SINIFÖĞRETMENİM.COM

Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise Tüm Dersler © 2018 Üyelik Gerektirmez


SOKULLU MEHMET PAŞA DÖNEMİ (1566-1579)

Kanuni'nin ölümünden sonra tahta II. Selim, onun ölümünden sonra da III. Murat çıkmıştır. Ancak bu dö­nemlerde devlet yönetiminde Sokullu Mehmet Paşa etkili olmuştur. O nedenle bu devirlere "Sokullu Dev­ri" denir. Bu dönemde:

Sakız Adasının Fethi (1568)

Yemen'in Fethi (1568)

Kıbrıs'ın Fethi (1571)

Tunus'un Fethi (1574)

Lehistan'ın (Polonya ve Litvanya) Osmanlı Hima­yesine Alınması (1575)

UYARI: Lehistan'ın Osmanlı himayesine alınması ile Os­manlı hakimiyeti Baltık Denizi'ne kadar ulaşmıştır.

Fas'ın Himaye Altına Alınması (1577)

Vadi'üs Seyl Savaşı'nda Portekiz orduları mağlup edildi. Bunun sonu­cunda; Fas Osmanlı himayesine alındı.

SOKULLU'NUN PROJELERİ

1.      Süveyş Kanalı Projesi

Bu proje ile Sokullu, Akdeniz ticaretini canlandırmak ve Baharat Yolu'nu yeniden işler hale getirmeye amaçlıyordu.

 

  • Sokullu’nun bu projesi 1869 yılında Fransa tarafın­dan gerçekleştirilmiştir.

 

2.      Don - Volga Kanalı Projesi:

Sokullu Mehmet Paşa bu proje ile;

•      Kafkas ve İran fetihlerinde donanmadan da ya­rarlanmak

•       Rusların Kafkaslara inmesini engellemek

•       Karadeniz'deki Osmanlı donanmasını Hazar De­nizi'ne geçirerek Orta Asya Türkleri ile daha ko­lay ilişki kurmak

•       İpek Yolu'nu canlandırmak

•       Rus baskısı altındaki Türk hanlıklarına yardım etmek amacını taşımakta idi.

Ancak bu proje gerçekleşemedi.

 

  • Sokullu Mehmet Paşa'nın 1579'da öldürülmesiyle Osmanlı Tarihi'nin Yükselme Dönemi sona ermiş "Duraklama Dönemi" başlamıştır.

 
Benzer İçerikler:
Şu anda 185 ziyaretçi çevrimiçi