SINIFÖĞRETMENİM.COM

Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise Tüm Dersler © 2017 Üyelik Gerektirmez


Dünya’nın yapısını inceleyen bilim insanları, katman modeli adı verilen bilimsel bir model
geliştirmişlerdir. Bu modelde Dünya; hava küre (atmosfer), su küre, taş küre (yer kabuğu),
ateş küre (magma) ve ağır küre (çekirdek) olmak üzere beş katmandan oluşur.

Hava küre, Dünyamızın etrafını uzay boşluğuna kadar saran hava katmanına verilen addır.Atmosfer adı da verilir. İçerisinde çeşitli gazlar ve su buharı bulunur. Canlıların soluk alıp
verirken kullandığı gazlar, hava kürede yer alır. Ayrıca yağmur, kar ve rüzgâr gibi hava olayları hava kürede meydana gelir. Hava küre, Güneş’ten gelen zararlı ışınları engeller.

Su küre, Dünyamızdaki okyanusların, denizlerin, göllerin, akarsuların ve yer altı sularının oluşturduğu katmandır. Dünya’mızın dörtte üçü su ile kaplıdır.


Taş küre, üzerinde yaşadığımız yeryüzü katmanıdır. Bu katman toprak ve çeşitli kayaçlardan oluşmuş sert bir yapıya sahiptir. Bu katmana yer kabuğu adı da verilir. Dünya’mızdaki kıtalar, ovalar, tepeler ve dağlar yer kabuğunu oluşturur.

Ateş küre, yer kabuğunun altında bulunan çok sıcak bir katmandır. Bu sebeple bu katmanda bulunan maddeler erimiş hâldedir. Ateş küre içerisindeki erimiş hâlde bulunan bu maddelere magma denir. Magma bazen yer kabuğunun çatlaklarından dışarıya doğru çıkarak yanardağları oluşturur. Yanardağlardan dışarıya püsküren sıcak sıvıya ise lav adı verilir.


Ağır küre, çekirdek olarak da adlandırılan katmandır. Dünya’nın merkezinde yani en içte  bulunur. Ağır küre; en sıcak, en yoğun ve en kalın katmandır.


Benzer İçerikler: