SINIFÖĞRETMENİM.COM

Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise Tüm Dersler © 2018 Üyelik Gerektirmez


TOO / EITHER
TOO : de, da = Aynı anlamı ta"ıyan iki olumlu cümlenin sonuna gelir,
EITHER : de, da= Aynı anlamı ta"ıyan iki olumsuz cümlenin sonuna gelir.
Too ve Either cümlenin sonuna gelir ve kendilerinden önce virgül kullanılır.
I am rich, Tom is rich, too
Ben zenginim, Tom’da zengin.
Ankara is a big city, Istanbul is a big city, too.
Ankara biyik bir kent, #stanbul’da büyük bir kent.
I can’t play tennis, Mary can’t play tenis, either.
Ben tenis oynayamam, Mary’de tenis oynayamaz.
Barbara is happy, I am happy, too.
Barbara mutlu, Bende mutluyum.
I like classical music, Tom likes classical music, too.
Ben Klasik müzik severim, Tom’da klasik müzik sever.
I don’t like dogs, My brother doesn’t like dogs, either.
Ben köpekleri sevmem, Karde"im de köpekleri sevmez.
EXERCISE A:
Complete the sentences with “too” or “either”
1. I am a teacher, My sister is a teacher ,————————
2. I like Ankara, My friends like it, ————————
3. My uncle doesn’t smoke cigarette, I don’t soke cigarette, ————————
4. I was in Paris last summer, Tom was in Paris last summer, ————————
5. I plat the piano well, My teacher plays the piano well, ————————
6. Turkey is a nice country, France is a nice country, ————————
7. Adana is very hot in summer time, Kayseri is very hot in summer time, ————
8. I haven’t visited Moscow, Tom hasn’t visited Moscow, ————————
9. My shoes are made of leather, her shoes are made of leather, ————————
10. I am not afraid of snakes, My brother isn’t afraid of snakes, ————————

Either….or : ya…….. ya da
The answer is either right or wrong.
Cevap ya do!ru ya da yanlı"
I will go to Izmir either on Sunday or on Monday.
Izmir’e ya Pazar ya da pazartesi günü gidece!im.
You can either have chicken or fish:
Ya tavuk ay da balık yiyebilirsiniz.
Özne durumunda kullanıldı!ındaikinci özne tekil ise tekil yardımcı fiille , ço!ul
ise ço!ul yardımcı fiille kullanılır.

Either Ali or Veli called me.
Beni ya Ali ya da Veli aradı.
They will either rent a ten tor stay in a hotel.
Onlar ya bir çadır kiralayacaklar ya da otelde kalacaklar.
So do I.
Neither do I
So : olumlu cümlelerde, neither ise olumsuz cümlelerde kullanılır.

Neither yerine nor kullanılabiliyor.
Iki cümle anlamca aynı fakat özneleri farklıysa “de, da” anlamını vermek için,
olumlu cümleler için “so”olumsuz cümleler için “either” kullanılır.
Kalıpları ie “ bende öyle” anlamını vermek üzere kısa kar"ılıklar vermeyi 7. sınıfta
ö!renmi"tiniz. Bu kalıpta verb (fiil) yerine, aynı zamanda kullanılan auxiliary verv,
(yardımcı fiiller) kullanıldı!ını ö!renmi"tiniz.
TOM : I can speak German.
Ben Almanca konu"abilirim.
MARY : So can I.
Ben de öyle.
JACK : Hande can’t speak Arabic.
(Hande Arapça konu"amaz)
DENNIS : Neither can Helen
(Helen de öyle)

I visited my aunt last weekend, so did Tom.
I didn’t buy anything yesterday, neither did Ali.
Mehmet Topuz is a good player, so is Gökhan.
I didn’t like watching TV, neither does Susan.
She can swim well, so can Dennis.
I’m very hungry, so are my friends.
EXERCISE A:
Complete the following sentences using “so”, “neither”.
A"a!ıdaki cümleleri “so”, “neither” ile tamamlayınız.
1. A : I like reading.
B : …………………………………………..my friends.
2. A : I have studied hard for the examination.
B : …………………………………………………..
3. A : She can’t repair her car by herself.
B : ………………………………………………….Tom
4. A : The girls can run fasy.
B : …………………………………..the boys
5. A : You mustn’t somek cigarette.
B : ……………………………………………the other students.
6. A : The plane didn’t arrive on time yesterday.
B : ……………………………………………………..the train.
7. A : I didn’t see the that film.
B : …………………………………………………Helen.
8. A : He went to #stanbul last week.
B : …………………………………..his wife
9. A : We bought a nice flat last Sunday.
B : ……………………………………..our neighbours.
10. A : John isn’t tired.
B:………………………..Janet.
Benzer İçerikler:

Yorumlar   

 
+1 #7 iişlşşşşşşşşşşşy67gt 15-10-2016 13:44
site çok kaliteli ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-)
Alıntı
 
 
+1 #6 iişlşşşşşşşşşşşy67gt 15-10-2016 13:44
süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
kesinlikle çok güzel :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Alıntı
 
 
+1 #5 loloş 15-10-2016 13:42
süper bi site :lol: :-) ;-) 8) :P :roll: 8) ;-) :-) :lol: :D :D :D
Alıntı
 
 
-2 #4 loloş 15-10-2016 13:40
cümleler yanlış olmuş sakın almayın bu site çok kötü :sad: :sigh: :zzz :oops: :sad: :cry: :o :-? :sigh:
Alıntı
 
 
+1 #3 p9işpşih 28-12-2015 16:30
unutmuşum iyi oldu hatırladım
Alıntı