SINIFÖĞRETMENİM.COM

Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise Tüm Dersler © 2018 Üyelik Gerektirmez


1. Hangi sayının 5/9 nun 3/4 ü 75 tir?

A) 160
B) 180   √
C) 200
D) 240

 


2. Aşağıdaki kesir çiftlerinden hangisi bileşik kesirdir?

A) 1/8 ile 7/3
B) 12/5 ile 5/3  √
C) 87/57 ile 46/66
D) 100/10 ile 3/2

 


3. Bir sınıfta bulunan öğrencilerin 20'si kız,16'sı erkektir.Erkekler sınıfın kaçta kaçıdır?

A) 4/9   √
B) 4/5
C) 5/9
D) 16/2

 

4. 54 tam 1/2 kg şekerin önce 5 tam 4/5 kg'ı sonrada da 13 tam 1/5 kg'ı satılıyor. Geriye kaç kg şeker kalır?
A) 46
B) 40,9
C) 36,5
D) 35,5   √5. Bir öğrenci evlerinin bahçesinin birinci gün 2/5 ini, ikinci gün 1/4 ünü, üçüncü gün 1/6 sını çapalamıştır. Üç gün sonunda bahçenin ne kadarını çapalamıştır?
A) 49/60   √
B) 17/30
C) 39/60
D) 23/606. 600 kişilik okulun 3/5 i geziye gitti. Geziye gitmeyenlerin sayısı kaçtır?
A) 200
B) 220
C) 240   √
D) 2607. Ali elindeki kitabın önce 21/40 ını sonra da 3/10 ünü okudu. Ali kitabın kaçta kaçını okudu?
A) 33/40  √
B) 30/40
C) 25/50
D) 40/308. 1/4'ü 30 olan sayınn 1/5'i kaçtır?
A) 20
B) 24  √
C) 30
D) 349. Bir işçi, bir işi 3 günde bitirdi. Birinci gün işin 2/7 sini, ikinci gün 3/8 ini yaptı, üçüncü gün işin kaçta kaçını yapmıştır?
A) 19/56  √
B) 18/21
C) 24/21
D) 13/5610. 1/2 i ile 1/5 nin farkı 12 olan sayı kaçtır?
A) 40   √
B) 45
C) 50
D) 5511. Bir çiftçi tarlasının 2/5 ine arpa , kalan kısmının yarısına buğday ekiyor. Tarlanın ekili olmayan kısmı 24 dönüm olduğuna göre kaç dönüme arpa ekilmiştir?
A) 24
B) 32   √
C) 48
D) 5612. 7/21 kesir sayısı hangi kesir sayısıyla çarpılırsa en küçük sayma sayısına eşit olur?
A) 7/21
B) 21/7   √
C) 21
D) 4213. 2/3' si 48 tane olan fındıkların tamamı kaç tanedir?
A) 66
B) 72   √
C) 76
D) 8014. 24 + 13 tam 13/18 işleminin sonucu kaçtır?
A) 445/18
B) 37/18
C) 55/18
D) 679/18   √15. 32 öğrencisi bulunan bir sınıfın 3/8 erkektir.Sınıfta kaç kız öğrenci vardır?
A) 20  √
B) 16
C) 12
D) 2416. İki sayı arasındaki fark 75'tir bu fark büyük sayının 5/12'sine eşit olduğuna göre,küçük sayı kaçtır?
A) 100
B) 105   √
C) 125
D) 18017. Kübra parasının 4/7'si ile bir elbise aldı.Geriye 75 lirası kaldığına göre,elbisenin fiyatı kaç liradır?
A) 50
B) 75
C) 100  √
D) 12518. 8/20 kesrine eşit olan ondalık kesir hangisidir?
A) 0,040
B) 0,8
C) 4,5
D) 0,4   √19. Aşağıdaki kesir sayılarından hangisi 0,72 ile 0,78 arasındadır?
A) 3/5
B) 3/4   √
C) 14/20
D) 16/2520. 45,268 sayısındaki 4 ile 6 rakamlarının basamak değerleri çarpımı kaçtır?
A) 240
B) 24
C) 10
D) 2,4  √21. 40/6 kesrinin eşiti hangisidir?
A) 6 tam 2/3   √
B) 4 tam 4/4
C) 5 tam 1/3
D) 7 tam 2/822. 15/5 - 2/1=? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 3/5
B) 0
C) 1
D) 5/3   √23. Günde 7,5 m yer kazan bir işçi 2,5 ayda kaç m yer kazar?
A) 56,25 m
B) 562,5 m   √
C) 5600 m
D) 25000m24. Bir bahçenin üçte birinin üçte biri bütününün kaçta kaçıdır?
A) 1/18
B) 1/81
C) 1/27
D) 1/9   √25. 21-5 tam 3/5 +123 işleminin sonucu kaçtır?
A) 17 tam 3/5   √
B) 15 tam 3/5
C) 83/5
D) 73/526. 22-11 tam 3/5 sayısı hangisine eşittir?
A) 19/5
B) 14/5
C) 33/5
D) 58/5   √


Benzer İçerikler:
Şu anda 706 ziyaretçi çevrimiçi