SINIFÖĞRETMENİM.COM

Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise Tüm Dersler © 2017 Üyelik Gerektirmez


Dünya, Güneş ve Ay’ın Şekli

Eski çağlarda büyük bir tekerleğin üzerinde yaşadığımız, Dünya’nın yüzeyinin düz bir tepsi
gibi olduğu ve bu düzlüğün ortasında karaların, çevresinde de denizlerin olduğu düşünülürdü.
Yaptığı gözlemler ve bazı hesaplamalar sonucunda, Dünya’nın küre şeklinde olduğunu ileri
süren ilk bilim insanı Pisagor’du. Pisagor’dan sonra Aristo, Ay tutulması sırasında Dünya’nın
Ay yüzeyindeki gölgesinin daire biçiminde olduğu gözlemlerine dayanarak Dünya’nın küre
biçiminde olduğu düşüncesini destekledi. Orta Çağda ise karaya yaklaşan gemilerin önce
yelkenlerinin sonra gövdelerinin görülmesi ve sürekli aynı yönde yolculuk edilerek seyahate
başlanılan noktaya geri dönülmesi de Dünya’nın küresel şekle sahip olduğunu kanıtlayan
diğer örneklerdi. Günümüzde de bilim ve teknolojideki gelişmelerle birlikte uzaydan çekilen
fotoğraflarda Dünya’nın şeklinin küreye benzediği açık bir şekilde görülür. Bunun yanı sıra
uzaydan çekilen fotoğraflar Güneş ve Ay’ın şekli hakkında bilgiler sunar. Bu fotoğraflarda
Güneş ve Ay’ın da Dünya gibi küre şeklinde olduğu görülür.

Dünya, Güneş ve Ay’ın Büyüklükleri
Cisimler uzaklaştıkça daha küçük gözükür. Örneğin çok büyük boyutlardaki uçaklar
gökyüzünde kuş kadar görülebilir. Dünya’dan bakıldığında Güneş ile Ay’ın hemen hemen
aynı büyüklükte gözükmesi de bu durum ile açıklanabilir. Güneş Dünya’ya Ay’dan çok daha
uzakta yer alır. Bu sebeple Güneş’in Ay’dan çok daha büyük olduğu söylenebilir. Bunun yanı
sıra, bilim ve teknolojideki gelişmelerle birlikte uzaydan çekilen fotoğraflarda Güneş’in
Dünya’dan, Dünya’nın da Ay’dan büyük
olduğu görülür.


Benzer İçerikler: