SINIFÖĞRETMENİM.COM

Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise Tüm Dersler © 2018 Üyelik Gerektirmez


HAÇLI SEFERLERİ

 

Avrupalıların din adamlarının önderliğinde birleşerek Hıristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs, Antakya İskenderiye gibi yerleri almak amacıyla düzenledikleri seferlere “Haçlı Seferleri” denir. 1096 – 1270 yılları arasında sekiz kez sefer düzenlemiştir. Bunlardan ilk dördü Anadolu üzerinden diğerleri ise deniz yolu ile gerçekleştirilmiş, ancak başarılı olamamışlardır.

HAÇLI SEFERLERİ'NİN NEDENLERİ:

DİNİ NEDENLER

1. Hıristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs, Antakya ve İznik'in Müslümanlardan geri alınmak istenmesi.

2.   Papa tarafından kurulan Kuluni Tarikatı'nın ça­lışmaları.

3.   Papanın, sefere katılanlara cennet vaat etmesi.

4. İslâmiyet’in batıya yayılmasını engelleyerek Hıristiyanlığı tekrar doğuya yayma düşüncesi

SİYASİ NEDENLER

1.   Türklerin (Selçukluların) Bizans'ı tehdit etmesi ve Bizans'ın Papadan yardım istemesi.

2.   Papanın, sözünün geçtiği toprakları genişlet­mek istemesi.

3.   Şövalyelerin ve asillerin macera arayışları.

4.   Kralların ve senyörlerin topraklarını genişlet­me düşüncesi.

5.   Orta Doğu'da Hıristiyan devletler kurma düşün­cesi.

EKONOMİK NEDENLER

1.   Avrupa'nın fakirliği karşısında İslâm dünyası­nın zenginliği.

2.   Şövalyelerin ve asillerin zenginliklerini artırma düşüncesi.

3.   Fakir Hıristiyan halkın bu seferlerle zengin ol­ma düşüncesi.

4.   Müslümanların kontrolündeki İpek ve Baharat yollarının kontrolünü ele geçirme düşüncesi.

Yukarıda verilen sebeplerden dolayı Avrupalılar, Müslümanlar üzerine seferler düzenlediler. Büyük Haçlı Seferleri'nin sayısı sekizdir. Bunlardan ilk dördü önemlidir.
Benzer İçerikler:
Şu anda 315 ziyaretçi çevrimiçi