sınıf öğretmeni de ses çalışmasının bittiğini büyük çoğunluğun okumaya geçtiğini bir kısmının da geçmediğini 2 öğrencinin de durumunun kötü olduğunu belirtti.

 

           ………. 2.yarıyılda önce seslerin tekrar edileceği okumaya geçemeyenlerin en kısa zamanda okumaya geçme çalışması yapıldıktan sonra okumayı hızlandırıcı çalışmalır için şiirler, tekerlemeler, kısa kısa masallar okutacağını söyledi. …………..bu çalışmalara ek olarak Türkçe kitabındaki parçaların okutulmasına başlanacağını , hikaye okutturup anlattırılacağını söyledi.

 

         Her iki öğretmende okumaya geçemeyen öğrencilerin bir an önce diğer arkadaşlarına yetişmeleri için okuma yazma takviye kursları açacaklarını belirtti. Hafta içinde Salı, Çarşamba ve Perşembe günlerinde saat 15’ten sonra birer saat kurs verme kararı aldılar.

 

         …………… e-okul hakkında tekrar bilgilendirme yaptı en son gelişmeleri de açıklayarak bütün çalışmaların internet ortamına aktarılacağını bunun için de çalışmaları biriktirmeden günü gününe girmemiz gerektiğini söyledi. e-okul ile çocukların notlarını , genel bilgilerini ,okudukları kitaplarını , davranışlarını, devam devamsızlık durumlarını gireceğimizi ekledi . Ayrıca ara karnenin bu dönemde verileceğini hatırlattı.

         Çocukların genel olarak araç gereç yönünden bir eksikleri olmamasına rağmen yine de okulun açıldığı ilk hafta araç gereçleri kontrol edilerek aksikler belirlenecek. Dönem içinde gerekli olacak araç gereçler velilere duyurularak temin etmeleri sağlanacak. ………….. öğrencilerin genelinin temiz olmasına rağmen bazı öğrencilerin temizliğe dikkat etmediği ve kötü koktuğunu belirtti. ………….. bu durumun veli toplantısında gündeme getirmemiz gerektiğini söyleyerek haftalık temizlik kontrolünü düzenli bir şekilde yapmamız gerektiğini ekledi.

 

         Her iki öğretmende sınıf kitaplığı oluşturmak istediklerini söylediler. Bunun için öğrencilerden para toplayarak toplu halde hikaye kitapları alınabile-ceği gibi velilere söylenerek her öğrencinin en az iki hikaye kitabı alıp okula göndermesi yöntemiyle sınıf kitaplığı oluşturulması kararlaştırıldı. Ayrıca ……………. çocuklar arasında hikaye okuma yarışması yapılarak en çok ve en güzel okuyanlara hediyeler verilmesini söyledi.

 

         Okulun ilk haftasında veli toplantısının yapılması ve  ihtiyaç durumuna göre ayda ya da iki ayda bir veli toplantısının yapılmasına karar verildi . …………. okul-aile işbirliğinin önemi üzerinde durdu ve bunu sağlamada bize çok görev düştüğünü söyledi.

 

         Başarılı ve hayırlı bir yarıyıl olması dileğiyle toplantıya son verildi.

 

 

 

 

 1-A SINIF ÖĞRT.                    1-B SINIF ÖĞRT.                        MÜDÜR YRD.

  

 

 

12.02.20..

 

 

…………….

OKUL MÜDÜRÜ
Benzer İçerikler:
Şu anda 254 ziyaretçi çevrimiçi