SINIFÖĞRETMENİM.COM

Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise Tüm Dersler © 2018 Üyelik Gerektirmez


DNA Modeli

DNA’yı oluşturan birimlerin düzenini anlamak için bir model oluşturulabilir mi? Neler Kullanırsınız?

Plastik pipet, cetvel, makas, ataş (48 adet), raptiye (48 adet; 12 kırmızı, 12 mavi, 12 yeşil, 12 san)

Nasıl Bir Yol İzlersiniz?

1- Plastik pipetten boyu 3 cm olan parçalar keserek 48 pipet parçası hazırlayınız. Her bir pipet parçasının ortasından plastik başlı raptiyeyi batırınız. Ataşı yansı dışta kalacak şekilde pipet parçasının ucuna takınız. Böylece oluşturacağınız DNA modelinin nükleotitlerinden birini yapmış oldunuz.

2- Yukandaki işlemleri yineleyerek farklı renklerdeki raptiyelerle 48 nükleotit modeli oluşturunuz.

3- Monte ettiğiniz bu nükleotitleri masanın üzerinde birbirine eklemek için bir nükleotitin ataşını, diğer nükleotitin pipet parçasının içine takınız. Bu dört renk nükleotitlerden istediğiniz 24 tanesini birleştirerek bir zincir oluşturunuz.

4- DNA modelini tamamlayabilmeniz için 24 nükleotit modelinden oluşan yeni bir zincir daha yapmanız gerekiyor, ikinci zincir eklenirken ilk zincirdeki raptiye renklerine dikkat ediniz. Kırmızı raptiyeli nükleotitin karşısına yeşil, mavi raptiyeli nükleotitin karşısına san raptiyeli nükleotit gelmelidir. İplik kullanarak kırmızı raptiyeyle yeşil raptiyeyi, sanyla da mavi raptiyeyi bağlayınız. Bağlarkan raptiyeleri dik konumdan yatay konuma geçiriniz. Bu modeli bir sonraki etkinlikte kullanmak üzere saklayınız.

Verilerinizi Değerlendiriniz

1- Pipet, raptiye, ataş nükleotitlerdeki hangi molekülün yerine kullanılmıştır?

2- Modelinizde kaç nükleotit zinciri var?

3- Yaptığınız DNA modelini bir ip merdivene benzetirseniz modeliniz kaç basamaktan oluşmuştur?

4- ikinci zinciri oluştururken nükleotitleri rastgele mi seçtiniz?

5- Yaptığınız DNA modelinizin ilk zincirindeki renk sıralaması nedir? Başka renk sıralamalan da yapılabilirini?

Vardığınız Sonuç Nedir?

1- DNA’daki nükleotit sayısmı bilirseniz kaç basamaktan oluştuğunu bulabilir misiniz?

2- Yaptığınız DNA modelinde karşılıklı iki nükleotiti birbirine ip kullanarak bağladınız. Gerçekte DNA’da karşılıklı nükleotitleri bir arada tutan bağların olduğunu düşünür müsünüz?

DNA’nın Kendini Eşlemesi

Küçük bir fidan kocaman bir ağaç, yumurtadan çıkan küçük yavru timsah kocaman bir timsah olur. İhsan da diğer birçok canlı gibi döllenme sonucu oluşan tek bir hücreden gelişerek yetişkin bir birey olur. Bütün canlıların büyümek, yıpranan dokularını onarmak ve üremek için yeni hücrelere gereksinimi vardır. Canlıya özgü yeni hücrelerin yapılabilmesi ve bu hücrelerin de o canlıya ait bilgilerden haberdar edilmesi DNA yoluyla olur. Öyleyse hücrelerin bölünmesi için DNA’nın kendisini çoğaltması gerekir. Yani hücrede bulunan bir DNA’nın kendisini eşleyerek birbirinin aynısı iki DNA oluşturmasından soma hücre bölünebilir.

Ek dosyayı indirerek inceleyiniz.

Attachments:
FileWeb sitemiz zararlı içerik barındırmaz.Telif hakkı düşündüğünüz içeriği bize bildiriniz.
Download this file (ort-fenveteknoloji-8-dna-modeli.pdf)Eki İndirww.oynamayagel.comBenzer İçerikler:
Şu anda 559 ziyaretçi çevrimiçi