SINIFÖĞRETMENİM.COM

Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise Tüm Dersler © 2018 Üyelik Gerektirmez


İslam'dan önce Arap toplumunda haksızlık ve adaletsizlik yaygındı. İnsanlara ailelerinin saygınlığına, zenginliğine göre değer veriliyordu. O toplumda güçsüzler, kimsesizler ve kadınlar haklarını kullanamazlardı. Hatta o dönemde Mekke'ye gelen yabancıların mallarına hiçbir gerekçe gösterilmeden el koyuluyordu. Bu haksızlıkları gidermek için "hılfu'l-fudul" (erdemliler topluluğu) oluşturuldu. Hz. Muhammed (s.a.v.) de bu kuruluşun üyelerinden biriydi. Peygamberimiz, hılfu'l fudul'daki çalışmaları sırasında birçok kimsenin haksızlığa uğramasını önlemeye çalışmıştır.

Hz. Muhammed (s.a.v.), daima hakkı üstün tutmuş, eşitlik ve adaletten ayrılmamış, kişileri adil olmaya çağırmıştır. 0, adaletin gerçekleştirilmesinde insan haklarına saygılı olmaya özel bir önem verirdi. Medine'ye göç etmeden önce kendisiyle görüşen Medinelilerden insan haklarına saygılı ve adaletli olacaklarına dair söz almıştı.
Benzer İçerikler:
Şu anda 423 ziyaretçi çevrimiçi