SINIFÖĞRETMENİM.COM

Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise Tüm Dersler © 2018 Üyelik Gerektirmez


Orhan Bey Dönemi'ndeki(1324 - 1362) Teşkilatlanma Çalışmaları Şunlardır:

  • Yaya ve müsellem adıyla ilk düzenli orduya kuruldu.
  • Ele geçirilen yerlere kadı ve subaşılar atandı.
  • İlk kez divan teşkilatı kuruldu.
  • İlk kez vezir atandı.
  • İznik'te ilk medrese açıldı.
  • Karamürsel'de ilk kez tersane kuruldu.

İskan Politikası

Osmanlı Devleti, Rumeli'de fethettiği toprakların Türkleşmesine önem vermiştir. Bu iskan (yerleştirme) politikasının amaçları;

  • Balkanlarda kalıcı olmak.
  • Fethedilen yerlerin siyasal, sosyal ve askeri güvenliğini sağlamak.
  • Türkmenlerin yerleşik hayata geçmelerini sağlamak.
  • Fethedilen bölgelerdeki halka hoşgörü göstererek onların devlete bağlılığını artırmak.

UYARI: Orhan Bey’in bu faaliyetleri Osmanlı’nın beylikten devlet haline geçtiğini göstermektedir.

 
Benzer İçerikler: