SINIFÖĞRETMENİM.COM

Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise Tüm Dersler © 2018 Üyelik Gerektirmez


Tarih boyunca insanlar dinî inançlarını başkalarına aktarma, yayma isteği içinde olmuşlardır. Günümüzde de kitle iletişim imkânlarının genişlemesi ile birlikte bu durum farklı boyutlara ulaşmıştır. İnsanların bir kısmı sadece dinî inançlarını tanıtma eğilimindeyken bir kısmı bununla beraber başkalarının inançlarını aşağılama yoluna gitmişlerdir. İnsanların zafiyetlerini kullanarak onları maddi manevi kandırmaya, kendi dinlerine girmelerini sağlamaya çalışmışlardır. Bu tür faaliyetler farklı inançlara saygı ve hoşgörü ilkesine aykırıdır. Bu tür davranışlara karşı dikkatli ve duyarlı olunması gerekir.
Türklerin tarih boyunca kurduğu devletlerde, farklı din ve mezhepten insanlar bir arada yaşamışlardır. Türkler tarafından egemenlikleri altındaki insanlara din ve inançlarından dolayı herhangi bir baskı uygulanmamıştır. Anadolu'da birbirinden çok farklı din ve kültüre sahip topluluklar, yüzyıllar boyunca hoşgörü içersinde yaşayarak farklı inanç ve değerlere saygı göstererek bir arada olmanın en güzel örneğini sergilemişlerdir.
Benzer İçerikler:
Şu anda 367 ziyaretçi çevrimiçi