SINIFÖĞRETMENİM.COM

Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise Tüm Dersler © 2018 Üyelik Gerektirmez


Simple Past Tense (Di-li geçmii zaman) (PAST TENSE) yardımcı fiili ( Did)

Geçmiş zamanda olumlu cümlede fiillerin 2. hâli (ed) takısı almış hâli kulanılır.

Düzenli fiilleri 2. hale koymak için d, ed veya ied gelmektedir.

Fiillerin çoğuna -ed eklenir.

open opened

start started

want wanted

Sonu e harfi ile biten fiillere sadece "d" eklenir.

like liked

live lived

arrive arrived

Sonu tek bir sessiz harfle biten ve tek sesli harfi bulunan fiillerde sonda bulunan sessiz harf çift olur.

rob robbed

beg begged

ship spipped

fit fitted

Sonu şyş harfi ile biten ve şyş den önce sessiz harf bulunan fiillerde şyş düşer

ve bu tip fiillere şiedş eklenir.

try tried

cry cried

marry married

Geçmiş zaman olumlu cümlelerde kurallı veya kuralsız fiillerin 2. hâlleri kulanılır.

Ago : önce

Last : geçen

Yesterday : dün

I watched TV. Last night.

Ben geçen gece televizyon izledim.

He watched TV. Yesterday.

O dün televizyon izledi.

I listened to the readio two hours ago.

iki saat önce radyo dinledim.

I visited My. Mother yesterday.

Dün annemi ziyaret ettim.

( kuralsız fiille )

ÖZNE FiiLiN 2. HALi NESNE ZAMAN ZARFI

Örnek :

I went to izmir / yesterday. Dün izmir’e gittim.

/ last year. Geçen yıl izmir’e gittim.

/ two days ago. iki gün önce izmir’e gittim.

Örnek :

I saw Ali last week.

Ali’yi geçen hafta gördüm.

Kuralsız fiiller :

Fiil 1. hâli 2. hâli 3. hâli

Gitmek go went gone

Görmek see saw seen

içmek drink drank drunk

Satmak sell sold sold

Satın almak buy bought bought

Ayrılmak leave left left

Yemek yemek eat ate eaten

Sahip olmak have/has had had

Olumsuz cümle : ( fiilin 1. hâli kullanılır. Ve did-not veya didn’t)

ÖZNE DiD NOT FiiLiN 1. HALi NESNE ZAMAN ZARFI

DiDN’T

Örnek :

I did not watch TV. Last night.

Geçen gece TV. izlemedim.

I didn’t g oto izmir yesterday.

Dün izmir’e gitmedim.

I didn’t see Ali last week.

Geçen hafta Ali’yi görmedim.

I didn’t visit my. Mother yesterday.

Dün annemi ziyaret etmedim.

Soru cümlesi : ( fiilin 1. hali)

Did Özne Fiilin 1. hali Nesne Zaman zarfı?

Örnek :

Did you play tennis yesterday?

Dün tenis oynadın mı?

Cevap :

Yes, I did

Evet, oynadım.

Yes, I played tennis yesterday.

Evet, dün tenis oynadım.

No, I didn’t

Hayır, oynamadım.

No, I didn’t play tennis yesterday.

Hayır, dün tenis oynamadım.

Did ile sorulan sorularda özneden( şahıs zamirlerinden) sonra FiiL gelir.

Karıiık cümleler

I bought my car last year.

Arabamı geçen yıl aldım.

They came to Ankara five years ago.

Onlar Ankara’ya beş yıl önce geldiler.

She slept until her friends came.

Arkadaşları gelinceye kadar uyudu.

The game started at ten o’clock.

Oyun saat onda başladı.

My grandfather worked here for five years.

Dedem burada beş yıl çalıştı.

How long did the journey take?

Yolculuk ne kadar zaman aldı?

What did you do before you went to bed?

Yatmadan önce ne yaptın?

Did she eat two sandwiches yesterday?

O iki sandviç yedi mi?

The man didn’t wash his car.

Adam arabasını yıkamadı.

The man washed his car.

Adam arabasını yıkadı.

We posted the letters.

Mektupları postaladık.

She ate two sandwiches.

O iki sandviç yedi.

What did you do last night?

Dün gece ne yaptın?

Madde.3- Am-Is-Are yardımcı fiillerinin geçmiş hâli

I = am

He = is   Geçmiş hâli WAS

She = is

it = is

 

You = are

We = are   Geçmiş hâli WERE

They = are

 

Cümlede (WAS- WERE ) den sonra FiiL gelmez.

Olumlu cümle :

I was at home last night.

Geçen gece evde değildim.

You were in izmir yesterday.

Sen dün izmir’de idin.

Olumsuz cümle :

I was not( wasn’t) at home last night.

Geçen gece evde değildim.

You weren’t in izmir yesterday.

Sen dün izmir de değildin.

Soru cümlesi :

Were you in izmir yesterday?

Sen dün izmir de miydin?

Yes, I was.

Evet, ordaydım.

No, I wasn’t.

Hayır, değildim.

Soru da WERE YOU- varsa cevapta da I WAS/WASN’T vardır. Tam tersi olabilir.

Were you here yesterday?

Sen dün burada mıydın?

Yes, I was here yesterday.

Evet, dün oradaydım.

No, I wasn’t here yesterday.

Hayır, orada değildim.

Was Ali at home yesterday?

Dün Ali evde miydi?

Yes, he was.

Evet, evdeydi.

No, he wasn’t.

Hayır, evde değildi.

Where were you last night?

Geçen gece neredeydin?

I was at home last night.

Geçen gece evdeydim.

 

Mustafa Kemal Atatürk in 1881 in Selanik. He was the founder and the first

President of the Republic of Turkey His mother’s name was Zübeyde Hanım. His father’s name was Ali Rıza. He went to the school of Semsi Efendi in Selanik.

He entered the Military Secondary School In 1895 in Selanik. after finishing the

Military Secondary School, Mustafa Kemal entered the Military High School (Askeri Idadisi).

He entered the infantry class of the Military Academy (Harbiye Harp Okulu) on

the 13th of March 1899. After graduating the Military Academy, Mustafa Kemal went

on to the General Staff College in 1902. He was graduated from the Academy with the rank of captain on the 11th of January, 1905.

At the end of the Balkan War, Mustafa Kemal was appointed military attaché in

Sofia. When Mustafa Kemal was in Sofia, the First World War broke out. He was appointed to the Commander of the Anafartalar Group in 1915. In the First World War he was in command of the Turkish forces at Anafartalar. Allied forces landed at the

Dardanelles (Canakkale Strait) and he defended the counry at Gallipoli.

He arrived in Samsun on Monday 19th May 1919. He established congresses in

Amasya, Erzurum and Sivas to save the country from the enemy.

He opened the Turkish Grand National Assemblyon on 23rd of April, 1920. On

the same day Mustafa Kemal was elected President of the Turkish Grand National

Assembly. Atatürk died at 09:05 at Dolmabahce Palace in Istanbul On November 10, 1938 .

His principles are:

* Republicanism

* Nationalism

* Populism

* Secularism

* Revolutionism

* Statism

 

He made reforms on: Legal system, education system, dress, Civil rights for

women, work on history, change of calender, measure, holidays and surname.

1. When was Mustafa Kemal born?

2. Where was he born?

3. What was his mother’s and father’s name?

4. When did he land at Samsun?

5. What happenned on 23 April, 1923

6. When did he open the Turkish Grand National Assembly?

7. What did he do on 29 October, 1923?

8. When did he die?

9. Where did he die?

She was studying Mathematics yesterday morning.

(Dün öğleden sonra matematik çalışıyordu)

I was having dinner at 8 o’clock last night.

(Geçen akşam saat 08’de akşam yemeği yiyordum)

What were the students doing yesterday?

They were listening to their teacher.

I was studying at 7

 
Benzer İçerikler: